.:: Forum :..
Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na Forum ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Transport - infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza - S 7 | Budowa zachodniej obwodnicy Radomia

rj - Pon Sty 07, 2008 11:24 pm
Temat postu: S 7 | Budowa zachodniej obwodnicy Radomia


Rozprawa administracyjna dotycząca obwodnicy Radomia

Dnia 19.11.2007r. w Urzędzie Miasta w Radomiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7. Spotkanie rozpoczęła Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następnie Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA przedstawił położenie planowanego przedsięwzięcia na tle przebiegu obecnej drogi krajowej nr 7, omówił prowadzone prace budowlane na odcinkach: obwodnica Grójca, Grójec – Białobrzegi i Białobrzegi - Jedlińsk oraz krótko scharakteryzował przebieg planowanej obwodnicy Radomia. Na zakończenie wypowiedzi przedstawił zamierzenia GDDKiA odnośnie uzyskiwania kolejnych decyzji: lokalizacyjnej – do końca 2008r. oraz pozwolenia na budowę w II połowie 2009r. Biuro projektowe „Transprojekt – Warszawa” Sp. z o.o. szczegółowo omówiło przebieg obwodnicy pod względem drogowym i środowiskowym, według 3 wariantów:
- wariant 0 – pozostawienie stanu istniejącego, bez wybudowania obwodnicy,
- wariant 1 (czerwony) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
- Jedlanka
- Kępiny
- Norty
- Gutów
- Gózdem
2) w gminie Zakrzew:
- Dąbrówka Podłężna
- Tarczów
- Mleczków
- Zatopolice
3) w gminie Wolanów:
- Wacławów
- Sławno
- Franciszków
- Młodocin Większy
4) w gminie Kowala:
- Młodocin Mniejszy
5) w gminie Orońsko:
- Krogulcza Mokra
- wariant IV (niebieski) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
- Jedlanka
- Kępiny
- Norty
- Gutów
- Podgózdek
- Kamińsk
2) w gminie Zakrzew
- Dąbrówka Nagórna
- Milejowie
- Bielicha
- Cerekiew
3) miasto Radom
- Kierzków
- Podkończycie
4) w gminie Wolanów
- Młodocin Większy
5) w gminie Kowala
- Zabierzów
- Młodocin Mniejszy
6) w gminie Orońsko
- Krogulcza Mokra.Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu I (czerwonego). Wariant ten został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.
Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, w której udział wzięli:
- p. J. Słupek z zapytaniem o przewidywane kompensacje w związku z przebiegiem obwodnicy przez Puszczę Kozienicką i Dolinę Radomki oraz z postulatem o zamianę na fragmencie zamiast przeprawy mostowej poprowadzenie trasy na estakadzie.
W odpowiedzi Dyrektor W. Dąbrowski zgodził się przeanalizować na etapie koncepcji i materiałów do decyzji lokalizacyjnej przejście drogi na estakadzie, natomiast wykluczył kompensację przyrodniczą z uwagi na to, iż z raportu o oddziaływaniu na środowisko taka potrzeba nie zachodzi.
- p. A. Dąbrowski pytał o skutki budowy odnośnie zniszczenia dróg lokalnych przez ciężki sprzęt, przecięcia pól rolników przez planowaną trasę.
Dyrektor W. Dąbrowski odpowiedział, że to nie ten etap inwestycji, nie omawiamy harmonogramu prac budowy. Wyjaśnił, że w specyfikacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót jest zapis, iż wykonawca ten musi zrobić inwentaryzację stanu istniejącego, za który później odpowiada.
- p. J. Skorupska (U.G. Zakrzew) zaniepokojona była, że inwestycja ta zniszczy drogi gminne, wystąpią trudności z dojazdem rolników do swoich pól.
Dyrektor W. Dąbrowski wskazał, że rolnicy do swoich pól będą dojeżdżać zaprojektowanymi a potem wybudowanymi drogami serwisowym a także przejazdami gospodarczymi, znajdującymi się pomiędzy węzłami.
- p. W. Walczak (Wójt Gminy Jedlińsk) wypowiedział się za potrzebą poprowadzenia fragmentu obwodnicy estakadą zamiast przeprawy mostowej.
- p. E. Solanko pytała dlaczego przyjęto do analizy warianty I i IV? Dlaczego Nadleśnictwo Radom opowiada się za wariantem I a nie wypowiada się za innymi wariantami? Dlaczego Zakład Energetyczny wybiera wariant I, bo wariant IV koliduje z linią energetyczną, która według pytanej będzie w przyszłości nieczynna?
Dyrektor W. Dąbrowski wyjaśnił, że w wyniku spotkań, gdzie dyskutowano na temat przebiegu omawianego przedsięwzięcia z parlamentarzystami i władzami gmin, do dalszej analizy wybrano wariant I i IV. Preferowanym wariantem przez GDDKiA jest wariant I, ponieważ jest najdalej odsunięty od miasta Radomia, by mogło się w przyszłości rozwijać.
Odnośnie pytań dotyczących Zakładu Energetycznego i Nadleśnictwa Radom, przeczytane zostały pisma tych firm kierowane do inwestora.
- p. S. Białkowski (Wójt Gminy Zakrzew) poparł wariant I przebiegu obwodnicy Radomia.
Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.

http://www.gddkia.gov.pl/...bde171eddfe3020

wieczor - Wto Sty 08, 2008 5:25 pm

Jaka będzie zachodnia obwodnica Radomia

Za kilka dni będzie wiadomo, który wariant przebiegu obwodnicy zachodniej miasta wybierze wojewoda mazowiecki i czy nad Radomką powstanie estakada. Przedstawiamy szczegóły dotyczące tej inwestycji

Orientacyjny plan budowy obwodnicy zachodniej RadomiaDroga będzie się składała z dwóch szerokich na siedem metrów jezdni rozdzielonych 12-metrowym pasem zieleni. Na każdej z nich zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Po obu stronach powstaną pasy awaryjne szerokie na 2,5 metra.

Rozpatrywane są dwa warianty trasy - jeden bliżej miasta, drugi dalej. W tym drugim wypadku droga biegłaby przez teren pięciu gmin - Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko, a jej długość wyniosłaby 24,86 km. Wariant bliższy miasta przewiduje, że droga przejdzie także przez gminę Radom i będzie nieco dłuższa - 25,44 km.

Obwodnica zaczynałaby się w Kępinach, prawie 14 kilometrów od Radomia, a ponownie łączyłaby się z "siódemką" w Młodocinie.

Po drodze w miejscach, gdzie krzyżowałaby się z drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 740, powstałyby bezkolizyjne węzły drogowe. W wariancie dalszym byłyby to węzły Mleczków (7,3 km od Radomia) i Sławno (oddalony o 6,5 km), projekt drugi przewiduje węzeł Milejowice (3,2 km od miasta) i Kierzków (2,9 km).

Powstanie także 12 lub 13 skrzyżowań dwupoziomowych, most nad Mleczną i jedna kładka pieszo-rowerowa (w wariancie bliżej miasta).

Plany drogowców przewidują także most nad Radomką. Przeciwko temu protestują radomscy ekolodzy. Podczas rozprawy dotyczącej uwarunkowań środowiskowych tej inwestycji zwracali uwagę, że dla środowiska byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zamiast mostu nad Radomką wybudować estakadę. Taki obiekt znacznie mniej naruszałby walory krajobrazowe doliny rzeki.

Według szacunków przestawionych właśnie podczas tej rozprawy koszt budowy drogi to ok. 500 mln zł (wariant dalszy nieco ponad 485 mln, wariant bliżej miasta - prawie 560 mln). Oznacza to, że za jeden kilometr trasy trzeba będzie zapłacić ok. 19-21 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Moim zdaniem powinien zostać wybrany wariant dalszy od Radomia.

kartashov - Wto Sty 08, 2008 11:30 pm

ja popieram bliższy. Radom sie kurczy. po grzmota nam obwodnica tak oddalona?
gregory_z_radomia - Sro Sty 09, 2008 10:25 pm

kartashov napisał/a:
ja popieram bliższy. Radom sie kurczy. po grzmota nam obwodnica tak oddalona?


Tutaj przedstawiono wszystkie "za" i "przeciw" poszczególnych wariantów przebiegu obwodnicy: STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE BUDOWY OBWODNICY RADOMIA

MAPA WARIANTÓW PRZEBIEGU OBWODNICY

oraz PREZENTACJA PREZENTOWANA PODCZAS KONSULTACJI

rj - Sro Sty 09, 2008 10:30 pm

jacek słupek pisał ostatnio, że osoba redagujące streszczenie dyskusji wypaczyła sens jego niezwykle ważnej wypowiedzi. mysle, ze ten dokument mogl zostac zredagowany dosc stronniczo, tak, by postawic w nieco lepszym swietle dalsza lokalizacje obwodnicy.
wichajster - Pią Sty 18, 2008 3:25 pm

Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.

wieczor - Pią Sty 18, 2008 6:22 pm

wichajster napisał/a:
Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.


Wątpie, żebu udało im sie tego dokonać w niecałe 2 lata. Ja przewidują połowe 2010 roku.

gregory_z_radomia - Pią Sty 18, 2008 11:39 pm

wieczor napisał/a:
wichajster napisał/a:
Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.


Wątpie, żebu udało im sie tego dokonać w niecałe 2 lata. Ja przewidują połowe 2010 roku.


W specyfikacji przetargu, czas na wykonanie modernizacji tego odcinka został wyznaczony na 18 mięsięcy od podpisania umowy. Też mam obawy czy firma o której krążą niezbyt pozytywne opinie poradzi sobie z aż taką poważną inwestycją, jednak bądżmy dobrej myśli ponieważ na ten odcinek jako podwykonawca "wejdzie" Mostostal po zakończeniu prac na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk pod koniec maja 2008 r.

rj - Nie Sty 20, 2008 2:53 pm

którą ekspresowke oddano na przestrzeni ostatnich lat w Polsce w terminie ??
gregory_z_radomia - Wto Sty 22, 2008 9:06 pm

rj napisał/a:
którą ekspresowke oddano na przestrzeni ostatnich lat w Polsce w terminie ??


No łatwo na to pytanie odpowiedzi nie znajdziemy, ale uważam że dzięki doświadczeniu Mostostalu w tego typu inwestycjach jakiś wielkich opóźnień na tym odcinku nie będzie

rj - Nie Mar 16, 2008 5:28 pm

wiadomo coś czy będzie w końcu estakada na radomce w ciągu obwodnicy S7 ??
KG - Pon Mar 17, 2008 6:12 am

Będzie most... :x
rj - Wto Mar 18, 2008 6:36 pm

kurde ... w Iłży się dało a u nas "kompromis" a'la kosztowniak :-(
KY - Pon Kwi 14, 2008 2:37 pm

Na stronie GDDKIA Warszawa pojawił się niedawno przetarg na wykonanie projektu obwodnicy Radomia:
http://www.gddkia.gov.pl/...a7bc56cff3e3ad# (na dole)

Wybrano wariant dalszy:

(Zdjęcie zapożyczone ze Skyscrapercity)

wieczor - Pon Kwi 14, 2008 2:43 pm

To, że wybiorą wariant dalszy wiadomo było nie od dzisiaj. Dzięki za wklejenie mapki.

Ja jestem za dlaszym wariantem, ale jak rozmawiałem m. in. z Pitagorem to nie był zachwycony. No niestety, wszystko ma swoje plusy i minusy.

Moim zdaniem dobrze się stało, bo teraz Radom zbyt nadmiarnie rozwijał się na północny i południowy zachód, teraz pojawi się szansa, że znacząco przysunie się do nowej obwodnicy i bilans się wyrówna. Poza tym mam nadzieję, ze przy nowych węzłach zostaną wytyczone działki pod większe zakłady przemysłowe.

redoxygene - Pon Kwi 14, 2008 4:11 pm

Pitagor, Lukasz, Kuba i ja otowalismy za jak najblizszym przebiegiem obwodnicy przede wszystkim z powodu uniemozliwienia niekontrolowanego rozlewania sie zabudowy miejskiej. Twierdzenie, ze Radom zbyt nadmiarnie rozwijał się na północny i południowy zachód, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Rozwoj Radomia w takim a nie innym ksztalcie zawsze byl dyktowany wzgledami funkcjonalnymi i przyrodniczymi. Zawsze rozwoj ten okreslaly wieloletnie plany, ktorych obecnie brak. Nie po to roznego kalibru urbanisci przez ostatnie kilkadziesiat lat w ten a nie inny sposob planowali rozwoj, aby dzis tak lekka reka jak Kosztowniak stwierdzac, ze "Radom powinien rozwijac sie rownomiernie". Do tej pory w poludniowej i polnocnej czesci miasta sa ogromne rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe, ktore sa o wiele lepiej skomunikowane i uzbrojone niz tereny po wschodniej i zachodniej stronie, ktorych to znowu zasiedlenie byloby niecelowe z wielu przyczyn, glownie ekonomicznych.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tak swobodnego podejscia do przestrzeni miejskiej i temu, ze Radom nie walczyl o blizszy przebieg obwodnicy. Gdyby sie okazalo, ze wariant dalszy jest celowy, bo miasto planuje powiekszyc swoje granice i pozyskac wielkie tereny inwestycyjne, to inna sprawa. Jednak tego typu planow wcale nie ma, a uzasadnienia dla dalszego przebiegu oprocz "rownomiernego rozwoju miasta" Kosztowniak nie mial.teraz pojawi się szansa, że znacząco przysunie się do nowej obwodnicy i bilans się wyrówna. Poza tym mam nadzieję, ze przy nowych węzłach zostaną wytyczone działki pod większe zakłady przemysłowe.[/quote]

wieczor - Pon Kwi 14, 2008 7:54 pm

Można polemizować z takim stanowiskiem, bo to właśnie nowa obwodnica będzie bodźcem dla przedsiębiorców, dla których liczy się m.in. dobry dostęp do tranzytu. Z drugiej strony nie ma co kalkować pewnych rozwiązań, tylko powiększać potencjał infrastruktury, a odsuwając obwodnicę od miasta zwiększamy obszar, na którym normalnie można rozwijać miasto. Będzie posiadało nową barierę, którą będzie nowa obwodnica.

Co do nadmiarnego rozwoju na północny zachód to nie jest kwestia ekonomiczna, tylko tak są zaludnione te tereny. Ciągnie jakoś wilka do lasu, czyli coraz więcej ludzi chce mieszkać blisko Puszczy Kozienickiej.

redoxygene - Pon Kwi 14, 2008 11:40 pm

Co jest dla miasta korzystniejsze-lokowanie przedsiebiorstw w miescie czy pod miastem? A w tym kontekscie czy zostanie przyjety wariant dalszy czy blizszy, nie ma dla przedsiebiorcy zadnego znaczenia.

Bariere miasto i tak by posiadalo, tylko blizsza. Przeciez wlasnie o tym pisalem-im blizszy przebieg, tym mniejszy rozmiar terenu, tym mniejsze mozliwosci rozlania zabudowy i tym samym wieksze szanse dla samego Radomia na pozyskanie inwestora.

>Co do nadmiarnego rozwoju na północny zachód to nie jest kwestia ekonomiczna, tylko tak są zaludnione te tereny.

Zatem odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego sa tak zaludnione, skoro kiedys nie byly? Teren ma przypisana gestosc zaludnienia, ktora spada z nieba? Ano wlasnie to jest kwestia ekonomiczna-tansze uzbrojenie, lepsze mozliwosci komunikacyjne, lepsze powiazanie z istniejaca infrastruktura miejska.

>Ciągnie jakoś wilka do lasu, czyli coraz więcej ludzi chce mieszkać blisko Puszczy Kozienickiej.

I temu wlasnie trzeba za wszelka cene przeciwdzialac. Czytales artykul o zabudowywaniu Pacynki? Im wiecej ludzi bedzie tam mieszkac, tym puszcza zostanie bardziej zdegradowana. Moze jeszcze niektorzy powiedza, ze trzeba drogi poszerzac, bo sie zaczyna korkowac?

Kameh - Sro Lip 09, 2008 9:21 am

W dokumencie o stanie przygotowania z GDKIA jest informacja, że wybrali oferenta z przetargu> Czy coś wiadomo o tym?
gregory_z_radomia - Sro Lip 09, 2008 6:14 pm

Kameh napisał/a:
W dokumencie o stanie przygotowania z GDKIA jest informacja, że wybrali oferenta z przetargu> Czy coś wiadomo o tym?


Podaj linka do tych informacji, ja na stronie GDDKiA O/Wawa nic nie widzę.

lexis.nexis - Sro Lip 09, 2008 9:14 pm

Po pierwsze nie widzę ze strony Kosztowniaka praktycznie żadnych przejawów współpracy z gminą Zakrzew, jak też z innymi gminami z którymi Radom graniczy. Niedawno efekt końca wzroku władza miasta na jego granicy widzieliśmy podczas zmaieszania przy inwestowaniu w obwodnicę południową.

Dalszy przebieg obwodnicy nie jest dla Radomia korzystny. Oczywiście chciałbym, by zachodnia granica miasta oparła się na obwodnicy, ale to oznaczałoby likwidację gminy Zakrzew, którą obwodnica przetnie na pół. Wątpię zatem czy uda się przekonać wójta Zakrzewa, ministra MSWiA o przesunięciu granic miasta tak daleko.
Natomiast gmina Zakrzew bez specjalistów i pieniędzy takich jakie ma Radom, nie będzie potrafiła skutecznie zamienić gruntów przy obwodnicy w atrakcyjne działki inwestycyjne.

Za konieczność uważam rozpoczęcie negocjacji z władzami gminy Zakrzew np. w sprawie połączenia obu jednostek. Zakrzew mógłby mieć swoją radę dzielnicy, oraz gwarancję, że w budżecie Radomia dla dzielnicy Zakrzew będzie po stronie wydatków tyle ile teraz Zakrzew przeznacza na inwestycje lub nawet więcej, do tego gwarancja budowy np. w Milejowicach przedszkola, podciągnięcia dodatkowej linii autobusowej itp.

lexis.nexis - Sro Lip 09, 2008 9:17 pm

Warto dodać, że w przypadku połączenia się jednostek samorządu terytorialnego, powstała z połączenia jednostka otrzymuje specjalny bonus finansowy na okres 5 lat, który jest zapisany w ustawie o finansach publicznych.
Kameh - Czw Lip 10, 2008 3:26 pm

gregory_z_radomia napisał/a:
Kameh napisał/a:
W dokumencie o stanie przygotowania z GDKIA jest informacja, że wybrali oferenta z przetargu> Czy coś wiadomo o tym?


Podaj linka do tych informacji, ja na stronie GDDKiA O/Wawa nic nie widzę.


http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf

Doczytałem w końcu, ze to firma Damart

gregory_z_radomia - Czw Lip 10, 2008 4:52 pm

Kameh napisał/a:
gregory_z_radomia napisał/a:
Kameh napisał/a:
W dokumencie o stanie przygotowania z GDKIA jest informacja, że wybrali oferenta z przetargu> Czy coś wiadomo o tym?


Podaj linka do tych informacji, ja na stronie GDDKiA O/Wawa nic nie widzę.


http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf

Doczytałem w końcu, ze to firma Damart


Ta procedura dotyczy wyłonienia wykonawcy na przygotowanie dokumentacji Decyzji Środowiskowego Uwarunkowania zgody na realizację przedwsięzięcia


Kameh - Pią Lip 11, 2008 9:26 am

Faktycznie, moje niedopatrzenie. Przepraszam za błędne informacje.
KY - Wto Lip 29, 2008 3:33 pm

Trochę to nie na temat, bo wątek dotyczy S7 a artykuł z wyborczej obwodnicy wewnętrznej.
Blitz - Wto Lip 29, 2008 5:15 pm

rzeczywiście pomyłka, ale czujni moderatorzy zrobią z tym porządek ;)
gregory_z_radomia - Wto Lip 29, 2008 9:15 pm

Blitz napisał/a:
rzeczywiście pomyłka, ale czujni moderatorzy zrobią z tym porządek ;)


G_z_R: Blitz'ku, drugie upomnienie i prośba o rozwagę podczas pisania postów

gregory_z_radomia - Pią Sty 02, 2009 8:53 pm

OBWODNICA RADOMIA S7 - Dane aktualne na dzień 15.12.2008 r.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 15.12.2008r.

Etap zrealizowany:

* Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
* Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o. o.
* 19.11.2008r. odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
* 03.01.2008r. wydano decyzję środowiskową dla przebiegu drogi wg wariantu I
* 13.05.2008r. ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej, Studium Wykonalności, Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Materiałów Przetargowych
* 30.06.2008r. podpisano Umowę z Biurem Inżynierskim Damart s.c.

Etap w realizacji:

* W opracowaniu Koncepcja Programowa
* Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji: Damart s.c.


Planowane lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw. 2010r. - II kw. 2012r.

Lokalizacja: powiat radomski (Gmina Jedlińsk, Gmina Zakrzew, Gmina Wolanów, Gmina Kowala), powiat szydłowiecki (Gmina Orońsko)

MAPA - OBWODNICA RADOMIA - S7

Długość: 25 km

II. Opis inwestycji

PrzebiegPoczątek obwodnicy znajduje się w istniejącym km 456+670, zaś koniec 485+520. Całkowita długość trasy dla „Wariantu I" wynosi 24,860 km. Inwestycja zajmie pas terenu szerokości min. 40,0 m.
Na początkowym odcinku trasa obwodnicy skręca w kierunku południowym omijając od zachodu miejscowość Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przyrody. W km 4+530 przecina rzekę Radomkę. Na dalszym odcinku, aż przecięcia na końcu z obecną drogą krajową nr 7, biegnie w kierunku południowo - zachodnim. Na całej długości obwodnica omija tereny o większej zabudowie mieszkaniowej. Koliduje jednak z zabudową w miejscach projektowanych skrzyżowań, gdzie przewiduje się węzły drogowe.

Podstawowe parametry techniczne

* klasa drogi - S
* prędkość projektowa - 100 km/godz.
* nośność - 115 kN/oś
* kategoria ruchu - KR6
* ograniczona dostępność (tylko w węzłach)
* ilość jezdni - 2
* szerokość pasów ruchu - 2x3.5m + 2.5m pas awaryjny

Węzły drogowe

* węzeł „Kępiny" z drogą krajową nr 7
* węzeł „Mleczków" z drogą wojewódzką nr 740
* węzeł „Sławno" z drogą krajową nr 12
* węzeł „Młodocin" z drogą krajową nr 7.

Obiekty inżynierskie

* 12 skrzyżowań dwupoziomowych
* 1 kładka pieszo - rowerowa
* most przez rzekę Radomkę w km 4+530 długości 56,0 m
* most przez rzekę Mleczną w km 20+305 długości 19,0 m

III. Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem planowanej drogi

Urządzenia służące ochronie środowiska

* Ekrany akustyczne w miejscach występowania zabudowy mieszkaniowej, na łącznej długości ok. 19,8 km
* Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika (rowy trawiaste wyposażone w urządzenia do oczyszczania wód opadowych typu: piaskowniki prostokątne lub studzienki osadnikowe)
* Pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż planowanej drogi o szerokości od 3,0 m do 10,0 m
* Przejścia dla dużych i małych zwierząt

Źródło: NOWE DROGI

wieczor - Sob Sty 03, 2009 12:47 am

Nie podoba mi się ta mapa z obwodnicą Radomia. Co do samego przebiegu obwodnicy zastrzeżeń nie mam, ale zwróćcie uwagę, że w wielu miejscach siatka ulic jest niezaktualizowana do stanu bierzącego...
gregory_z_radomia - Sob Sty 03, 2009 2:52 pm

wieczor napisał/a:
Nie podoba mi się ta mapa z obwodnicą Radomia. Co do samego przebiegu obwodnicy zastrzeżeń nie mam, ale zwróćcie uwagę, że w wielu miejscach siatka ulic jest niezaktualizowana do stanu bierzącego...


Karol, sprecyzuj proszę czym się niepokoisz

wieczor - Sob Sty 03, 2009 10:45 pm

Nie podoba mi się m.in. wlot projektowanej drogi wojewódzkiej 740 w ul. Wernera w Radomiu. Pomijam już fakt, że powinna ona dochodzić do ul. Zielonej, a nie przebiegać przez Kapturską.

Zwróćcie jednak uwagę na układ "starych" ulic w tamtym rejonie. Mieszkam tam i znam stan rzeczywisty, który nie bardzo się pokrywa z tym co jest na mapie. Inny przebieg ma ul. Zielona, Langiewicza, Wernera. Stąd moje wątpliwości co do zaznaczenia reszty nowowybudowanych ulic w ostatnich latach...

gregory_z_radomia - Sob Sty 03, 2009 11:05 pm

wieczor napisał/a:
Nie podoba mi się m.in. wlot projektowanej drogi wojewódzkiej 740 w ul. Wernera w Radomiu. Pomijam już fakt, że powinna ona dochodzić do ul. Zielonej, a nie przebiegać przez Kapturską.

Zwróćcie jednak uwagę na układ "starych" ulic w tamtym rejonie. Mieszkam tam i znam stan rzeczywisty, który nie bardzo się pokrywa z tym co jest na mapie. Inny przebieg ma ul. Zielona, Langiewicza, Wernera. Stąd moje wątpliwości co do zaznaczenia reszty nowowybudowanych ulic w ostatnich latach...


Masz rację. Obecnie w okolicy jest inny układ komunikacyjny. Główne różnice to:
-brak przedłużenia ulicy Wernera do Zielonej
-przebieg Langiewicza się nie zmienił. Zmieniło się tylko to że początkowy odcinek ulicy Langiewicza został wchłonięty przez nowo-powstałą ulicę Wandy Malczewskiej, której na mapie nie oznaczono.
Ewidentnie użyto nie aktualnej mapy do naniesienia nowych rozwiązań komunikacyjnych związanych z budową obwodnicy.
Poza tym jest to mapa poglądowa. Tworzeniem mapy uwzględniającej dokładny przebieg S7, lokalizację węzłów, dróg zbiorczych, lokalnych i całej infrastruktur zgodnie z zapisem wklejonym w powyższym wątku właśnie zajęło się biuro projektowe Biurem Inżynierskim Damart s.c.

wieczor - Sob Sty 03, 2009 11:09 pm

Przebieg Langiewicza wygląda tak, jakby ta ulica łączyła się z Zieloną. Niestety kończy się ona na skrzyżowaniu z Sarnią, a dalej to jest polna droga i pole.

Ale nie ma co tu sie rozpisywać na temat złego podkładu. Może na siskomie bedą dobre mapy poglądowe z już ostatecznym przebiegiem całej s7 od Jedlanki do granic województwa.

zoom - Pon Lut 09, 2009 8:49 pm

"Rozpoczeły się wykupy gruntów pod obwodnicę Radomia. Z tego co wiem w Mleczkowie proponują 50 zł za metr kwadratowy ziemi. Ile za budynki nie wiem. Według zasłyszanych info mieszkańcy mają dostać kaskę do czerwca-lipca i wyprowadzić się do końca roku. Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową. "- info ze skyscrapercity
autor- budyy

gregory_z_radomia - Pon Lut 09, 2009 8:58 pm

zoom napisał/a:
"Rozpoczeły się wykupy gruntów pod obwodnicę Radomia. Z tego co wiem w Mleczkowie proponują 50 zł za metr kwadratowy ziemi. Ile za budynki nie wiem. Według zasłyszanych info mieszkańcy mają dostać kaskę do czerwca-lipca i wyprowadzić się do końca roku. Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową. "- info ze skyscrapercity
autor- budyy


Oznaczałoby to że jest już gotowy projekt. Tylko gdzie go można znaleźć.

gregory_z_radomia - Wto Lut 10, 2009 9:33 am

Ekspresowa "siódemka” z Kielc do Krakowa zagrożona!

Budowa ekspresowej "siódemki” z Kielc do Krakowa stoi pod wielkim znakiem zapytania. Proponowane warianty trasy przecinają dziesiątki stanowisk archeologicznych. Naukowcy mogą zająć teren nawet na… cztery - pięć lat.

...
Prace zaawansowane

...Budowa odcinka między granicą województwa świętokrzyskiego a Radomiem ma się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Podobnie jest z 25 - kilometrową obwodnicą Radomia, która kończyć się będzie w Jedlińsku. Fragment między Jedlińskiem a Białobrzegami jest już zrealizowany. Trwa budowa kolejnego odcinka do Grójca. Łączy się on z oddaną już do użytku obwodnicą tej miejscowości. Ostatni fragment drogi do Warszawy oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej...

Źródło: ECHO DNIA

Gladzior - Pon Mar 23, 2009 4:33 pm

zoom napisał/a:
"Rozpoczeły się wykupy gruntów pod obwodnicę Radomia. Z tego co wiem w Mleczkowie proponują 50 zł za metr kwadratowy ziemi. Ile za budynki nie wiem. Według zasłyszanych info mieszkańcy mają dostać kaskę do czerwca-lipca i wyprowadzić się do końca roku. Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową. "- info ze skyscrapercity
autor- budyy


Coś wiadomo na temat tej plotki,a dokładniej tego fragmentu:
Cytat:
Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową

gregory_z_radomia - Sro Kwi 15, 2009 8:40 pm

Gladzior napisał/a:
zoom napisał/a:
"Rozpoczeły się wykupy gruntów pod obwodnicę Radomia. Z tego co wiem w Mleczkowie proponują 50 zł za metr kwadratowy ziemi. Ile za budynki nie wiem. Według zasłyszanych info mieszkańcy mają dostać kaskę do czerwca-lipca i wyprowadzić się do końca roku. Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową. "- info ze skyscrapercity
autor- budyy


Coś wiadomo na temat tej plotki,a dokładniej tego fragmentu:
Cytat:
Wychodzi na to, że na wiosnę będą mogli ruszyć z budową


Konkretne informacje na temat obwodnicy Radomia:Wojewoda mazowiecki: obwodnica Radomia i trasa S7 w okolicach Szydłowca ma być gotowa do 2012 roku

Przełom maja i czerwca 2012 roku to data zakończenie budowy obwodnicy Radomia od miejscowości Kępiny do okolic Młodocina. W tym czasie ma zostać ukończony także odcinek S7 w okolicach Szydłowca. Poinformował o tym w Radomiu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Konferencja prasowa, którą zwołano w środę w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu, był początkiem trzeciego etapu konsultacji związanych ze studium projektowym trasy S7 od Radomia do granic województwa mazowieckiego.

- Jest to ostatni moment na to, aby wprowadzić jeszcze zmiany do projektu - mówił wojewoda Jacek Kozłowski.

W tym celu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami gmin: Szydłowiec, Jastrząb i Orońsko, przez które będzie przebiegała trasa s7. Pierwsze z nich odbyły się w środę o godzinie 16 w gimnazjum w Orońsku przy ulicy Szkolnej.

Po etapie konsultacji nastąpi już ostatni proces, związany z wydaniem decyzji wojewody na realizację przedsięwzięcia. Harmonogram prac z nim związany przedstawia się następująco: październik 2009 roku - decyzja na realizację przedsięwzięcia i wyłonienie wykonawcy, przełom grudnia 2009 roku i stycznia 2010 roku - roboty związane z wymogami okresu lęgowego ptaków, czyli wycinka drzew i
krzewów, przełom maja i czerwca 2012 roku - zakończenie inwestycji.

W tym czasie ma zostać zakończona także budowa obwodnicy o długości 24 kilometrów - od miejscowości Kępiny w powiecie radomskim (końca drogi ekspresowej od strony Warszawy), dalej w kierunku zachodnim, do wiaduktu kolejowego w Młodocinie.

Jak powiedział Wojciech Dąbrowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pod koniec kwietnia będzie gotowy projekt obwodnicy Radomia i jego wizualizacja.

Źródło: ECHODNIA

Gladzior - Czw Kwi 16, 2009 12:40 am

To w końcu gdzie ma wyjść ta obwodnica? Przy wiadukcie czy przy stacji Bliska?
wieczor - Czw Kwi 16, 2009 9:25 am

Gladzior napisał/a:
To w końcu gdzie ma wyjść ta obwodnica? Przy wiadukcie czy przy stacji Bliska?


Mam nadzieję, że ta mapka wszystko wyjaśni :)

gregory_z_radomia - Czw Kwi 16, 2009 5:41 pm

Gladzior napisał/a:
To w końcu gdzie ma wyjść ta obwodnica? Przy wiadukcie czy przy stacji Bliska?


Zgodnie z zapowiedziami Dyrektora Warszawskiego O/GDDKiA, wkrótce pojawi się dokładna mapa na stronie GDDKiA

gregory_z_radomia - Nie Kwi 26, 2009 2:21 pmGDDKiA chce rozmawiać o obwodnicy zachodniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zaprezentować ostateczny wariant przebiegu prawie 25 - kilometrowej obwodnicy zachodniej Radomia. Do rozmów zaprasza mieszkańców gmin, przez które przebiegnie trasa

Konsultacje społeczne ruszą już w poniedziałek. Drogowcy i projektanci spotkają się w pierwszej kolejności z mieszkańcami Wolanowa. Spotkanie ma się odbyć o godz. 16 w szkole podstawowej w Sławnie. Zaprezentują przygotowany projekt wybranego przebiegu trasy, dla którego na początku 2008 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jest już ostateczna).

- Szczegółowo omówimy przebieg obwodnicy i zastosowane rozwiązania. Będziemy też chcieli poznać opinie mieszkańców - mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica zachodnia Radomia będzie miała w sumie około 25 km. Rozpocznie się w Kępinie, prawie 14 km na północ od Radomia, a ponownie połączy z "siódemką" w Młodocinie (tam też z drogą nr 7 połączy się planowana południowa obwodnica miasta). Na początkowym odcinku trasa skręci w kierunku południowym, omijając od zachodu Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przyrody, dalej przetnie Radomkę i pobiegnie w kierunku południowo-zachodnim aż do trasy nr 7.

Jak zapewniają drogowcy, na całej trasie obwodnica omija tereny większej zabudowy mieszkaniowej. Jednak - jak przyznają - wyburzeń nie da się uniknąć w miejscach projektowanych skrzyżowań.

Po drodze w miejscach, gdzie obwodnica skrzyżuje się z drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 740, mają powstać bezkolizyjne węzły drogowe: Mleczków (7,3 km od Radomia) i Sławno (oddalony o 6,5 km).

Droga będzie miała parametry ekspresówki. Projektanci zaplanowali budowę 19 wiaduktów, dwa przejazdy gospodarcze z przejściami ekologicznymi, cztery mosty (wszystkie z przejściami ekologicznymi): nad doliną Radomki, nad ciekiem wodnym na 11. km drogi, nad Mleczną i nad kolejnym ciekiem na 21. km. Dodatkowo powstaną małe przejścia ekologiczne, a przy zabudowaniach ustawione mają być ekrany dźwiękochłonne.

Budowa mostu nad Radomką budzi sprzeciw ekologów. Uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie estakady. Dzięki estakadzie przejście dla zwierząt byłoby kilkakrotnie szersze (długość mostu to zaledwie 52 m), a przede wszystkim zachowane zostałyby walory krajobrazowe doliny Radomki, która w tym miejscu ma około 2 km szerokości. Będą się starali przekonać projektantów do wprowadzenia zmian.

Swoje zdanie o planowanym przebiegu obwodnicy i projektowanych rozwiązaniach będą mogli także wyrazić mieszkańcy Jedlińska, Zakrzewa, Orońska i Kowali. Konsultacje w Jedlińsku odbędą się we wtorek, 28 kwietnia, o godz. 16 w urzędzie gminy, w środę drogowcy spotkają się z mieszkańcami Zakrzewa (Urząd Gminy w Zakrzewie, godz. 9) i Orońska (Urząd Gminy w Orońsku, godz. 15), a w czwartek projekt zaprezentują mieszkańcom gminy Kowala (spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej w Młodocinie Mniejszym, początek o godz. 16).

Budowa obwodnicy zachodniej Radomia - jak planuje GDDKiA - ma się rozpocząć w marcu 2010 roku. Trasa ma być gotowa do sierpnia 2012 roku. Przewidywany koszt prac to 825 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

antyprotekcioner - Czw Maj 07, 2009 7:53 pm

gregory_z_radomia napisał/a:


GDDKiA chce rozmawiać o obwodnicy zachodniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zaprezentować ostateczny wariant przebiegu prawie 25 - kilometrowej obwodnicy zachodniej Radomia. Do rozmów zaprasza mieszkańców gmin, przez które przebiegnie trasa

Konsultacje społeczne ruszą już w poniedziałek. Drogowcy i projektanci spotkają się w pierwszej kolejności z mieszkańcami Wolanowa. Spotkanie ma się odbyć o godz. 16 w szkole podstawowej w Sławnie. Zaprezentują przygotowany projekt wybranego przebiegu trasy, dla którego na początku 2008 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jest już ostateczna).

- Szczegółowo omówimy przebieg obwodnicy i zastosowane rozwiązania. Będziemy też chcieli poznać opinie mieszkańców - mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica zachodnia Radomia będzie miała w sumie około 25 km. Rozpocznie się w Kępinie, prawie 14 km na północ od Radomia, a ponownie połączy z "siódemką" w Młodocinie (tam też z drogą nr 7 połączy się planowana południowa obwodnica miasta). Na początkowym odcinku trasa skręci w kierunku południowym, omijając od zachodu Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przyrody, dalej przetnie Radomkę i pobiegnie w kierunku południowo-zachodnim aż do trasy nr 7.

Jak zapewniają drogowcy, na całej trasie obwodnica omija tereny większej zabudowy mieszkaniowej. Jednak - jak przyznają - wyburzeń nie da się uniknąć w miejscach projektowanych skrzyżowań.

Po drodze w miejscach, gdzie obwodnica skrzyżuje się z drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 740, mają powstać bezkolizyjne węzły drogowe: Mleczków (7,3 km od Radomia) i Sławno (oddalony o 6,5 km).

Droga będzie miała parametry ekspresówki. Projektanci zaplanowali budowę 19 wiaduktów, dwa przejazdy gospodarcze z przejściami ekologicznymi, cztery mosty (wszystkie z przejściami ekologicznymi): nad doliną Radomki, nad ciekiem wodnym na 11. km drogi, nad Mleczną i nad kolejnym ciekiem na 21. km. Dodatkowo powstaną małe przejścia ekologiczne, a przy zabudowaniach ustawione mają być ekrany dźwiękochłonne.

Budowa mostu nad Radomką budzi sprzeciw ekologów. Uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie estakady. Dzięki estakadzie przejście dla zwierząt byłoby kilkakrotnie szersze (długość mostu to zaledwie 52 m), a przede wszystkim zachowane zostałyby walory krajobrazowe doliny Radomki, która w tym miejscu ma około 2 km szerokości. Będą się starali przekonać projektantów do wprowadzenia zmian.

Swoje zdanie o planowanym przebiegu obwodnicy i projektowanych rozwiązaniach będą mogli także wyrazić mieszkańcy Jedlińska, Zakrzewa, Orońska i Kowali. Konsultacje w Jedlińsku odbędą się we wtorek, 28 kwietnia, o godz. 16 w urzędzie gminy, w środę drogowcy spotkają się z mieszkańcami Zakrzewa (Urząd Gminy w Zakrzewie, godz. 9) i Orońska (Urząd Gminy w Orońsku, godz. 15), a w czwartek projekt zaprezentują mieszkańcom gminy Kowala (spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej w Młodocinie Mniejszym, początek o godz. 16).

Budowa obwodnicy zachodniej Radomia - jak planuje GDDKiA - ma się rozpocząć w marcu 2010 roku. Trasa ma być gotowa do sierpnia 2012 roku. Przewidywany koszt prac to 825 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

a to mapa z 79 roku. ciekawi mnie czym bedzie sie roznil od obecnego. przypominam ze poprzednia wladza chciala poprowadzic obwodnice z piastowa przez milejowice. chyba nie posiadali tej wiedzy .......
http://www.fotosik.pl/pok...196d611612.html

gregory_z_radomia - Sro Maj 27, 2009 11:11 pmObwodnica zachodnia estakadą nad Radomką

Przyrodnicy przekonali drogowców! Obwodnica zachodnia miasta będzie najprawdopodobniej biegła nad Radomką estakadą, a nie mostem

W dodatku estakada będzie dłuższa niż domagali się tego przyrodnicy. Zamiast 200 metrów (taką minimalną jej długość proponowali) planowana jest budowa obiektu 235-metrowego. - Cieszymy się, bo im dłuższa estakada tym lepiej dla zwierząt - mówi Jacek Słupek. - Na pewno przyczynił się do tego trochę rozgłos, który wspólnie z "Gazetą" tej sprawie udało się nadać. Chciałabym podziękować także władzom gminy Jedlińsk, które bardzo nas wsparły - dodaje.Przypomnijmy, pierwotnie nad Radomką planowano wybudować most. Miał mieć 52 metry długości. Szerokość rzeki w tym miejscu to 20 metrów. Od jej brzegów do konstrukcji mostu zostałoby więc po 16 metrów z każdej strony. Przyrodnicy zwrócili uwagę, że to za mało i dla rzeki, i dla zwierząt. Takie rozwiązanie według nich nie pozwoliłoby zachować walorów krajobrazowych doliny Radomki, zostałaby ona podzielona, a biegnący tamtędy korytarz ekologiczny przerwany. A właśnie tym szlakiem przemieszczają się zwierzęta, prowadzi on aż do Puszczy Kozienickiej. - Drogowcy czasami myślą, że wystarczy wybudować wąskie przejście dla zwierząt i łoś tak jak człowiek nauczy się i będzie nim przechodził. Ale tak nie jest - mówi przyrodnik.

Te argumenty przekonały drogowców.

- Uznaliśmy, że ze względu na migrację zwierząt wskazane jest wybudowanie tam obiektu o długości 235 metrów - mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznika warszawskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Estakada jest już pozytywnie zaopiniowana przez zespół oceniający przedsięwzięcia inwestycyjne przy warszawskim oddziale GDDKiA. Teraz projekt zostanie złożony do komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKiA. Ale jak informuje Tarnowska, zwykle komisja przychyla się do opinii oddziałów. - Więc liczymy na to, że nad Radomką będzie estakada - mówi.

W miejscu jej budowy dolina rzeki ma 2 km szerokości. Radomka silnie tam meandruje. Budowa mostu wiązałaby się z regulacją koryta, które i tak w wielu miejscach jest już uregulowane. - Trzeba byłoby też wzmocnić przyczółki mostu - mówi Słupek. A tak na odcinku między Gulinem a Jedlińskiem zostaną zachowane naturalne walory rzeki. W tej okolicy widywano łosie, występują bobry, spotyka się także zimorodki, słonki czy nawet dzięcioła czarnego, a w starorzeczu obserwowano gody żab moczarowych.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

gregory_z_radomia - Pon Lip 06, 2009 10:10 amBędzie obwodnica zachodnia bez łącznicy?

Budowa ekspresowej zachodniej obwodnicy ma się rozpocząć na początku przyszłego roku. Ale jest problem z trasą, którą od węzła w Mleczkowie będzie można dojechać do Radomia- Obwodnica ma być gotowa w 2012 r., a Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma jeszcze nawet projektu tej łącznicy. Węzeł Mleczków będzie martwy - mówi Igor Marszałkiewicz, zastępca prezydenta Radomia.

Na obwodnicy zachodniej, która będzie częścią ekspresowej drogi krajowej nr 7, zaprojektowano cztery węzły. Pierwszy w Kępinach (gm.Jedlińsk), ostatni w Młodocinie - w tych miejscach nowa trasa łączyła się z obecną "siódemką". Z węzła Sławno będzie można dojechać do Radomia istniejącą drogą krajową nr 44.

Problem jest z węzłem Mleczków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która ma budować obwodnicę, ma obowiązek wykonania łącznicy tylko do najbliższej drogi o jedną kategorię niższej. Zrobi więc krótką drogę od węzła Mleczków do drogi wojewódzkiej 740. Łącznicę z prawdziwego zdarzenia, którą z obwodnicy zachodniej można by dojechać do Radomia, ma do granic miasta wybudować samorząd wojewódzki, czyli MZDW.

Władze miasta uzgodniły z urzędem marszałkowskim, że łącznicą będzie droga 740, ale ustalono nowy jej przebieg. Ma ona łączyć się z obecna siódemką w Radomiu nie przez ul. Przytycką, ale ul. Wernera.

Miasto planuje także wybudowanie przedłużenia ul. NSZZ Solidarność, która w nową drogę 740 wpadałaby między Bielichą a Zdziechowem.

- Skomunikowanie miasta z trasą szybkiego ruchu jest bardzo ważne. Dlatego monitujemy urząd marszałkowski i zarząd dróg, ale odpowiedzi nie są konkretne - słyszymy od Marszałkiewicza.

Jak wyglądają przygotowania do wybudowania łącznicy? Rzeczniczka MZDW Monika Burdon poinformowała nas, że sprawa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740 trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. MZDW odwołał się bowiem od decyzji środowiskowej wydanej przez wójta gminy Zakrzew. - Według naszej oceny decyzja środowiskowa była niezgodna z koncepcją wykonaną na nasze zlecenie przez biuro projektowe. Do momentu otrzymania decyzji z SKO wszystkie prace nad przygotowaniem inwestycji zostały wstrzymane - dodała rzeczniczka.

Władysław Król z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu mówi, że miasto zabiega, by MZDW zmienił koncepcję tej łącznicy. - Ona ma mieć charakter wjazdu do miasta, a nie obsługiwać wszystkie pola po kolei, tak jakby chciała tego gmina Zakrzew - zaznacza Król.

Obwodnica zachodnia ma mieć 25 km. Według Małgorzaty Tarnowskiej z warszawskiego oddziału GDDKiA obecnie gromadzone są dokumenty niezbędne do otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zawiera ono jednocześnie decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę).

Według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej warszawskiego oddziału GDDKiA, rozpoczęcie robót planuje się w I kwartale 2010 r., a zakończenie w III kwartale 2012 r.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

--------------------------------------------------------

Przy okazji wyjaśniło się to na co zwracał uawgę w którymś poście Wieczór, nie jasne doprowadzenie drogi 740 do obecnej ulicy Czarnieckiego. Teraz wiadomo, że na mapach została ona popoprowadzona wstępnie

Psycho_Mantis - Pon Lip 06, 2009 10:40 am

Właśnie miałem to cytować.
Przypomnę, że przy wariancie 1 tak wstępnie przedstawiano przebieg nowej 740.Przyznam szczerze, że dla mnie było to wtedy głupotą biorąc pod uwagę, że miała ona wpadać w biegu Kapturskiej na wprost Iglastej. I co? Głupotą byłoby robienie kolejnego skrzyżowania ze światłami skoro z Wernera jest trochę metrów na południe. Sam wlot bez możliwości skręcania w lewo to jeszcze większa głupota. Wtedy ci chcący jechać w stronę północną musieliby skręcić w prawo i jechać w lewo w Wernera (sygnalizacja lewoskrętna kierunkowa, nie można zawracać).
Ja jednak jestem za tym, żeby zrobić ją albo na wprost Wernera chociaż zastanowiłbym się nad dociągnięcie 740 jej do ronda warszawskiego. I tak mówimy tu o ruchu tranzytowym. Tranzyt wpadający do miasta tą drogę będzie zmierzał na Kozienice, Lublin i Rzeszów (oraz ewentualnie Starachowice) - przecież ci jadący z zachodu na Kraków lub Wawę wjadą na S7 :)


redoxygene - Pon Lip 06, 2009 3:10 pm

Prosze kolegi - kolega sie troche myli:P Wlot od tamtej strony zawsze byl projektowany do Wernera. To co zostalo zaznaczone na mapie bylo... zle zaznaczone. Poza tym, tam nawet nie ma zaznaczonej Wernera, ktora wpada w Zielona, czy Malczewskiej wpadajacej w Przytycka. Ktos zwyczajnie zamiast skonczyc na Zielonej, zaszalal i dociagnal lacznik prosto do Czarnieckiego. Ja jestem przeciwny wciskaniu tego w Rondo Warszawskie, przede wszystkim ze wzgledow przyrodniczych i rozciecia Lasu Kapturskiego i Janiszewskiego na pol. Trazyt i tak w calosci w kierunku Starachowic, Rzeszowa i Lublina pobiegnie S12, stad tez pozostaly tranzyt to tylko Kozienice i lokalne wiochy.

Na tym rysunku widac to wyraznie. Zaznaczylem takze planowane przedluzenie NSZZ Solidarnosc.


gregory_z_radomia - Pon Lip 06, 2009 7:56 pm

[quote="Psycho_Mantis"]Właśnie miałem to cytować.
Przypomnę, że przy wariancie 1 tak wstępnie przedstawiano przebieg nowej 740.

[img]

Przyznam szczerze, że dla mnie było to wtedy głupotą biorąc pod uwagę, że miała ona wpadać w biegu Kapturskiej na wprost Iglastej. I co? Głupotą byłoby robienie kolejnego skrzyżowania ze światłami skoro z Wernera jest trochę metrów na południe. Sam wlot bez możliwości skręcania w lewo to jeszcze większa głupota. Wtedy ci chcący jechać w stronę północną musieliby skręcić w prawo i jechać w lewo w Wernera (sygnalizacja lewoskrętna kierunkowa, nie można zawracać).
Ja jednak jestem za tym, żeby zrobić ją albo na wprost Wernera chociaż zastanowiłbym się nad dociągnięcie 740 jej do ronda warszawskiego. I tak mówimy tu o ruchu tranzytowym. Tranzyt wpadający do miasta tą drogę będzie zmierzał na Kozienice, Lublin i Rzeszów (oraz ewentualnie Starachowice) - przecież ci jadący z zachodu na Kraków lub Wawę wjadą na S7 :)

[img]


Taki nie przemyślany przebieg na mapie spowodowany był tym o czym napisano w artykule gazety. Nie było ustaleń z MZDW odnośnie przebiegu tej trasy. Zapewne wkrótce zobaczymy docelowy jej przebieg.

gregory_z_radomia - Pon Lip 06, 2009 7:57 pm

Psycho_Mantis napisał/a:
Właśnie miałem to cytować.
Przypomnę, że przy wariancie 1 tak wstępnie przedstawiano przebieg nowej 740.

[img]

Przyznam szczerze, że dla mnie było to wtedy głupotą biorąc pod uwagę, że miała ona wpadać w biegu Kapturskiej na wprost Iglastej. I co? Głupotą byłoby robienie kolejnego skrzyżowania ze światłami skoro z Wernera jest trochę metrów na południe. Sam wlot bez możliwości skręcania w lewo to jeszcze większa głupota. Wtedy ci chcący jechać w stronę północną musieliby skręcić w prawo i jechać w lewo w Wernera (sygnalizacja lewoskrętna kierunkowa, nie można zawracać).
Ja jednak jestem za tym, żeby zrobić ją albo na wprost Wernera chociaż zastanowiłbym się nad dociągnięcie 740 jej do ronda warszawskiego. I tak mówimy tu o ruchu tranzytowym. Tranzyt wpadający do miasta tą drogę będzie zmierzał na Kozienice, Lublin i Rzeszów (oraz ewentualnie Starachowice) - przecież ci jadący z zachodu na Kraków lub Wawę wjadą na S7 :)

[img]
Taki nie przemyślany przebieg na mapie spowodowany był tym o czym napisano w artykule gazety. Nie było ustaleń z MZDW odnośnie przebiegu tej trasy. Zapewne wkrótce zobaczymy docelowy jej przebieg.[/quote]

Psycho_Mantis - Wto Lip 07, 2009 8:50 am

redoxygene napisał/a:
Prosze kolegi - kolega sie troche myli:P

Ja się nie mylę, ja korzystam tylko z map :P Mapy się mylą, ja je cytuje - dzięki za wyjaśnienie :P

redoxygene napisał/a:
jestem przeciwny wciskaniu tego w Rondo Warszawskie, przede wszystkim ze wzgledow przyrodniczych i rozciecia Lasu Kapturskiego i Janiszewskiego na pol.
Tak, to największy minus tego rozwiązania.

Wlot na wprost Wernera jest w porządku, bardzo podoba mi się przedłużenie "Nowomaratońskiej".

redoxygene napisał/a:
Trazyt i tak w calosci w kierunku Starachowic, Rzeszowa i Lublina pobiegnie S12, stad tez pozostaly tranzyt to tylko Kozienice i lokalne wiochy.

Oczywiście, tyle że ja biorę pod uwagę, że pomiędzy ukończeniem S7 a S12 minie z pół pokolenia (jeśli nie więcej). I należy brać to pod uwagę, a nie zachowywać się jak przy Leclercu że ten jeden pas na Południe jest tymczasowy bo będzie trasa NS i obw. południowa... za owe pół pokolenia. Dla przypomnienia, remont skończono tam dwa lata temu.

zoom - Czw Wrz 03, 2009 2:53 pm

Obwodnica Radomia zgodnie z planem

Przygotowania do budowy zachodniej obwodnicy Radomia przebiegają zgodnie z harmonogramem - mówi w rozmowie z Radiem Plus Dyrektor Generalnej Dróg i Autostrad w Warszawie Wojciech Dąbrowski. Na plac budowy drogowcy wejdą już w listopadzie. Biuro projektowe kończy prace nad przygotowaniem materiału potrzebnego do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Następnie dokument trafi na biurko wojewody mazowieckiego. W październiku poznamy także wykonawcę budowy obwodnicy. Pobiegnie ona przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko. Droga będzie się składała z dwóch szerokich na siedem metrów jezdni rozdzielonych 12-metrowym pasem zieleni. Na każdej z nich zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Po obu stronach powstaną pasy awaryjne szerokie na 2,5 metra. Wszystkie prace, łącznie z wykupem gruntów i budową, mają kosztować ok. 1 mld zł.

Źródło: radioplus.com.pl

Gladzior - Czw Wrz 03, 2009 3:50 pm

Najs, naaajs :D
Damian Maciąg - Czw Wrz 03, 2009 8:57 pm

Nic tylko się cieszyć :) Oby nie wystąpiły żadne problemy w trakcie budowy...
redoxygene - Czw Wrz 03, 2009 11:18 pm

Mi sie podoba ten 12-metrowy pas zieleni :)
gregory_z_radomia - Pią Wrz 04, 2009 9:54 pm

Taka a nie inna szerokość pasa rozdziału jezdni jest rezerwą pod trzecie pasma jezdni. Być może w przyszłości będą one koniecznością.
redoxygene - Sob Wrz 05, 2009 1:25 am

gregory_z_radomia napisał/a:
Taka a nie inna szerokość pasa rozdziału jezdni jest rezerwą pod trzecie pasma jezdni. Być może w przyszłości będą one koniecznością.


Znajac zycie nie beda, ale bedzie fajnie wygladac :)

gregory_z_radomia - Nie Wrz 06, 2009 11:53 am

redoxygene napisał/a:
gregory_z_radomia napisał/a:
Taka a nie inna szerokość pasa rozdziału jezdni jest rezerwą pod trzecie pasma jezdni. Być może w przyszłości będą one koniecznością.


Znajac zycie nie beda, ale bedzie fajnie wygladac :)


A skąd wiesz. Może w przyszłości obwodnicą Radomia będzie przejeżdżało tyle pojazdów co obecnie odcinkiem Janki - granica Warszawy.

redoxygene - Nie Wrz 06, 2009 3:10 pm

Z fusow wroze:P No tak mi sie wydaje zwyczajnie. Jesli powstanie 3 pasmo to bedzie musialo oznaczac, ze koleje żelazne w naszym genialnym kraju upadly.
KY - Nie Wrz 06, 2009 4:19 pm

Też mi sie wydaje, że w bliższej (ani nawet trochę dalszej) przyszłości trzeci pas tam nie powstanie. Po prostu nie wszędzie na odcinku z Warszawy do Radomia pozostawiono rezerwę terenową pod niego i poszerzanie wiązało by sie z przebudową wszystkiego (wiaduktów, mostów kładek). A fragmentaryczne rozbudowywanie jest moim zdaniem trochę bez sensu.
gregory_z_radomia - Nie Wrz 06, 2009 5:59 pm

KY napisał/a:
Też mi sie wydaje, że w bliższej (ani nawet trochę dalszej) przyszłości trzeci pas tam nie powstanie. Po prostu nie wszędzie na odcinku z Warszawy do Radomia pozostawiono rezerwę terenową pod niego i poszerzanie wiązało by sie z przebudową wszystkiego (wiaduktów, mostów kładek). A fragmentaryczne rozbudowywanie jest moim zdaniem trochę bez sensu.Ale GDDKiA nie chce poszerzać S7 na całym południowo-mazowieckim odcinku tylko na tym na którym w przyszłości przewiduje się wzrost natężenia ruchu. Taka fragmentaryczność jest obecnie standardowym działaniem. Np na wybranych górnośląskich odcinkach A4 przebiegających przez Katowice i Gliwice autostrada także będzie miała 3 pasy, podobnie jak S7 na odcinku Warszawa Bemowo - Czosnów lub obecnie projektowany odcinek S7 Grójec - Warszawa Służewiec. Nie wiem także czy rezerwa na 3 pas nie powstanie na odcinku Młodocin - Skarżysko. Tak więc obecnie albo projektuje się trzeci pas albo zostawia się pod niego rezerwę.

KY - Nie Wrz 06, 2009 6:25 pm

gregory_z_radomia napisał/a:
Tak więc obecnie albo projektuje się trzeci pas albo zostawia się pod niego rezerwę.

Ale nie wszędzie są te rezerwy, co moim zdaniem jest dość krótkowzroczne, zwłaszcza, że nie wiąże się to wielkimi kosztami w stosunku do całości.

redoxygene - Nie Wrz 06, 2009 7:22 pm

Czy sugerujesz Grzesiek, ze ruch na obwodnicy Radomia bedzie wiekszy niz na trasie Radom-Warszawa, gdzie takiej rezerwy nie przewidziano? Wzmozonego ruchu mozna oczekiwac w przejazdach miedzyaglomeracyjnych, czyli w pierwszej kolejnosci Radom-Warszawa, w drugiej Radom-Kielce i Kielce - Krakow, odcinkowo na obwodnicach, gdzie biec beda 2 drogi ekspresowe (np. Mlodocin - Mleczkow) ale na calych obwodnicach?
gregory_z_radomia - Pon Wrz 07, 2009 9:11 pm

Nie sugeruje tylko widzę w działaniu GDDKiA jakiś zamierzony cel. Skoro na obwodnicy Radomia planowana jest rezerwa pod trzeci pas, to zapewne do zaprojektowania tej rezerwy miały wpływ prognozy ruchu.
redoxygene - Pon Wrz 07, 2009 11:11 pm

Patrzac na to, gdzie rezerwy sie projektuje, a gdzie nie, jakos nie wierze w to, ze ktokolwiek robil to na podstawie jakichkolwiek prognoz.
KY - Czw Paź 01, 2009 10:22 pm

Na stronie GDDIK ukazał się dzisiaj przetarg na obwodnice Radomia S7. Czasu na realizację mają ok 3 lat, tak więc w "już" 2013 powinno być gotowe. :)
gregory_z_radomia - Pią Paź 02, 2009 7:18 am

KY napisał/a:
Na stronie GDDIK ukazał się dzisiaj przetarg na obwodnice Radomia S7. Czasu na realizację mają ok 3 lat, tak więc w "już" 2013 powinno być gotowe. :)


Nie 3 lata tylko 2 i 3 miesiące, czyli doliczając jakieś 50 od dni od uprawomocnienia się wyboru wykonawcy którego wybór ma odbyć się w dniu 04.11.200p, wiosną 2012 roku obwodnica powinna być gotowa.

Psycho_Mantis - Pią Paź 02, 2009 10:36 am

gregory_z_radomia napisał/a:
Nie 3 lata tylko 2 i 3 miesiące, czyli doliczając jakieś 50 od dni od uprawomocnienia się wyboru wykonawcy którego wybór ma odbyć się w dniu 04.11.200p, wiosną 2012 roku obwodnica powinna być gotowa.

15 czerwca 2011 gregory :)
"27 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca" :)

KY - Pią Paź 02, 2009 10:46 am

Zwróćcie uwagę, ze 15 listopada to jest data składania wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego, nie ogłoszenia wyniku samego postępowania przetargowego - na to przyjdzie nam poczekać jeszcze jakiś czas. Tak więc, licząc od nowego roku 27 miesięcy minus 2 zimy, termin 2013 jest optymistycznym.
gregory_z_radomia - Pią Paź 02, 2009 1:15 pm

gregory_z_radomia napisał/a:


Nie 3 lata tylko 2 i 3 miesiące, czyli doliczając jakieś 50 od dni od uprawomocnienia się wyboru wykonawcy którego wybór ma odbyć się w dniu 04.11.200p, wiosną 2012 roku obwodnica powinna być gotowa.


następnie:

Psycho_Mantis napisał/a:

"27 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca" :)


i:

KY napisał/a:
Zwróćcie uwagę, ze 15 listopada to jest data składania wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego, nie ogłoszenia wyniku samego postępowania przetargowego - na to przyjdzie nam poczekać jeszcze jakiś czas. Tak więc, licząc od nowego roku 27 miesięcy minus 2 zimy termin 2013 jest optymistycznym.


Przyznaję że nie zauważyłem wyłączenia okresu zimowego, podczas którego za wiele nie będzie się działo ale skąd KY wziąłeś termin 15 listopada?. Jest napisane że ostateczny termin składania ofert oraz ich otwarcie nastąpi po godzinie 10, 4 listopada 2009. Doliczając do tego około 50 dni na uprawomocnienie, może więcej oraz odliczając 3 okresy zimowe budowa będzie trwała po zweryfikowaniu, do przełomu 2012/2013

KY - Pią Paź 02, 2009 3:37 pm

Sorry, 4 nie 14, źle spojrzałem. Chyba to wina małej czcionki. :oops:

Ale to i tak nie jest termin wyboru oferenta, a jedynie rozpoczęcia właściwej części przetargu. ;-)

redoxygene - Pią Paź 02, 2009 5:54 pm

Moze jakos znacznie nie wplynie to na terminy, o ile oczywiscie nie bedzie protestow.
gregory_z_radomia - Sob Paź 03, 2009 8:53 am

Czyli jak dobrze pójdzie, wiosną będziemy mogli urządzać wycieczki rowerowe do dłuuuugiego placu budowy obwodnicy zachodniej :D
wieczor - Nie Paź 04, 2009 12:46 am

gregory_z_radomia napisał/a:
Czyli jak dobrze pójdzie, wiosną będziemy mogli urządzać wycieczki rowerowe do dłuuuugiego placu budowy obwodnicy zachodniej :D


No zobaczymy, jak się będzie dało tam przedzierać przez miejscami ciężki teren. Założę się, że wszystkie okoliczne drogi będą rozjeżdżone przez pojazdu budowy...

gregory_z_radomia - Nie Paź 04, 2009 3:13 pm

A ja myślę że nie będzie najmniejszego problemu z dojazdem do budowy, z poruszaniem się wzdłuż placu budowy owszem może być ciężko bo nowy ślad S7 będzie budowy wśród pól, przecinając je nie zależnie od istniejącej sieci ścieżek, duktów czy lokalnych dróg.
Gladzior - Nie Paź 04, 2009 3:33 pm

Może złożyć się na forumową terenowkę, jakaś Nive, czy coś i wedle potrzeb używano by niej np. Na takie własnie dojazdy;D
gregory_z_radomia - Pon Paź 12, 2009 9:07 pm

G_z_R: Przeniesiony post Jarka7913

jarek7913 napisał/a:
na stronie GDDKiA ukazał się przetarg na budowę obwodnicy- tak gorąco oczekiwany prze wielu radomian:
http://www.gddkia.gov.pl/...-12001000#trjmp

Niestety obawiam się że mogą być komplikacje, oto bowiem przed inwestycją teren powinien być zbadany archeologicznie, zważywszy że w pobliżu znajdują się znane stanowiska archeologiczne, a także pas rozgraniczenia inwestycji przecina tereny, które w dawnych wiekach uchodziły za odpowiednie dla osadnictwa. Takie badania przeprowadzono na innych modernizowanych drogach na standard ekspresówki, dlaczego tak nie zrobiono tutaj? Czy chodzi o korzyści osób trzecich, czy zwykłe niedbalstwo urzędu konserwatorskiego i GDDKiA? Co zrobi w takiej sytuacji konserwator w Radomiu? Albo sprzeciwi się inwestycji w tej formie co spowoduje jej duże opóźnienia, albo zażąda jedynie nadzoru archeologicznego co nie powinno mieć miejsca jeśli chodzi o dobra kultury, albo też nie podejmie żadnych działań skoro nie ma poraz kolejny pojęcia co się dzieje na jego podwórku... Czas pokaże....

zoom - Wto Lis 10, 2009 2:52 pm

Spis firm chcących budować obw. Radomia.

1. Dragados
2. Eurovia Polska & Eurovia (CZ) & Eurovia (D) & Energopol-Szczecin
3. Alpinie Bau (A) & Erbud & ABM Solid
4. MSF &c MSF Polska & Drogbud & IMB – Podbeskidzie
5. PBG & Aprivia & Hydrobudowa Polska Jon Sisk&Son Ltd (IRL) & SRB Civil Engineering (IRL) & Roadbridge (IRL)
6. NDI & Konstruktor- InzenJering (CHR)
7. Polimex – Mostostal & Doprastav (SK) & Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
8. Hermann Kirchner (PL) & Hermann Kirchner (D) & Strabag
9. Mirbud & Budownictwo Drogowe „Altkom” (UKR) & Zakład Robót Mostowych „Mostar”
10. Warbud & Hydrogeo Polska & Nemzetkozi Vegyepszer Epito es Szerelo Zarkoruen Mukodo reszvenytarsasag (Węgry) & Pol-Dróg Oleśnica
11. Radko & Rizzani de Eccher (I) & Toto Construzioni Generali (I)
12. Budimex Dromex & Ferrovial Agroman (E)
13. Mostostal Warszawa & Acciona Infraestructuras (E)
14. Johann Bunte (D) & Bunte (PL) & Hochtief Constructions (D) & Hochtief (PL)
15. Bilfinger Berger Budownictwo & Mosty – Łódź
16. J&P – Avax (GR)
17. SIAC Construction (IRL)
18. Lawapol Polska & „Dorożno-Stroitielnyj Triest No.5” ( Białoruś) & Trasko – Incest

Damian Maciąg - Wto Lis 10, 2009 3:09 pm

zoom napisał/a:
Spis firm chcących budować obw. Radomia.

1. Dragados
2. Eurovia Polska & Eurovia (CZ) & Eurovia (D) & Energopol-Szczecin
3. Alpinie Bau (A) & Erbud & ABM Solid
4. MSF &c MSF Polska & Drogbud & IMB – Podbeskidzie
5. PBG & Aprivia & Hydrobudowa Polska Jon Sisk&Son Ltd (IRL) & SRB Civil Engineering (IRL) & Roadbridge (IRL)
6. NDI & Konstruktor- InzenJering (CHR)
7. Polimex – Mostostal & Doprastav (SK) & Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
8. Hermann Kirchner (PL) & Hermann Kirchner (D) & Strabag
9. Mirbud & Budownictwo Drogowe „Altkom” (UKR) & Zakład Robót Mostowych „Mostar”
10. Warbud & Hydrogeo Polska & Nemzetkozi Vegyepszer Epito es Szerelo Zarkoruen Mukodo reszvenytarsasag (Węgry) & Pol-Dróg Oleśnica
11. Radko & Rizzani de Eccher (I) & Toto Construzioni Generali (I)
12. Budimex Dromex & Ferrovial Agroman (E)
13. Mostostal Warszawa & Acciona Infraestructuras (E)
14. Johann Bunte (D) & Bunte (PL) & Hochtief Constructions (D) & Hochtief (PL)
15. Bilfinger Berger Budownictwo & Mosty – Łódź
16. J&P – Avax (GR)
17. SIAC Construction (IRL)
18. Lawapol Polska & „Dorożno-Stroitielnyj Triest No.5” ( Białoruś) & Trasko – Incest


Trochę tego jest, ale dzięki temu cena może być znacząco niższa :) Tylko, aby nie odwoływali się miesiącami...

gregory_z_radomia - Wto Lis 10, 2009 6:22 pm

Ale chętnych, hoho, szykuje się niezła walka.
gregory_z_radomia - Sro Gru 09, 2009 7:34 pmKiedy "siódemką" pojedziemy szybciej na północ i południe

Drogowcy zapewniają, że robią wszystko, by do 15 grudnia puścić ruch na odcinku ekspresowej "siódemki" z Białobrzegów do Grójca. W przyszłym roku ma się natomiast rozpocząć budowa obwodnicy zachodniej Radomia i przebudowa kolejnego odcinka trasy - do Skarżyska. Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcówW oddziale trwają także procedury związane z przetargami na przebudowę kolejnych odcinków "siódemki", by stała się trasą ekspresową. Chodzi o obwodnicę zachodnią Radomia oraz następny fragment w kierunku południowym - do granic województwa mazowieckiego. Przetarg ogłoszono na pierwszy fragment - 30 września br., na drugi - 29 października. W każdym wpłynęło około 20 wniosków o dopuszczenie do dalszego postępowania.

- Jest więc sporo pracy, wnioski są obecnie weryfikowane, potem zaprosimy firmy do składania ofert - mówi Tarnowska.

Budowa 25-kilometrowej obwodnicy zachodniej ma ruszyć w II kwartale 2010 roku i potrwa - jak się planuje - do końca 2012 roku. Jadący z Warszawy skręcą na obwodnicę w prawo w Kępinach, trasa ominie od zachodu Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych, przetnie Radomkę, wpadnie do obecnej trasy nr 7 między Młodocinem a Krogulczą. Będą cztery węzły: Kępiny, Mleczków (z drogą wojewódzką nr 740), Sławno (z krajową "dwunastką") oraz Młodocin. Zaprojektowano też - jak wynika ze strony internetowej GDDKiA - 12 skrzyżowań dwupoziomowych, na prawie 20 km rozstawione zostaną ekrany akustyczne, będą też przejścia dla dużych i małych zwierząt...

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Miro - Czw Kwi 22, 2010 4:54 pm

Ekspresowe poślizgi drogowych inwestycji
Magdalena Ciepielak

Opóźnia się start budowy zachodniej obwodnicy Radomia oraz ekspresowej "siódemki" do Skarżyska. Drogowcy mają wejść na plac budowy jesienią, zakończenie prac latem 2013 r., a nie - jak wcześniej zakładano - do końca 2012 r.

Przetarg ograniczony na budowę 25-kilometrowej obwodnicy zachodniej Radomia ogłoszono 30 września ub. r. Jak nas poinformowała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zakwalifikowano 15 wniosków. Teraz Generalna Dyrekcja zaprosi te firmy do złożenia oferty z ceną.

Gotowy jest projekt budowlany, trwa weryfikacja decyzji środowiskowej. - Planujemy, że we wrześniu otrzymamy od wojewody decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wtedy w październiku rozpoczęłyby się roboty - dodaje Małgorzata Tarnowska.

Latem ub. r. na stronie internetowej GDDKiA można było przeczytać, że prace rozpoczną się już w I kwartale 2010 r., zakończenie nastąpi w III kwartale 2012 r. Teraz okazuje się, że trasa może być gotowa dopiero w lipcu 2013 r.

Jak nas ominie trasa
Od strony Warszawy obwodnica zacznie się w Kępinach, ominie Jedlińsk oraz stawy rybne od zachodu, przetnie Radomkę, wpadnie do obecnej trasy nr 7 między Młodocinem a Krogulczą.
Do 19 firm GDDKiA wyśle natomiast zaproszenia do składania ofert na wykonanie przebudowy "siódemki" od Radomia (od miejsca, w którym obwodnica zachodnia wpadnie w stary ślad "siódemki") do granicy z województwem świętokrzyskim. Przetarg ograniczony na wykonanie robót ogłoszono jeszcze 29 października ub. r. Na początku lutego br. dyrekcja złożyła do wojewody wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Takiej decyzji - zdaniem Tarnowskiej - można się spodziewać w sierpniu, wtedy roboty budowlane mogłyby ruszyć we wrześniu.

Protesty i zmiany
Jak pisaliśmy, przebieg planowanej trasy ekspresowej, szczególnie odcinka obwodnicy Szydłowca, budzi zastrzeżenia mieszkańców. Odbyły się konsultacje społeczne, na znak protestu kilka razy doszło do blokady trasy. GDDKiA ostatecznie zdecydował, że w tym miejscu ekspresówka zagłębi się w wąwozie, zobowiązała się także do urządzenia w pobliżu parku z placem zabaw dla dzieci. Jesienią ub.r. Generalna Dyrekcja zleciła firmie Pleneria wykonanie dokumentacji projektowej elementów małej architektury i krajobrazu w pobliżu ul. Jastrzębskiej i Kolejowej w Szydłowcu.

Przyjęto też niektóre postulaty mieszkańców i skorygowano przebieg trasy, przez co uniknięto konieczności wyburzenia kilku domów.

Na początku kwietnia wojewoda zdecydował, by zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tego odcinka trasy "siódemki". Powód - konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 28 kwietnia odbędzie się w Szydłowcu (o godz. 16 na zamku) kolejna rozprawa administracyjna z udziałem mieszkańców.

- Będzie to ostatnia już rozprawa. Ponownie zostanie oceniony wpływ inwestycji na środowisko i ludzi, rozprawa ma też wykazać, czy projekt jest zgodny z warunkami decyzji środowiskowej. Protokół z rozprawy zostanie przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wyda postanowienie uzgadniające. Po niej wojewoda będzie mógł wydać decyzję o zezwoleniu na realizację przebudowy trasy - powiedział nam Tomasz Pietrasieński z biura prasowego wojewody.

Szykują teren
Przygotowania do budowy już się rozpoczęły. Trwa wycinka lasu między Barakiem a Skarżyskiem Książęcym. Jak powiedział nam Mariusz Turczyk, rzecznik radomskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, drogowcy zlecili wycięcie 40-metrowego pasa lasu z jednej i 20-metrowego z drugiej strony obecnej "siódemki". - W maju teren mamy przekazać GDDKiA - powiedział nam Mariusz Turczyk.

Czas na poprawki
Jeszcze w grudniu ub. r. zakładano, że ten odcinek będzie gotowy w końcu 2012 r., teraz Małgorzata Tarnowska mówi o czerwcu 2013 r. Skąd tak duże opóźnienia w przygotowaniu obu inwestycji?

- Po konsultacjach społecznych wnioski i uwagi zgłoszone przez mieszkańców projektanci musieli wprowadzić do dokumentacji technicznej, co wymaga czasu. Poza tym musimy uzyskać dodatkową decyzję środowiskową na odcinek wspólny dla obu inwestycji od Młodocina do Krogulczy Suchej - mówi Tarnowska. Ponieważ przebieg trasy odsunięto tam od zabudowań, by chronić ludzi przed hałasem, wyszła ona poza korytarz, który obejmowała wydana już decyzja środowiskowa. I trzeba zabiegać teraz o nową decyzję tylko na ten fragment. A to wymaga przygotowania szczegółowej dokumentacji, w tym zrobienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Źródło:
Gazeta Wyborcza Radom

gregory_z_radomia - Sob Cze 05, 2010 6:42 pm

Wizualizacja obwodnicy Radomia:

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

rj - Sob Cze 05, 2010 9:03 pm

Miałem poważne obawy czy projektanci wezmą pod uwagę projektowaną drogę ekspresową S12. ale na szczęście projekt węzła z S7 jest. widać to wyraźnie w końcowej części wizualizacji. oto zrzut:Szkoda, że nie zrobią węzła S7/S12 od razu. Mielibyśmy już gotowy minikawałeczek dwunastki.
Ale cóż - mamy "kompromis" osiągnięty przez Prezydenta Kosztowniaka, który polegał na tym, że poszedłon w 100% pod dyktat GDDKiA :(

Psycho_Mantis - Sob Cze 05, 2010 9:29 pm

Ciekawie wygląda to rondo pod S7 na projektowanej DK740 (na południe od istniejącej obecnie).
gregory_z_radomia - Nie Cze 06, 2010 12:18 am

A ja dzięki tej wizualizacji dowiedziałem się jak będzie wyglądał węzeł Kępiny/Radom Północ. Teraz już wiem że będzie to węzeł typu trąbka.
Miro - Nie Cze 06, 2010 1:19 pm

rj napisał/a:
Szkoda, że nie zrobią węzła S7/S12 od razu. Mielibyśmy już gotowy minikawałeczek dwunastki.

Świadczy to tylko o tym, że o S12 możemy na razie zapomnieć.

maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 9:33 am

Wszystko ładnie, pięknie dobrze że będą budować tą obwodnice ( mam nadzieje że odciąży miasto od tirów) ale zastanawia mnie jedno. A mianowicie: dlaczego w polsce nei buduje się trzypasowych autostrad i drog ekspresowych skoro na zachodzie mają je już od dawna? Jak patrze co sie dzieje w francji czy w niemczech mimo trzech pasów w sobotnie poołudnia to jak pomysle ze w polsce ze nie dojz ze nie ma trzypasmowek to jeszcze dwupasmowek jak na lekarstwo . A przeciez samochodow nieustannie przybywa...
gregory_z_radomia - Sro Cze 16, 2010 10:10 am

maciolla1995 napisał/a:
Wszystko ładnie, pięknie dobrze że będą budować tą obwodnice ( mam nadzieje że odciąży miasto od tirów) ale zastanawia mnie jedno. A mianowicie: dlaczego w polsce nei buduje się trzypasowych autostrad i drog ekspresowych skoro na zachodzie mają je już od dawna? Jak patrze co sie dzieje w francji czy w niemczech mimo trzech pasów w sobotnie poołudnia to jak pomysle ze w polsce ze nie dojz ze nie ma trzypasmowek to jeszcze dwupasmowek jak na lekarstwo . A przeciez samochodow nieustannie przybywa...


Na obwodnicy zachodniej Radomia S7 będzie rezerwa pod trzeci pas.

maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 10:38 am

Roboty mają się rozpocząć podobno jeszcze w tym roku. Zobaczymy czy sie uda :p
firebwoy - Sro Cze 16, 2010 10:59 am

maciolla1995 napisał/a:
dlaczego w polsce nei buduje się trzypasowych autostrad i drog ekspresowych skoro na zachodzie mają je już od dawna?


Doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie pokazują, że poszerzanie istniejących i budowa nowych dróg prowadzi do jeszcze szybszego wypełnienia się ich samochodami. Rozbudowa infrastruktury drogowej nie czyni ruchu bardziej płynnym, lecz powoduje wzrost jego natężenia. Nie da się w ten sposób rozwiązać problemów komunikacyjnych.

KY - Sro Cze 16, 2010 11:03 am

maciolla1995 napisał/a:
Wszystko ładnie, pięknie dobrze że będą budować tą obwodnice ( mam nadzieje że odciąży miasto od tirów) ale zastanawia mnie jedno. A mianowicie: dlaczego w polsce nei buduje się trzypasowych autostrad i drog ekspresowych skoro na zachodzie mają je już od dawna? Jak patrze co sie dzieje w francji czy w niemczech mimo trzech pasów w sobotnie poołudnia to jak pomysle ze w polsce ze nie dojz ze nie ma trzypasmowek to jeszcze dwupasmowek jak na lekarstwo . A przeciez samochodow nieustannie przybywa...


Proponuję nie rozmieniać sie na drobne, tylko zrobić od razu po 8, jak w Hameryce :twisted:

maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 11:09 am

firebwoy napisał/a:
Rozbudowa infrastruktury drogowej nie czyni ruchu bardziej płynnym, lecz powoduje wzrost jego natężenia. Nie da się w ten sposób rozwiązać problemów komunikacyjnych.Jeżeli tak, to w takim razie w jaki sposób da się rozwiązać problemy komunikacyjne? Niech pomyśle hmm... to lepiej nic nei robić, patrzec jak przybywa aut a poruszanie się po kraju staje się niemożliwe bo wszystkie drogi są zablokowane. Szczerze mowiąc to zwalił mnie z nóg twoj tok myslenia

[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 11:16 am ]
KY napisał/a:
Proponuję nie rozmieniać sie na drobne, tylko zrobić od razu po 8, jak w HameryceNo rzeczywiście, tam pod tym względem nie mozna się przyczepić iż mają słabą infrasrukture drogową, w przeciwieństwie do polski w której co roku oddaje sie 60 km autostrad (śmiech na sali) :devil

firebwoy - Sro Cze 16, 2010 11:21 am

maciolla1995 napisał/a:

Jeżeli tak, to w takim razie w jaki sposób da się rozwiązać problemy komunikacyjne?


Np. tak jak w Berlinie, Groningen czy Amsterdamie.

Polecam także obejrzenie filmu Wpuszczeni w korek pokazującego jak wyniszczające dla miast jest budowanie autostrad i likwidowanie transportu zbiorowego oraz obniżanie jego komfortu.

maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 12:03 pm

Po pierwsze: link który podałeś odnosi się głownie do komunikacji miejskiej i okolomiejskiej. Nie ma tam mowy o drogach między miastami. Zgadzam się, w miastach takie rozwiązania jakie tam były sa dobre lecz raczej nei będziemy chyba zwlaniac ruchu na autostradzie do 10 km/h bo wtedy alternatywą jest rower :) . Po za tym pewne jest iz na razie wielopasowe drogi szybkiego ruchu w Polsce trzeba budowc bo jest to jedyne rozwiązanie aby zwiększyc komfort podrozowania i skrocic jego czas. Jak na razie to samochód przez wiele wiele lat będize podstawowym środkiem transportu i to jemu nalezy stwarzac dobre warunki do egzystencji. Inaczej wylądujemy gdzies myslami w obłokach a na ziemi będzie coraz gorzej przez stale zwiększajjąca się liczbe pojazdów. Powtarzam jeszcze raz: drogi w polsce muszą powstawać bo jak na razie jest to jedyne rozwiązanie.

PS. Trzymam kciuki za budowe ekspresowej siódemki :thr)

KY - Sro Cze 16, 2010 12:09 pm

maciolla1995 napisał/a:
Powtarzam jeszcze raz: drogi w polsce muszą powstawać bo jak na razie jest to jedyne rozwiązanie.

A słowo 'pociąg' coś Ci mówi?

firebwoy - Sro Cze 16, 2010 12:13 pm

maciolla1995 napisał/a:
Jak na razie to samochód przez wiele wiele lat będize podstawowym środkiem transportu i to jemu nalezy stwarzac dobre warunki do egzystencji.


Uciążliwe korki na holenderskich drogach: Czy czeka nas więc płacenie za każdy przejechany kilometr?

Od wielu już lat rząd holenderski próbuje znależć rozwiązanie często 300-kilometrowych korków w porannych i wieczornych godzinach szczytu. Jak dotychczas - bezskutecznie. Ciągłe stanie w korkach jest zródłem wysokich kosztów dla wielu przedsiębiorstw, dodatkowym zródłem zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżeniem jakości życia ludzi poprzez skracanie czasu, jaki mają na odpoczynek i życie rodzinne. Podnoszenie przez rząd kosztów posiadania samochodu oraz wzrastające ceny paliwa nie przynoszą oczekiwanego wpływu na ograniczenie ilości samochodów osobowych użytkowanych w Holandii. Rząd holenderski już to bezszkutecznie wypróbował wprowadzając akcyzę, która włącznie z podatkiem VAT stanowi 80% ceny paliwa. Ludzie jednak wolą ponosić wysokie koszty z tytułu użytkowania samochodu, płacić wysokie podatki od jego posiadania, płacić nawet 5 euro za godzinę parkowania i co dziennie stać w korkach - zamiast jezdzić przepełnionymi i coraz bardziej niepunktualnymi pociągami czy autobusami.

Opodatkowanie od kilometra

Ostatnim pomysłem na rozwiązanie problemu korków jest tzw. jazda na rachunek. Cała Holandia o tym mówi, nikt nie jest zadowolony z zaproponowanego rozwiązania, ale nikt nie ma lepszego pomysłu na rozwiązanie problemu. Bo przecież propozycji ludzi, którzy nie mają samochodu, że wszyscy mogą się przesiąść na środki transportu publicznego albo, że można po prostu jezdzić rowerem – posiadacze samochodów nie biorą poważnie.Zmiana systemu opłat za użytkowanie samochodu w Holandii będzie polegać na wprowadzeniu opłaty od przejechanego kilometra, po holendersku „kilometerheffing”. „Kilometerheffing” jest podatkiem, który rząd planuje nałożyć od ilości przejechanych kilometrów. Im więcej ludzie będą jezdzić tym więcej będą płacić i odwrotnie. Ten system ma zastąpić podatek od zakupu samochodu tzw. bpm i podatek zależny od typu zakupionego samochodu tzw. motorrijtuigenbelasting. Przejechane kilometry będą liczone automatycznie za pomocą zamontowanego w samochodzie aparatu, który poprzez połaczenie z satelitą będzie rejestrować ilość przejechanych kilometrów. Według rządu holenderskiego wprowadzenie tego systemu ograniczy korki, będzie systemem bardziej uczciwym wobec właścicieli samochodów i ograniczy zatrucie środowiska naturalnego.

Barometr w Hadze

Zgodnie z wyliczeniami nowy system nie będzie oznaczać dodatkowych wpływów dla skarbu Państwa. Obecnie z tytułu podatków związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu wpływa do skarbu 6,6 miljard euro. W nowym systemie koszty będą proporcjonalne do stopnia użytkowania samochodu. Minister Camiel Eurlings (Min. van Verkeer) podał do wiadomości, że według obliczeń 59 procent automobilistów będzie płacić mniej, dla 25 procent koszty nie ulegną zmianie, natomiast 16 procent będzie musiało płacić znacznie więcej.

Rząd planuje wprowadzić nowy system od 2012 roku. Na początku koszt od przejechanego kilometra będzie wynosić przeciętnie 3 centy. W trakcie kolejnych lat koszt ten zostanie stopniowo podniesiony do średnio 6,7 centa w 2018. Takie są planowane taryfy. Oprócz taryfy podstawowej zostanie wprowadzone taryfa w godzinach szczytu. Wkrótce rząd podejmie decyzję co do jej wysokości.

Wszystkie partie polityczne opowiedziały się za nowym systemem. Jedynie użytkownicy samochodów, reprezentowani przez stowarzyszenie ANWB sprzeciwiają się zmianie. Holandia jest jednym z niewielu krajów na świecie, który wprowadza taki system. Tylko w Singapurze jest podobny system, miasta Londyn i Sztokholm mają podobny podatek wyłącznie na terenie centrum tych miast, Niemcy stosują podobny podatek tylko dla samochodów ciężarowych.

Źródło: Ambasada RP w Hadze

maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 12:33 pm

nieeeeeeeeee co ty pociąg? samochód z takich względów jak chocby np:
- wygoda( możesz jechać gdzie chcesz keidy chcesz i jak chcesz) i to własciwei jest głowny powód a tak po za tym to jeszcze niektórzy jeżdżą samochodem dla przyjemności :sun

KY - Sro Cze 16, 2010 2:12 pm

Pociag jest przecież wygodniejszy: można stanąć, można się przejść po wagonie, możesz skorzystać z toalety, a wszystko to bez konieczności postoju na parkingu. Jest to naprawdę duży luksus w porównaniu ze ściskiem, skrępowanie pasami i embrionalną pozycją wymuszaną przez konstrukcję samochodu osobowego.

I dodatkowo linia kolejowa jest w stanie przewieźć wiecej pasażerów szybciej niż autostrada.

Wolfchen - Sro Cze 16, 2010 3:18 pm

maciolla1995 napisał/a:
Jeżeli tak, to w takim razie w jaki sposób da się rozwiązać problemy komunikacyjne?
Szerokie i wydolne drogi międzymiastowe, obwodnice miast z parkingami przy węzłach oraz wydolną komunikacją wewnątrzmiejską. Tak to powinno wyglądać.

Oczywiście w ruchu międzymiastowym powinna być promowana kolej, ale nie żadne KDP budowane kosztem innych linii kolejowych, tylko dostosowanie prędkości szlakowej do 120 - 160 km/h i wprowadzenie wygodnej i częstej siatki połączeń pośpiesznych międzymiastowych oraz osobowych regionalnych, uzupełnionej pociągami kwalifikowanymi kursującymi na najważniejszych szlakach, jako alternatywa dla pośpiesznych. Przy czym pociągi kwalifikowane uruchamiałby prywatny przewoźnik.

KY napisał/a:
A słowo 'pociąg' coś Ci mówi?
Obecnie w Polsce takie coś nie istnieje, pomijając parę tras... Raczej mamy jakiś ersatz toczący się z prędkością komunikacyjną około 40 - 50 km/h...

KY napisał/a:
Pociag jest przecież wygodniejszy: można stanąć, można się przejść po wagonie, możesz skorzystać z toalety, a wszystko to bez konieczności postoju na parkingu.
Zwłaszcza ten trzywagonowy, w który ledwo co się można wbić, a ludzie śpią skuleni w przejściach międzywagonowych... Bo tak obecnie wygląda większość pociągów pośpiesznych, które przeżywają swoją agonię.
KY - Sro Cze 16, 2010 3:31 pm

Wiem jak to u nas obecnie wyglada, ja piszę o tym jak powinno wygladać :)
maciolla1995 - Sro Cze 16, 2010 3:34 pm

Wolfchen napisał/a:
Szerokie i wydolne drogi międzymiastowe, obwodnice miast z parkingami przy węzłach oraz wydolną komunikacją wewnątrzmiejską. Tak to powinno wyglądać.

Oczywiście w ruchu międzymiastowym powinna być promowana kolej, ale nie żadne KDP budowane kosztem innych linii kolejowych, tylko dostosowanie prędkości szlakowej do 120 - 160 km/h i wprowadzenie wygodnej i częstej siatki połączeń pośpiesznych międzymiastowych oraz osobowych regionalnych, uzupełnionej pociągami kwalifikowanymi kursującymi na najważniejszych szlakach, jako alternatywa dla pośpiesznych. Przy czym pociągi kwalifikowane uruchamiałby prywatny przewoźnik.

KY napisał/a:
A słowo 'pociąg' coś Ci mówi?
Obecnie w Polsce takie coś nie istnieje, pomijając parę tras... Raczej mamy jakiś ersatz toczący się z prędkością komunikacyjną około 40 - 50 km/h...

KY napisał/a:
Pociag jest przecież wygodniejszy: można stanąć, można się przejść po wagonie, możesz skorzystać z toalety, a wszystko to bez konieczności postoju na parkingu.
Zwłaszcza ten trzywagonowy, w który ledwo co się można wbić, a ludzie śpią skuleni w przejściach międzywagonowych... Bo tak obecnie wygląda większość pociągów pośpiesznych, które przeżywają swoją agonię.


Zgadzam się w 100 procentach :) :thr) // Dokładnie ,a nie tam żadne uspokajanie ruchu czy cos w tym stylu

redoxygene - Sro Cze 16, 2010 5:09 pm

maciolla1995 napisał/a:
Dokładnie ,a nie tam żadne uspokajanie ruchu czy cos w tym stylu


Użyję ostatnio u mnie popularnego - OMG... Widzę, że wraz z nowym kolegą zawitało do nas myślenie sprzed 50 lat... I to wyjątkowo nasilone...

maciolla1995 - Czw Cze 17, 2010 8:59 am

Jeżeli tak to dobra. Uspokajajcie sobie ruch i zobaczycie za 10 lat co będzie w Polsce. Ludzie wyprowadzą się na wieś, a do miast będą przyjeżdżali jedynie do pracy albo na zakupy.
KY - Czw Cze 17, 2010 9:10 am

maciolla1995 napisał/a:
Ludzie wyprowadzą się na wieś, a do miast będą przyjeżdżali jedynie do pracy albo na zakupy.

Przejrzyj artykuły które podlinkowano Ci powyżej i dopiero wtedy pisz, ok?

Wolfchen - Czw Cze 17, 2010 3:36 pm

maciolla1995 napisał/a:
Dokładnie ,a nie tam żadne uspokajanie ruchu czy cos w tym stylu
Uspokajanie ruchu w miastach, a między miastami wygodne drogi. Czyli nie czteroopasmowa autostrada w centrum miasta, tylko samochody po obwodnicy, a w mieście jazda komunikacją miejską...
redoxygene - Czw Cze 17, 2010 4:32 pm

^^ Nono, nie poznaję kolegi :P

maciolla1995 napisał/a:
Jeżeli tak to dobra. Uspokajajcie sobie ruch i zobaczycie za 10 lat co będzie w Polsce. Ludzie wyprowadzą się na wieś, a do miast będą przyjeżdżali jedynie do pracy albo na zakupy.


My doskonale wiemy co będzie, jeśli uspokajać nie będziemy.

Wolfchen - Czw Cze 17, 2010 5:29 pm

carewicz napisał/a:
Nono, nie poznaję kolegi
Przecież ja zawsze pisałem, że jestem za uspokajaniem ruchu, jak będą obwodnice :P
redoxygene - Czw Cze 17, 2010 10:08 pm

No ja doskonale pamiętam dyskusje, kiedy się dziwiłeś, że z obwodnicą Ty będziesz musiał nadrabiać drogi, bo jakaś ulica nie niosłaby tranzytu tak, jak dziś - a to jest podstawowa kwestia w przypadku obwodnic, że likwidujemy tranzyt poza jej obrębami.

rj: znajdujące się poniżej 4 posty nie związane z tematm usunąłem

and220 - Sro Cze 23, 2010 4:20 pmSiódemka na południe i obwodnica zachodnia z poślizgiem

Najważniejsza drogowa inwestycja ostatnich lat - budowa zachodniej obwodnicy Radomia - ruszy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Podobnie z odcinkiem "siódemki" do południowych granic województwa mazowieckiegoPóki co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nadal informuje w swym internetowym serwisie drogowym, że obie inwestycje wystartują w IV kwartale tego roku. Ale szanse na utrzymanie tych terminów są raczej marne. Dlaczego? Bo dopiero w październiku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi budowlane na oba odcinki.

- Zgodnie z obowiązującym prawem potrwają one cztery miesiące, więc wykonawcy powinni zostać wyłonieni w lutym 2011 r. - mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

W praktyce oznacza to, że budowa obu odcinków wystartuje z kilkumiesięcznym poślizgiem. Nie pierwszym zresztą. Jeszcze latem ub.r. drogowcy zakładali, że prace rozpoczną się w pierwszym kwartale tego roku. Harmonogramy przesunęły się w sumie prawie o rok. A wszystko to pod warunkiem, że do października zostaną wydane przez wojewodę decyzje na realizację obu inwestycji drogowych. Wniosek o wydanie decyzji odnośnie obwodnicy Radomia ma zostać złożony jeszcze w tym miesiącu. Nieco gorzej sprawy mają się w przypadku kolejnego prawie 28-kilometrowego odcinka, który zaczynać się będzie po zjeździe z obwodnicy a kończyć na węźle drogowo-kolejowym Skarżysko-Kamienna.

Skąd to opóźnienie? Po protestach mieszkańców Szydłowca i kwietniowej rozprawie administracyjnej, która odbyła się w tym mieście, inwestycję skierowano do ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Dopiero po jej zakończeniu będzie można wystąpić z wnioskiem na wydanie decyzji lokalizacyjnej. - Z naszych sygnałów wynika, że wszystko jest na dobrej drodze i wniosek o uda nam się złożyć w połowie lipca - twierdzi Tarnowska.

Przypomnijmy, procedury przetargowe na budowę obu odcinków "siódemki" trwają od jesieni ub.r. Pozostały podzielone na dwa etapy. W wyniku pierwszego etapu wyłoniono po kilkanaście firm i tylko one w październiku będą mogły walczyć o gigantyczne zlecenie.

Obecnie GDDKiA szuka podmiotu, który będzie zarządzał budową odcinka na południe od Radomia i rozliczy tę, współfinasowaną z funduszy unijnych inwestycję. Otwarcie ofert - 8 lipca.

Budowa obwodnicy Radomia i odcinka "siódemki" do południowej granicy województwa potrwa 33 miesiące.

Źródło : Gazeta Wyborcza Radom

Szymek - Sro Lip 28, 2010 12:09 pm

rj napisał/a:
Miałem poważne obawy czy projektanci wezmą pod uwagę projektowaną drogę ekspresową S12. ale na szczęście projekt węzła z S7 jest. widać to wyraźnie w końcowej części wizualizacji. oto zrzut:

Obrazek

Szkoda, że nie zrobią węzła S7/S12 od razu. Mielibyśmy już gotowy minikawałeczek dwunastki.
Ale cóż - mamy "kompromis" osiągnięty przez Prezydenta Kosztowniaka, który polegał na tym, że poszedłon w 100% pod dyktat GDDKiA :(

Nasuwa się jedno pytanie. Jaki węzeł będzie na starej E7 z planowaną S12? Będzie tylko możliwość jazdy przez węzeł S7 S12 E7? Jeśli tak węzeł węzeł S7 ze starą 7 będzie zatłoczony. Powinni zrobic trąbke, albo jakiś jeden bezkolizyjny jak Sośnica :grin:

geronimo_poludnie - Sro Lip 28, 2010 8:16 pm

Tak napisałeś, że ja nic z tego nie rozumiem
Szymek - Sro Lip 28, 2010 8:22 pm

:lol: S12 idzie od Piotrkowa węzłem przebija S7 a potem starą e7. Czy na starej E7 będzie węzeł?
redoxygene - Sro Lip 28, 2010 9:58 pm

Szymek napisał/a:
:lol: S12 idzie od Piotrkowa węzłem przebija S7 a potem starą e7. Czy na starej E7 będzie węzeł?


W odległości 500 metrów ma być drugi węzeł nikomu niepotrzebny? Węzeł S7-DK7 docelowo ma być węzłem połączonym S7-S12-DK7.

Szymek - Sro Lip 28, 2010 10:53 pm

Racja. Ale można(by) zrobić bezkolizyjny skoro ma przyjmować jednocześnie tranzyt z kierunku Kielc i Piotrkowa.
redoxygene - Sro Lip 28, 2010 11:13 pm

A niby jakie węzły się robi na ekspresówkach?
Szymek - Sro Lip 28, 2010 11:18 pm

Miałem na myśli S7 z DK7. Jadący od Piotrkowa i Kielc spotykają się na rondzie.
redoxygene - Sro Lip 28, 2010 11:23 pm

No i co z tego? Może jeszcze DK7 poszerzyć do dwóch pasów, wtedy w ogóle będzie wspaniale?
Miro - Czw Lip 29, 2010 12:18 am

Węzeł starej "7" z S7 ma wyglądać w ten sposób:


Węzeł S12/S7 to już zupełnie inna bajka.

redoxygene - Czw Lip 29, 2010 3:36 am

Na prezentacji od minuty 5:10 jest prezentowany ten węzeł. Lektor mówi wyraźnie, iż jest zaprojektowany tak, aby możliwa była jego rozbudowa w przypadku realizacji S12. Ślady zaznaczone na wizualizacji także pokazują jednoznacznie, że węzeł będzie rozbuchany, ale jeden:Mówią także o tym przepisy - węzły poza terenem zabudowanym co 5, a w zabudowanym co 3 km, z maksymalnym ściśnięciem do 3 poza i 1,5 km w zabudowanym. Nic więcej nie wiemy oprócz tego - jak to konkretnie ma wyglądać. Wiemy natomiast to, że ma być to jeden węzeł S12-S7-DK7.

rj - Czw Lip 29, 2010 8:24 am

Widzę, że udało ci się lepiej uchwycić moment na filmie gdzie dobrze widac węzeł. Mój zrzut (który zapodałem pare tygodni temu na forum) wrzuciłem wczoraj na bloga. Mogę go zastąpić Twoim?
Miro - Czw Lip 29, 2010 8:54 am

carewicz napisał/a:
Ślady zaznaczone na wizualizacji także pokazują jednoznacznie, że węzeł będzie rozbuchany, ale jeden.
Widzisz jak to ładnie wytłumaczyłeś? Teraz Szymek na pewno zrozumie o co chodzi.
rj napisał/a:
Mogę go zastąpić Twoim?
Bierz i nie pytaj :grin:
Szymek - Czw Lip 29, 2010 10:50 am

Więc finalnie będzie to jeden wielki węzeł coś jak kielecki S7 S73 DK73.
rj - Czw Lip 29, 2010 11:24 am

Nasz będzie lepszy :devil
redoxygene - Czw Lip 29, 2010 11:33 am

Przede wszystkim nasz będzie większy - do niego musi być jeszcze jakoś dołączona OP.
Szymek - Czw Lip 29, 2010 3:53 pm

OP ma się kończyć rondem na DK7. Ale to spory kawałek.
Miro - Wto Lis 23, 2010 10:05 pm

Garść ostatnich informacji ze strony www.drogi.waw :

Etap zrealizowany:

04.08.2010r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko
04.08. 2010 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00
06.10.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe na trasie planowanej budowy drogi krajowej S7 na odcinku obwodnicy Radomia od km 0+000 do km 22+ 350
08.10.2010 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Etap w realizacji:

- Trwa postępowanie przetargowe
- Oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi krajowej S7 o parametrach trasy ekspresowej po nowym śladzie na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko
- Oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I

rj - Nie Gru 12, 2010 8:13 am

No to kiszka. Ugotowani na twardo. Nowy program rządowy nie pozostawia wątpliwości. Obwodnica po 2013 czyli pewnie na 2020 albo lepiej ...Polskie drogi po Euro

Rząd przekłada budowę wielu dróg planowanych na Euro 2012 na "po 2015 r.". Przez najbliższe trzy lata Ministerstwo Infrastruktury chce wydać 58,6 mld zł na dokończenie autostrad i dróg ekspresowych

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowego rządowego programu dróg krajowych, który zapowiadało wiosną na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Do 27 grudnia resort czeka na opinie innych ministerstw i organizacji drogowców o programie. Zastąpi on dotychczasowy rządowy program budowy dróg krajowych na lata 2008-12 przyjęty przed trzema laty jeszcze przez rząd PiSDrogowcy krytykowali rząd PO-PSL, że przyjął program poprzedników i nie zmieniał go, chociaż nie realizował zapisanego w nim harmonogramu inwestycji.

Nowy program ma dotyczyć inwestycji drogowych na lata 2011-15. Ale nie wspomina, ile rząd będzie wydawać na budowę dróg po 2013 r.

W latach 2011-13 rządowy Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) ma zainwestować 58,6 mld zł w budowę nowych dróg, w tym 31 mld zł z funduszy unijnych - proponuje resort infrastruktury kierowany przez ministra Cezarego Grabarczyka.

Dla porównania - w latach 2008-10 w budowę nowych dróg rząd zainwestuje nieco ponad 50 mld zł, z czego prawie 11 mld zł ma pochodzić z funduszy unijnych.

Dotychczasowy program przewidywał, że do końca 2012 r. kierowcy dostaną 1070 km nowych autostrad, z czego ponad 600 km zbuduje państwo, a 470 km prywatne firmy z koncesjami na eksploatację autostrad. Ponadto zapowiadano budowę ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych.

Na razie zbudowano 183,5 km planowanych autostrad, a do końca 2013 r. ma powstać jeszcze 810,4 km takich dróg (w budowie jest 735 km). W sumie to 994 km autostrad.

Do połowy 2012 r. nie powstanie - jak zakładał dotychczasowy program - 180 km autostrady A1 ze Strykowa pod Łodzią do Pyrzowic na Śląsku. Drogę tę w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego miało zbudować konsorcjum hiszpańskich firm, ale w tym roku wycofało się z inwestycji, bo nie zebrało na nią pieniędzy. Powstanie za to 21 km autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego niezapisanej w programie rządu PiS.

Gorzej jest z drogami ekspresowymi. Na razie zbudowano 293 km takich dróg, a teraz Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że do końca 2013 r. może powstać jeszcze 691 km takich dróg (w budowie jest ich 510 km). W sumie to 984 km dróg ekspresowych, niespełna połowa dotychczasowego planu.

W nowym programie Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że do 2015 r. powstanie większość autostrad, jakie w ogóle mają być w Polsce. W latach 2015-20 planuje się tylko wydłużenie autostrady A2 z Warszawy do Terespola. Budowa podstawowej sieci dróg ekspresowych w Polsce zakończy się "po 2020 r.".

Nowy rządowy program wymienia wydatki na dokończenie rozpoczętych już inwestycji albo dróg, które mają być zbudowane na podstawie rozpisanych niedawno przetargów. Jeśli będą pieniądze, to do 2013 r. może się jeszcze rozpocząć budowa dróg z listy priorytetów obejmującej 30 pozycji za niemal 43 mld zł. Są na niej tak ważne projekty jak np. modernizacja i remont mostu na Trasie Toruńskiej w Warszawie, dobudowanie prowadzącej do Gdańska drogi S7 między Koszwałami i Elblągiem, dokończenie drogi ekspresowej S8 między Wyszkowem a Białymstokiem czy dokończenie 70 km autostrady A18 za Wrocławiem do granicy z Niemcami.

- Mam wątpliwości, czy to realny program, zwłaszcza w sferze finansowej. W programie zapisano na przykład, że najbardziej stabilnym źródłem dochodów KFD jest opłata paliwowa. A ta opłata daje przecież na inwestycje drogowe tylko parę miliardów złotych rocznie - powiedział "Gazecie" Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Źródło: Gazeta Wyborcza

rj - Nie Gru 12, 2010 3:46 pm

Oto interwencja w przedmiotowej sprawie:
http://www.inwestycje.rad...nia_12_2010.pdf

Gladzior - Nie Gru 12, 2010 4:12 pm

Kurde, ale przecież był już przetarg, nie wiem czy nawet nie podpisano już umowy:/

Mam nadzieję, że odcinka Radom-Skarżysko z powodu zaawansowania inwestycji cięcia jeszcze nie dotkną :/

wieczor - Nie Gru 12, 2010 5:40 pm

Komentarz do zaproponowanego planu podobny do potocznych imion maskotek EURO 2012:

Bida z Nędzą...

A swoją drogą do dzisiaj nie potrafię sobie wytłumaczyć, po jaką cholerę była budowana droga S22 między Elblągiem a Obwodem Kaliningradzkim... To się dopiero nazywa inwestycja stricte polityczna.

lexis.nexis - Nie Gru 12, 2010 8:35 pm

Hmm myślę, że po ostatnich wyborach samorządowych znacznie więcej tzw. inwestycji centralnych dla Radomia wypadnie z planu. No cóż takie są konsekwencje nie do końca przemyślanych wyborów radomskiej społeczności.

Osobiście uważam, że wyniki wyborów samorządowych nie powinny się przekładać na poziom inwestycyjny państwa. Jednakże polityka robi swoje, czego bardzo żałuję.

geronimo_poludnie - Nie Gru 12, 2010 9:40 pm

lexis.nexis napisał/a:
No cóż takie są konsekwencje nie do końca przemyślanych wyborów radomskiej społeczności.

To znaczy uważasz, że ludzie powinni w wyborach samorządowych zawsze głosować na partię rządzącą na poziomie centralnym?

Gladzior - Pon Gru 13, 2010 5:58 am

geronimo_poludnie napisał/a:
lexis.nexis napisał/a:
No cóż takie są konsekwencje nie do końca przemyślanych wyborów radomskiej społeczności.

To znaczy uważasz, że ludzie powinni w wyborach samorządowych zawsze głosować na partię rządzącą na poziomie centralnym?


Śmieszne w ogóle to są teorie, że ta decyzja podyktowana jest wyborami.
Chodzi po prostu o to, że Kraków nie jest miastem, które ma jakiś mecz na 2012, a to głównie pod to miasto było planowane S7.

solaris - Pon Gru 13, 2010 5:15 pm

Widzę że generalnie to cienizna z tymi drogami eh ;/ a miałem jeszcze jakies nadzieje że w Polsce jeszcze przed euro powstanei jakis godny europy zachodneij nowoczesny system dróg ...a tu kicha :( gdzie tam euro, na 2015 r nawet tej siodemki nie będzie szkoda gadać .
redoxygene - Pon Gru 13, 2010 5:28 pm

^^ Odnośnie do sygnaturki - nie określałbym "Europy Zachodniej", bo w wielu dziedzinach musimy gonić wschodnią czy południową. Taka czarna dziura Europy:D Czech np. nie nazwiemy w końcu Europą Zachodnią:P
solaris - Pon Gru 13, 2010 5:41 pm

No tak tak wiem, ale tu nie ma raczej az takiej duzej przepasci rozwojowej jak między Polską a np Niemcami czy Francją :d
mantra3 - Czw Gru 16, 2010 2:55 pm
Temat postu: tego nie można tak zostawić
trzeba zasypać Grabarczyka mailami i petycjami (maile do min infr a.orlowska@mi.gov.pl; eboratynska@mi.gov.pl )obiecano tę obwodnicę od wielu lat a teraz znowu dostaliśmy w twarz ile lat jeszcze Radom będzie płacił za czerwiec 76? zobaczcie jak Kielce walczą o 73 (http://kielce.gazeta.pl/kielce/0,98301.html) nawet wyborcza im pomaga a u nas? cisza, letarg, nawet to forum śpi nic się tu nie dzieje ot radomska mentalność
Do boju radomianie nie dajcie się oszukać po raz kolejny!!!

rj - Czw Gru 16, 2010 8:16 pm

Pismo w imieniu redakcji portalu RI poszło ale jeśli każdy od siebie puści tez indywiduaknie to będzie jeszcze lepiej. Petycji nigdy za wiele!
redoxygene - Pią Gru 17, 2010 12:50 am
Temat postu: Re: tego nie można tak zostawić
mantra3 napisał/a:
dostaliśmy w twarz ile lat jeszcze Radom będzie płacił za czerwiec 76?


Cóż za retoryka. Może jeszcze za Kosztowniaka płacimy? Albo za niesłuszne zabory?

mantra3 - Pią Gru 17, 2010 3:57 pm
Temat postu: nie będzie S7 Radom Skarżysko
mieli zacząć budowę w I kwartale 2011to co napisał kolega powyżej to prawda wystarczy wpisać w google i jest artykuł o wizycie min Grabarczyka w Kielcach w którym zapowiada unieważnienie 45 przetargów w tym ten na budowe S7 Radom Skarżysko
To kolejny cios dla Radomia PO wbija nam kolejny gwóźdź czeka nas odkładanie budowy na świętego nigdy, trzeba sie zmobilizować i interweniować u posłów szczególnie partii rządzącej bo w końcu to oni powinni dbać o nasze radomskie interesy

Miro - Pią Gru 17, 2010 4:54 pm

mantra3 napisał/a:
To kolejny cios dla Radomia PO wbija nam kolejny gwóźdź ...

A niby jaki to wielki cios dla Radomia i o jakie gwoździe chodzi? Gdyby chodziło tylko o Radom to można zganiać na PO, a w tym przypadku mamy do czynienia z anulowaniem lub przesuwaniem inwestycji w całym kraju. Nie ma kasy, nie ma dróg.
Ot cała filozofia.

redoxygene - Pią Gru 17, 2010 6:52 pm

^^ Też mnie zastanawia jakim cudem ludzie dochodzą do takich wniosków... Inwestycje znikają wszędzie, ale w przypadku Radomia jest to przez niektórych tłumaczone PiSem :lol:
Tak czy inaczej - znamy pełną listę tych 45 inwestycji?

architekcik - Pią Gru 17, 2010 9:03 pm

Mnie trochę zastanawia fakt że 18 dni temu gddkia ogłosiła przetargi(dokładnie 3) na odcinki trasy s8 a tu wyrzuca przetargi które są już bardzo zaawansowane ( na obw. rdm. przetarg trwa ponad 400)
http://www.skyscrapercity...d.php?t=1142261
Trzeba trochę poszperać i znajdzie się poruszony prze zemnie temat. Trochę to dziwne się wszystko wydaję. Nie szkoda im czasu i pieniędzy .

redoxygene - Pią Gru 17, 2010 9:28 pm

^^ A skąd masz informację o tym, że umowa na obwodnicę nie zostanie podpisana? Ja takiej jeszcze ni widziałem.
architekcik - Nie Gru 19, 2010 8:01 pm

No nie mam ale jest istnieje duże prawdopodobieństwo tego. Nie zmienia to faktu .że wypadnie duży inwestycji o wiele bardziej zaawansowanych niż te na s8.
rj - Nie Gru 19, 2010 10:45 pm

Przetarg na budowę S7 anulowany

Budowa drogi S7 ze Skarżyska do granicy z województwem mazowieckim na razie na pewno się nie rozpocznie. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk poinformował, że w związku z ograniczeniem wydatków Funduszu Drogowego, w całej Polsce odwołano 45 przetargów, w tym przetarg na budowę nowego odcinka drogi S7. Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz dodaje, że na decyzję miały też wpływ odwołania, które wpłynęły między innymi do instytucji polskich, ale i europejskich.

Złą wiadomość minister Grabarczyk przekazał wczoraj. Wynika z niej, że wśród 45 anulowanych przetargów na inwestycje drogowe w całej Polsce znajduje się też przetarg na budowę drogi S7, na odcinku od Skarżyska do granicy z województwem mazowiecki. - W październiku okazało się, że planowany limit wydatków Funduszu Drogowego zostanie ograniczony o 16 miliardów złotych, do 78 miliardów. Spowodowane jest to długiem publicznym – cytuje ministra infrastruktury „Gazeta Wyborcza”.

Źródłó: Telewizja Skarżysko

Gladzior - Nie Gru 19, 2010 10:52 pm

Oby chociaż obwodnica się ostała.
solaris - Pon Gru 20, 2010 6:30 pm

Zamiast lepiej, to coraz gorzej ehh, no cóż pozostaje mieć nadzieje że może kiedys będzie lepiej ;|
mantra3 - Sro Gru 22, 2010 2:54 pm
Temat postu: Jest szansa na obwodnice zach w 2011 r?
Dzisiaj portal Mój Radom cytował posła Witkowskiego który mówił że są spore szanse na rozpoczęcie budowy w przyszłym roku, rozmawiał w ministerstwie z Grabarczykiem i daje nam nadzieję że jednak nie anulują przetargu, poza tym jest wiele firm zainteresowanych wybudowaniem przy trasie stacji i zajazdów więcej na http://mojradom.pl/content/view/7490/81/
Psycho_Mantis - Sro Gru 22, 2010 11:54 pm
Temat postu: Re: Jest szansa na obwodnice zach w 2011 r?
mantra3 napisał/a:
Dzisiaj portal Mój Radom cytował posła Witkowskiego który mówił że są spore szanse na rozpoczęcie budowy w przyszłym roku, rozmawiał w ministerstwie z Grabarczykiem i daje nam nadzieję że jednak nie anulują przetargu, poza tym jest wiele firm zainteresowanych wybudowaniem przy trasie stacji i zajazdów więcej na http://mojradom.pl/content/view/7490/81/

Prosimy o cytowanie według wzoru :)

--------------------------------------------------------------Kiedy naprawdę zachodnia obwodnica Radomia?

22.12.2010.

Budowa zachodniej obwodnicy Radomia miała ruszyć w bieżącym, najpóźniej w 2011 roku. Wczoraj padła kolejna data - 2013 r. – Nie jestem w stanie powiedzieć jakie zapadną decyzje i kiedy budowa ruszy, to zależy od Ministerstwa Infrastruktury – mówi tymczasem Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA.


Ekspresowa obwodnica zachodnia ma przebiegać przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów i Kowala. Razem to 22,5 km asfaltu. Pierwsza łopata pod budowę jej pierwszego etapu miała być wbita jeszcze w bieżącym roku. Taki był plan. Plan zmieniono: rozpoczęcie budowy to rok 2011. Ale i ta data, jak się okazuje, nie jest pewna. Wczoraj podczas konsultacji społecznych w Zakrzewie wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek wyjaśniał: - W Programie Budowy Dróg Krajowych jest przewidziana możliwość rozpoczęcia tej inwestycji przed rokiem 2013. Dlatego chcemy szybko przeprowadzić wszystkie procedury, żeby być w pełni przygotowanym do prowadzenia prac.

Kluczowym zdaje się być słowo „możliwość”. - Decyzję podejmie Ministerstwo Infrastruktury. To tam spływają wszystkie informacje i wyniki konsultacji społecznych, które mają się zakończyć do 27 grudnia tego roku. Ta obwodnica jest w planie budowy dróg na lata 2011– 2015, ale jakie decyzje zapadną w ministerstwie, tego nie wiem – tłumaczy Małgorzata Tarnowska.

Do końca roku kilka dni. O dwa pasy „siódemki” aż do samej Rabki zabiegają posłowie z Kielc, Krakowa, górale i nasi reprezentanci w sejmie. – Moim zdaniem mamy szanse na rozpoczęcie budowy tej obwodnicy w przyszłym roku. Urzędnicy w Ministerstwie Infrastruktury zapewniają mnie, że wszystkie procedury są zgodne z harmonogramem. Formalnie nie ma wstrzymania tej inwestycji. Minister Cezary Grabarczyk mówił mi o zmianach w budżecie, a dokładniej o szukaniu pieniędzy. Po tej rozmowie twierdzę, że mamy prawo wierzyć, że w przyszłym roku budowa ruszy. Już przeprowadziliśmy wiele rozmów z firmami zainteresowanymi ulokowaniem swojego biznesu przy tej drodze. Rok 2013 to byłby czarny scenariusz – uważa poseł Radosław Witkowski z PO.

źródło: mojradom.pl

--------------------------------------------------------------


2010-12-22
Obwodnica zachodnia. Konsultacje społeczne w Zakrzewie

Otwarta dla mieszkańców rozprawa administracyjna dotycząca budowy I etapu ekspresowej obwodnicy Radomia, przebiegającej przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów i Kowala odbyła się we wtorek w Zakrzewie

Jak informuje Ivetta Biały, rzeczniczka wojewody mazowieckiego I odcinek obwodnicy będzie miał 22,5 km długości. Spotkanie w było ostatnim etapem konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - Rozprawa miała na celu ponowną ocenę oddziaływania projektu na przyrodę i ludzi. Służyła sprawdzeniu zgodności projektu budowlanego z warunkami decyzji środowiskowej. Protokół ze spotkania zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), który wyda postanowienie uzgadniające. Po uzyskaniu stanowiska RDOŚ, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, będzie mógł wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - poinformowała rzeczniczka.

- W Programie Budowy Dróg Krajowych przewidziano możliwość rozpoczęcia tej inwestycji przed rokiem 2013. Dlatego chcemy szybko przeprowadzić wszystkie procedury, żeby być w pełni przygotowanym do prowadzenia prac - powiedział obecny na rozprawie wicewojewoda mazowiecki, Dariusz Piątek.

źródło: Gazeta Wyborcza Radom

mantra3 - Czw Gru 23, 2010 2:01 pm
Temat postu: znalazły się pieniądze na S7
Jakimś cudem znalazły się pieniądze na 7 ale niestety nie koło Radomia tylko Warszawy Lublina i Szczecina. Widocznie tam się głośno upominali a u nas lobbing był za słaby Swoją drogą to ci nasi posłowie pokazali że się w ogóle nie liczą w polityce i są mało wpływowi Nie słychać było aby min. Kopacz posłanka Wróbel czy posłowie Sońta i Wikiński głośno lobbowali i walczyli o naszą zachodnią obwodnicę, znowu radomscy politycy pokazali ze są mocni na radomskim podwórku natomiast na warszawskich salonach to anonimowe postacie

carewicz: artykuł niezgodny z zasadami cytowania został usunięty

trike - Czw Gru 23, 2010 2:10 pm

Jakim cudem znalazły się pieniądze na S7 w rejonie Szczecina i Lublina kiedy ta droga tamtędy nie przebiega?
mantra3 - Czw Gru 23, 2010 2:59 pm
Temat postu: ad vocem
ad vocem
oczywiście chodzi o s7 z wawy do janek a lublin to s17 i szczecin s3

norek - Sob Gru 25, 2010 8:34 am

I znowu nasze miasto dostało po dupie Panie Kosztowniak.
gregor13 - Sob Gru 25, 2010 7:59 pm

norek napisał/a:
I znowu nasze miasto dostało po dupie Panie Kosztowniak.


Jak zwykle :sad: I to się szykuje na następne cztery lata :thd

ddiieesseell - Pon Gru 27, 2010 6:21 pm

Hm... dzisiaj w materiale tvn24 widziałem że zachodnia obwodnica Radomia nie "wypadła" z planu. Ale nie mogę teraz znaleźć tego materiału...
Jimoch - Pon Gru 27, 2010 7:54 pm

Czy to nie było przypadkiem spotkanie min. Grabarczyka z osobami z całego kraju w sprawie uzbieranych petycji, o utrzymanie planów budowy dróg ekspresowych? Coś takiego kojarzę z wiadomości TVN...
Niby sporo inwestycji miało wypaść, ale znów nie do końca... Nie rozumiem takiego postepowania - granie pod publiczkę?

ddiieesseell - Pon Gru 27, 2010 9:02 pm

To nie było w Faktach TVN... Tylko w TVN24 w Faktach po południu taka mapka Polski z pozaznaczanymi na czerwono inwestycjami, które dostaną doinwestowanie. Była zaznaczona m. in. siódemka na wysokości Radomia (oczywiście R nie zaznaczony), a potem doklejali do mapki różne odcinki dróg które niby można by "uratować". Nie ma tego na portalu TVN24... przekopałem cały 2 razy... Cóż... trzeba czekać na załącznik do ustawy...
architekcik - Pon Gru 27, 2010 9:03 pm

Lepiej nie słuchaj tvn24 bo to co oni czasami mówią o drogach w Polsce bardzo często jest nie prawdą . Trochę orientuje się w temacie budowy dróg w Polsce i zawsze gdy coś mówią o nich popełniają jakiś błąd. Tej stacji ale ogólnie wszystkich mediom radziłbym dokładne doinformowanie się zanim zaczną mówic na ten temat.
redoxygene - Wto Gru 28, 2010 12:14 am

Jimoch napisał/a:
Nie rozumiem takiego postepowania - granie pod publiczkę?


Podstawowy zabieg wizerunkowy raczej - takie rzeczy trzeba ogarniać:P Chcę milion złotych dostać - wnoszę o 3 miliony. Chcę utrącić milion, więc ogłaszam, że utrącę 3 mln, a potem łaskawie ogłoszę, że udało się jednak obciąć tylko milion.

mantra3 - Wto Gru 28, 2010 12:52 am
Temat postu: już nic z tego Grabarczyka nie rozumiem
sam już nie rozumiem Grabarczyka z jednej strony mówi w Kielcach że obwodnica zach Radomia zostanie przełożona na później(przed 2013 r.) a dzisiaj jakieś czerwone mapki (w TVN24) że będzie budowana w 2011 r. z drugiej strony, Wojewoda Kozłowski wystąpił o wcześniejsze niż planowane obecnie rozpoczęcie pięciu kluczowych inwestycji w województwie m.in drogi S-7 Radom - Jędrzejów na odcinku Jedlińsk - Skarżysko co więcej ponoć są szanse na pozwolenia dla ekspresówki z grójca do wawy więc o co tu chodzi? celowa dezinformacja?
redoxygene - Wto Gru 28, 2010 2:31 am
Temat postu: Re: już nic z tego Grabarczyka nie rozumiem
^^
Oprócz raczej nierozumienia tego, co się czyta i słyszy, to nic więcej. Gdzie słyszałeś, bądź czytałeś o kieleckiej wypowiedzi Grabarczyka w kontekście obwodnicy Radomia?

Gladzior - Wto Gru 28, 2010 8:17 pm

Tutaj carewicz może wyjątkowo mieć rację. Najpierw szokująca wiadomość, że 45 odcinków unieważnionych, a teraz nagle "dobry rząd" przywraca część odcinków.

Chociaż i tak się utrwala w społeczeństwie "powiedzienie", a raczej stwierdzenie, że "podnoszą podatki i wstrzymują inwestycje".

rj - Nie Sty 02, 2011 11:24 am

Zerknijcie prosze pod link:
http://www.inwestycje.kie...50623ce8c1e537f

Koledzy z FKI chyba się troszkę zagalopowali. Nie zamierzam z tego robić sprawy bo to nie ma kompletnie sensu. Tylko tego brakowało by zainteresowani budową S7 zaczęli tłuc się miedzy sobą. Ale oczekuję wyjaśnień i określonych, konkretnych korekt w petycji.

czarna_wrona_kra_kra_kra - Nie Sty 02, 2011 4:16 pmDrogi: Wojewoda konsultuje z ministrem

W związku z konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami międzyresortowymi Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki wystąpił do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury o wcześniejsze, niż obecnie planowane, rozpoczęcie pięciu kluczowych inwestycji w województwie (głównie rozbudowy fragmentów tras S-7 i S-8).

Wojewoda wniósł o rozpoczęcie budowy przed 2013 rokiem: drogi ekspresowej S-8 (Salomea - Wolica), drogi S-7 Radom - Jędrzejów (odcinek Jedlińsk - Skarżysko Kamienna) oraz przebudowy S-8 na odcinku węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska. Ich realizacja jest obecnie uzależniona od uzyskania ewentualnych oszczędności. Wojewoda zaapelował także o wcześniejsze rozpoczęcie budowy drogi S-7 Czosnów - Warszawa i obwodnicy Góry Kalwarii - ich budowa planowana jest bowiem po roku 2013.

Realizacja tych zadań powinna zostać bezwzględnie rozpoczęta do roku 2013. Tempo inwestycji infrastrukturalnych powinno być dostosowane do potrzeb wynikających z bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego naszego województwa - napisał wojewoda.

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica - wraz z powiązaniami z droga krajową nr 7. Wyprowadzają one ruch z Warszawy w kierunku południowym. Jest to jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Zły stan nawierzchni i długotrwałe korki powodują zagrożenie dla uczestników ruchu. Jej atutem jest za to stan zaawansowania procedur. W
sierpniu 2010 r. wydano pozwolenie na budowę fragmentu w granicach Warszawy. We wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, budowa może zostać rozpoczęta w I kwartale 2011 roku. Inwestor przygotowuje również wniosek o zezwolenie na realizację fragmentu pozamiejskiego.

Budowa drogi S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna. Jest to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w regionie. Służyć będzie wspieraniu rozwoju gospodarczego oraz zatrudnieniu w tej części województwa, gdyż powiaty szydłowiecki i radomski należą do obszarów o najwyższym bezrobociu w całym kraju. Możliwość rozwiązania tego problemu w znacznym stopniu zależeć będzie od rozwoju głównej osi transportowej, jaką jest droga S-7. Inwestycja ta wpłynie również korzystnie na podwyższenie komfortu jazdy podróżujących oraz zredukuje liczbę wypadków.

Przebudowa drogi S-8 węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska. Trasa ta jest fragmentem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą. Realizacja tego etapu jest ściśle powiązana z budową Mostu Północnego, w związku z tym trudna jest do przyjęcia sytuacja, w której modernizacja tego odcinka drogi nie byłaby powiązana z budową mostu.

Wnoszę także o zagwarantowanie rozpoczęcia do 2013 roku dwóch kolejnych inwestycji: budowy północnego wylotu z Warszawy oraz obwodnicy Góry Kalwarii - podkreślił w piśmie wojewoda.

Budowa drogi S-7 Czosnów - Warszawa w kierunku północnym. Obecnie komunikacja przebiega po przeciążonych drogach miejskich. Planowana droga ekspresowa na terenie Mazowsza jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W maju 2009 r. wydano decyzję środowiskową, w przygotowaniu jest wniosek inwestora o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji.

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii. Droga krajowa nr 79 Warszawa - Góra Kalwaria - Kozienice - Sandomierz charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, w tym wysokotonażowego. Planowana rozbudowa tej drogi wraz budową obwodnicy Góry Kalwarii
ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwi także wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto.

Wszystkie powyższe zadania są zgodne z priorytetami zawartymi w dokumentach strategicznych i powinny mieć zapewnioną realizację przed 2013 rokiem - podsumował wojewoda.

Źródło: Tygodnik Radomski

redoxygene - Nie Sty 02, 2011 4:31 pm

rj napisał/a:
Zerknijcie prosze pod link:
http://www.inwestycje.kie...50623ce8c1e537f

Koledzy z FKI chyba się troszkę zagalopowali. Nie zamierzam z tego robić sprawy bo to nie ma kompletnie sensu. Tylko tego brakowało by zainteresowani budową S7 zaczęli tłuc się miedzy sobą. Ale oczekuję wyjaśnień i określonych, konkretnych korekt w petycji.


Koledzy z Kielc zwyczajnie nie widzą znowu wydźwięku "Kielce pępkiem", co w sytuacji chęci współpracy jest zwyczajnie dziwne. Piszemy pismo w sprawie 3 regionów - a wygląda ono na wadze tak: "Kielce, Kielce, Radom, Kraków, Kielce, Kielce, Kielce, Radom, Kielce, Radom, Kraków". Z pewnością ludzie z Krakowa też będą się z nim identyfikować....

rj - Nie Sty 02, 2011 4:35 pm

Ja tylko przypomnę, że jak pisaliśmy wspólne stanowisko w sprawie magistrali nr8 to wyglądało to zgoła inaczej. Wstępny tekst stanowiska było konsultowany, Jurek Stradomski (właściciel i administrator FKI) go analizował, poprawiał ... przed ostatecznym wysłaniem jeszcze raz zapytałem: "wysyłamy w tej postaci?". Po uzyskaniu ostatecznej aprobaty petycja poszła. Kielce i Radom wymianianie są tym dokumencie w różnej kolejności, odniesienia do obu miast mają porównywalną wagę. Obie strony (podkreślam) zaakceptowały treść pisma przed wysłaniem.

Smutna refleksa jaka się nasuwa to taka, czy aby na pewno koledzy z południa dojrzeli do wspólnych akcji? W każdym razie niektórzy, bo o wielu mam naprawdę dobre zdanie.

solaris - Pon Sty 03, 2011 12:20 pm

Ostatnio wracałem z Krakowa do Radomia w godzinach wieczornych 3,5 godziny. Toż to zgroza jest ile potrzeba czasu na poknanie odleglosci 200 km miedzy tak duymi miastami jak kraków i radom. Ekspresówka było by 1,5 godz maks nawet przy duzym ruchu
rj - Pon Sty 03, 2011 8:19 pm

Załaczam jeszcze moje oświadczenie podsumowujące sprawę, które zamieściłem na Forum Kieleckich Inwestycji:

Konkludując, Autor petycji dopuścił się nadużycia i manipulacji publikując petycję sygnowaną podpisem 'Radomskie Inwestycje' bez mojej zgody i akceptacji. Nie będę jednak robił z tego sprawy, ale tylko dlatego, że problem trasy ekspresowej S7 jest znacznie ważniejszy. Liczyłem na jakąś garśc wyjaśnień ze strony sprawcy zamieszania ale widać się nie doczekałem ...

Na przyszłość wszak, nie życzę sobie sygnowania podpisem 'Radomskie Inwestycje' jakichkolwiek pism, petycji etc bez mojej wyraźnej zgody i akceptacji treśi pisma. Tyle z mojej strony w temacie.


Na tym zamykam sprawę, bo z jej drażenia nic pozytywnego się nie wykluje. Na przyszłość wszak wyciagam okreslone wnioski.[/b]

redoxygene - Wto Sty 04, 2011 2:23 am

I chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Niektórzy nie dorośli do współpracy nie tylko na własnym podwórku z własnymi władzami, ale także jak widać z ludźmi zajmującymi się tym samym co oni.
rj - Wto Sty 04, 2011 12:52 pm

Z ostatniej chwili: odbyłem dłuższą rozmowę z autorem petycji. Wszystkie nieporozumienia wyjaśniliśmy. Okazuje się, że petycja nie byłą nigdzie publikowana w mediach. Nową jej treść, uzgodnioną przez zainteresowane strony przedstawiam poniżej:

Żądamy szybszej budowy drogi ekspresowej S7!

My, mieszkańcy województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego domagamy się spełnienia przez rząd naszego kraju obietnic dotyczących budowy wszystkich pierwotnie planowanych elementów drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-Kielce-Kraków.

Droga ekspresowa S7 jest jedną ze strategicznych arterii transportowych kraju, łączących północ z południem, zaś wskazane odcinki są na ostatnim etapie przygotowań do budowy – uregulowane są sprawy własnościowe, dokonane wykupy gruntów, wydane są stosowne decyzje środowiskowe, gotowa jest dokumentacja budowlana, przeprowadzone są przetargi. Wykonano liczne prace przygotowawcze związane m.in. z wyrębem areałów leśnych.

Od kilkudziesięciu lat obiecuje się mieszkańcom Regionu w widłach Wisły i Pilicy realizację arterii komunikacyjnych pozwalających na skomunikowanie z resztą kraju. Obietnice te jak dotąd pozostają na papierze. W szczególności, pomijana jest wiodąca na przedmiotowym obszarze rola Radomia i Kielc jako wielofunkcyjnych węzłów drogowo- kolejowych. To z kolei sprawia, że dwumilionowa rzesza mieszkańców regionu w widłach Wisły i Pilicy posiada jedynie rachityczne skomunikowanie z innymi Regionami. Stan ten ulega systematycznemu pogorszeniu z uwagi na postępującą dekapitalizację dróg kołowych i żelaznych, na których nie realizuje się niezbędnych prac w zakresie odtworzeniowych. Droga E77, którą już dawno powinna (z uwagi na natężenie ruchu - jedno z najwyższych w kraju) zastąpić droga ekspresowa a na dobrą sprawę autostrada, nadal w wielu miejscach wygląda jak wiejska szosa poprzecinana niekończącymi się koleinami. Ten standard infrastruktury komunikacyjnej napotkać można dziś jedynie w ekstremalnie niedorozwiniętych „bananowych” republikach afrykańskich i południowoamerykańskich.
Region w widłach Wisły i Pilicy wraz z centralnymi jego ośrodkami w Kielcach i Radomiu to tereny charakteryzujące się wysokim poziomem niedorozwoju gospodarczego, strukturalnym bezrobociem. Wymaga centralnej interwencji jak obszar problemowy. Jedną z możliwości takiej interwencji jest budowa infrastruktury komunikacyjnej, której najważniejszym elementem w przedmiotowym obszarze jest droga ekspresowa S7. Natychmiastowej poprawy wymaga też system skomunikowania dwu największych polskich miast Krakowa i Warszawy, a arterią pozwalającą zrealizować to zamierzenie jest właśnie trasa S7. Inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju aglomeracji krakowskiej. Istotnym faktem jest wydatkowanie do tej pory kilkunastu milionów z budżetu miasta Krakowa na przygotowanie inwestycji powiązanych z S7, które – w sytuacji odstąpienia od budowy trasy S7 – trzeba będzie uznać za zmarnowane.

Żądamy przywrócenia tych inwestycji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Nie tylko w imieniu mieszkańców Kielc, Radomia, Krakowa, ale także innych miast i miejscowości położonych wzdłuż trasy S7. Nie chcemy dalszej marginalizacji naszych regionów. Nie chcemy, by rozwój terenów dotkniętych strukturalnym bezrobociem i dalece posuniętym niedorozwojem infrastrukturalnym był wstrzymywany niezrozumiałymi decyzjami Warszawy i urzędów centralnych.

Apelujemy również do polityków, tak posłów, senatorów, jak i samorządowców z regionów – świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego o wspólne i energiczne działania w zakresie tej sprawy.

Podpisano:
Grupa Obiady Czwartkowe (Kielce)
Portal ‘Radom o Region Radomski’ (Radom)
Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje (Kielce)
Serwis ‘Radomskie Inwestycje’ (Radom)
Serwis ‘Krakowskie Inwestycje’ (Kraków)


Na stronie głównej naszego portalu pojawił się już banner dot. akcji.
Jak tylko dokonana będzie zmiana treści petycji w serwisie 'petycje'pl, zostanie on podlinkowany i właczmy się całą parą do akcji.

Damian Maciąg - Wto Sty 04, 2011 2:41 pm

No i super, że tak się to skończyło. :) Dobra robota rj! W petycji jest mowa tylko o S7 i dobrze, przecież o nią konkretnie chodzi.
rj - Wto Sty 04, 2011 4:30 pm

Nową, zakceptowaną przez wszystkie strony petycję można podpisać pod linkiem:
http://www.petycje.pl/pet...?petycjeid=6271

Do boju!


Jimoch - Wto Sty 04, 2011 6:45 pm

Póki co userzy z Radomia przodują w statystyce podpisanych petycji... oby tak dalej. Walczmy :)
rj - Wto Sty 04, 2011 6:51 pm

:)

Radom do boju!


A przy okazji - zobaczcie jak w Krakowie internauci prezycyjnie dokumentują przebieg akcji i rozliczają radnych z działań:
http://www.s7wkrakowie.pl/lista

Zobaczyłem ... i zdębiałem. Szacuneczek jak stąd do Paragwaju. Musimy się od nich uczyć ...

staropolanin - Wto Sty 04, 2011 11:07 pmRadom, Kielce i Kraków razem walczą o "siódemkę". Podpiszmy petycję!

Strategiczna inwestycja, która miała połączyć Kraków, Kielce, Radom i Warszawę, czyli trasa ekspresowa S7 została wykreślona z Programu Budowy dróg w latach 2011 – 2015. Dlaczego?

Droga ekspresowa S7 jest jedną ze strategicznych tras, łączących południe z północą kraju. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, ile dla naszego regionu znaczy taka inwestycja. Niestety, została skreślona z rządowego programu budowy dróg. Przeciwko takiej polityce Ministerstwa Infrastruktury bardzo szybko zaczęły protestować lokalne społeczności.

PROTEST DO SKUTKU

W Krakowie, Kielcach i Radomiu zawiązano inicjatywę, której celem jest przywrócenie inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.

– Naszym wspólnym celem jest przywrócenie wszelkimi dostępnymi środkami budowy odcinków drogi S7 do szybszej realizacji – mówi Arkadiusz Stawicki z Grupy Obiady Czwartkowe z Kielc. – Teraz ankietujemy mieszkańców regionów, aby zachęcić ich do złożenia podpisów pod petycją. Podjęliśmy też akcję uporczywego dzwonienia do ministerstwa z pytaniem, dlaczego budowa odcinków S7 została wykreślona z planów, kierujemy je też za pomocą poczty elektronicznej. Ostatnim aktem naszego protestu jest dzisiejszy wyjazd do Warszawy na rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury. Na pewno będziemy protestować do skutku – deklaruje.

SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI

Ekspresowa droga S7 jest dla naszego regionu inwestycją z gatunku "być albo nie być”. - Jeżeli nie zostanie przywrócona do planów budowy w latach 2011 – 2015, Radom będzie marginalizowany na kolejne lata. Jestem przekonany, że wspólny głos może zmienić decyzję ministerstwa – mówi Radosław Jasiński, koordynator akcji w naszym regionie.

Co na to nasz poseł? O tym czytaj w środę w "Echu Dnia" - do kupienia w każdym kiosku

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ I PODPISAĆ PETYCJĘ KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: Echo Dnia

Psycho_Mantis - Sro Sty 05, 2011 12:04 am

PIĘKNIE
Już się podpisałem :)
Drobna uwaga - literówka
Cytat:
Portal ‘Radom o Region Radomski’ (Radom)

rj - Sro Sty 05, 2011 8:29 am

Teraz jedziemy już ostro z koksem. Petycja pojawiła się wczoraj o 16-tej i do teraz mamy już pod nią 153 podpisy. Niezłę tempo ale trzeba go tylko podkręcać. Namawiajcie znakomych, rodzinę ... wszelkie możliwe kontakty.

Do boju!

czarna_wrona_kra_kra_kra - Sro Sty 05, 2011 9:14 am

Dla S7 rozruszali internet. Droga ponad granicami

Internauci z kilku województw wspólnie lobbują na rzecz szybszej budowy drogi ekspresowej S7. - To nasza wspólna sprawa - mówi Arkadiusz Stawicki z kieleckiej Grupy Obiady Czwartkowe

Wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęły się dwudniowe konsultacje na temat "Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015". Zakłada on m.in., że pozamiejski odcinek drogi krajowej nr 73 z Kielc do Morawicy powstanie dopiero po 2013 roku.

Wiadomo też, że wstrzymana będzie budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S7: od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa mazowieckiego oraz od Jędrzejowa do granicy województwa małopolskiego. Podobnie zresztą jak na 43 inne inwestycje, na które też ogłoszono przetargi. Ministerstwo tę decyzje tłumaczy brakiem środków.

- W sytuacji, gdy obcięto środki na przebudowę S7, musieliśmy zareagować. To sprawa mieszkańców kilku województw i tylko wspólne wystąpienie daje szanse na to, że nasz głos będzie słyszany. Mimo różnic dość szybko się porozumieliśmy. Zastrzeżenia dotyczyły praktycznie tylko ostrości użytego w petycji języka - mówi Arkadiusz Stawicki z Grupy Obiady Czwartkowe.

Wspólnie m.in. z portalem Kieleckie Inwestycje oraz Inwestycjami z Radomia i Krakowa rozpoczęli oni akcję zbierania podpisów pod apelem dotyczącym przywrócenia planów budowy drogi "S".

W ich petycji można przeczytać m.in.: "My, mieszkańcy województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego domagamy się spełnienia przez rząd naszego kraju obietnic dotyczących budowy wszystkich pierwotnie planowanych elementów drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom - Kielce - Kraków".

Internauci planowali również udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. - Bardzo zależało nam na wspólnym wystąpieniu, ale zorganizowanie wspólnego wyjazdu było trudne ze względów technicznych. Nie rezygnujemy jednak i z Kielc w środę na pewno pojadą co najmniej cztery osoby, żeby wziąć udział w konsultacjach - zapowiada Jerzy Stradomski z portalu www.inwestycje.kielce.pl.

W dwudniowych konsultacjach biorą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowcy. Swój udział zapowiedział m.in. Grzegorz Banaś, świętokrzyski senator PiS. - Zdaję sobie sprawę, że podczas takich ogólnopolskich konsultacji szansa na uzyskanie satysfakcjonującego efektu są niewielkie, ale trzeba wykorzystać i tę szansę - mówi Banaś.

Nie wiadomo, kto będzie reprezentował samorząd województwa świętokrzyskiego. - Nasze stanowisko już trafiło do ministra, a przebicie się podczas takiego ogólnopolskiego spotkania będzie trudne. Ale uważam, że trzeba tę możliwość wykorzystać. Musimy jeszcze zdecydować, kto pojedzie - tłumaczy Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa. Podobnie wypowiada się poseł Artur Gierada z PO. - Jesteśmy od dawna bardzo zaangażowani w sprawę budowy dróg, ale we wtorek mamy posiedzenie sejmu. W konsultacjach weźmiemy udział prawdopodobnie w środę - zapowiada Gierada.

To kolejny etap konsultacji. Już trzy tygodnie temu do Ministerstwa Infrastruktury trafiło ponad 5 tys. podpisów w obronie drogi 73 zebranych wspólnie przez "Gazetę Wyborczą" i Radio Kielce.

Radom, Kraków i Kielce razem walczą o S7

Petycję w obronie "siódemki" przygotowaną przez internautów z trzech województw znaleźć można m.in. na stronie www.inwestycje.kielce.pl., http://radom.inwestycje.prv.pl oraz www.petycje.pl

Autorzy piszą w niej: "Od kilkudziesięciu lat obiecuje się mieszkańcom Regionu w widłach Wisły i Pilicy realizację arterii komunikacyjnych pozwalających na skomunikowanie z resztą kraju. Obietnice te jak dotąd pozostają na papierze. (...) Droga E77, którą już dawno powinna (z uwagi na natężenie ruchu - jedno z najwyższych w kraju) zastąpić droga ekspresowa, a na dobrą sprawę autostrada, nadal w wielu miejscach wygląda jak wiejska szosa poprzecinana niekończącymi się koleinami. (...) Natychmiastowej poprawy wymaga też system skomunikowania dwu największych polskich miast Krakowa i Warszawy, a arterią pozwalającą zrealizować to zamierzenie jest właśnie trasa S7. Inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju aglomeracji krakowskiej".

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce

kartashov - Sro Sty 05, 2011 9:35 amZbieramy podpisy pod petycją w sprawie S7

Internauci z Radomia, Krakowa i Kielc protestują przeciwko rządowym planom przesunięciu budowy drogi ekspresowej nr 7. Petycja z podpisami mieszkańcom ma trafić do ministra infrastruktury. "Gazeta" apeluje wraz z autorami: podpisz petycję!

"Żądamy przywrócenia inwestycji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Nie tylko w imieniu mieszkańców Kielc, Radomia, Krakowa, ale także innych miast i miejscowości położonych wzdłuż trasy S7. Nie chcemy dalszej marginalizacji naszych regionów. Nie chcemy, by rozwój terenów dotkniętych strukturalnym bezrobociem i dalece posuniętym niedorozwojem infrastrukturalnym był wstrzymywany niezrozumiałymi decyzjami Warszawy i urzędów centralnych." - brzmi fragment pisma, które ma otrzymać szef resortu. Autorami listu a zarazem inicjatorami zbierania podpisów pod petycją są internauci z Grupy Obiady Czwartkowe z Kielc, Portalu "Radom i Region Radomski", Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje, Serwisu "Radomskie Inwestycje" i Serwisu "Krakowskie Inwestycje". Jak zaznaczają w dokumencie, od kilkudziesięciu lat obiecuje się mieszkańcom Regionu w widłach Wisły i Pilicy realizację arterii komunikacyjnych pozwalających na skomunikowanie z resztą kraju. Obietnice te jak dotąd pozostają na papierze. W szczególności, pomijana jest wiodąca na przedmiotowym obszarze rola Radomia i Kielc jako wielofunkcyjnych węzłów drogowo- kolejowych. To z kolei sprawia, że dwumilionowa rzesza mieszkańców regionu w widłach Wisły i Pilicy posiada jedynie rachityczne skomunikowanie z innymi Regionami. "Region w widłach Wisły i Pilicy wraz z centralnymi jego ośrodkami w Kielcach i Radomiu to tereny charakteryzujące się wysokim poziomem niedorozwoju gospodarczego, strukturalnym bezrobociem. Wymaga centralnej interwencji jak obszar problemowy. Jedną z możliwości takiej interwencji jest budowa infrastruktury komunikacyjnej, której najważniejszym elementem w przedmiotowym obszarze jest droga ekspresowa S7. Natychmiastowej poprawy wymaga też system skomunikowania dwu największych polskich miast Krakowa i Warszawy, a arterią pozwalającą zrealizować to zamierzenie jest właśnie trasa S7. Inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju aglomeracji krakowskiej. Istotnym faktem jest wydatkowanie do tej pory kilkunastu milionów z budżetu miasta Krakowa na przygotowanie inwestycji powiązanych z S7, które - w sytuacji odstąpienia od budowy trasy S7 - trzeba będzie uznać za zmarnowane." - piszą protestujący i przypominają, że wskazane odcinki drogi są na ostatnim etapie przygotowań do budowy - uregulowane są sprawy własnościowe, dokonane wykupy gruntów, wydane są stosowne decyzje środowiskowe, gotowa jest dokumentacja budowlana, przeprowadzone są przetargi. Pełną treść petycji, pod która można złożyć swój podpis zamieszczono w internecie pod adresem: http://www.petycje.pl/pet...?petycjeid=6271

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Jimoch - Sro Sty 05, 2011 12:42 pm

Widzę, że wrzuciliście link na FB. Bardzo dobrze...
Mój apel jest taki, aby udostępniać ten link na swoich tablicach na Facebook. Kilkudziesięciu użytkowników forum w takim przypadku może rozpropagować sprawę łącznie tysiącom znajomych. Im więcej ludzi się dowie o akcji, tym więcej podpisów uzyskamy.
Ja już tak zrobiłem. Pozdrawiam.

rj - Sro Sty 05, 2011 12:56 pm

Ten link zapodało już (od wczoraj) parenascie osób na FB :)
kartashov - Sro Sty 05, 2011 1:06 pm

Mieszkańcy mają dość - wystosowali list

Mieszkańcy województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego domagają się spełnienia obietnic dotyczących budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom-Kielce-Kraków. Wystosowali oni list w tej sprawie do ministra infrastruktury.

Od kilkudziesięciu lat obiecuje się mieszkańcom Regionu w widłach Wisły i Pilicy realizację arterii komunikacyjnych pozwalających na skomunikowanie z resztą kraju. Obietnice te jak dotąd pozostają na papierze. W szczególności, pomijana jest wiodąca na przedmiotowym obszarze rola Radomia i Kielc jako wielofunkcyjnych węzłów drogowo- kolejowych. To z kolei sprawia, że dwumilionowa rzesza mieszkańców regionu w widłach Wisły i Pilicy posiada jedynie rachityczne skomunikowanie z innymi Regionami.

Inwestycja ta jest niezbędna dla rozwoju aglomeracji krakowskiej. Istotnym faktem jest wydatkowanie do tej pory
kilkunastu milionów z budżetu miasta Krakowa na przygotowanie inwestycji powiązanych z S7, które – w sytuacji
odstąpienia od budowy trasy S7 – trzeba będzie uznać za zmarnowane.

- Żądamy przywrócenia tych inwestycji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Nie tylko w imieniu
mieszkańców Kielc, Radomia, Krakowa, ale także innych miast i miejscowości położonych wzdłuż trasy S7. Nie chcemy
dalszej marginalizacji naszych regionów. Nie chcemy, by rozwój terenów dotkniętych strukturalnym bezrobociem i dalece posuniętym niedorozwojem infrastrukturalnym był wstrzymywany niezrozumiałymi decyzjami Warszawy i urzędów centralnych - czytamy w liście mieszkańców.

Apelują oni również do polityków, posłów, senatorów, jak i samorządowców z regionów – świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego o wspólne i energiczne działania w zakresie tej sprawy.

Droga ekspresowa S7 jest jedną ze strategicznych arterii transportowych kraju, łączących północ z południem. Wskazane przez mieszkańców odcinki są na ostatnim etapie przygotowań do budowy – uregulowane są sprawy własnościowe, dokonane wykupy gruntów, wydane są stosowne decyzje środowiskowe, gotowa jest dokumentacja budowlana, przeprowadzone są przetargi.

Źródło: Portal Samorządowy

mantra3 - Sro Sty 05, 2011 2:59 pm
Temat postu: 7 jednak będzie ekspresowa?
Chyba uda sie wywalczyć tę "7" wczoraj Bieńkowska z min. rozwoju regionalnego powiedziała że będą przesunięte środki unijne z kolei na drogi
http://wyborcza.biz/bizne...i_na_drogi.html

trike - Sro Sty 05, 2011 6:00 pm

w tym momencie funkcjonują dwie petycje dotyczące tego samego zagadnienia, zarówno w jednej gdzie więcej jest wpisów z Radomia jak i drugiej gdzie więcej wpisów jest z Kielc i Krakowa nadal przybywa zwolenników - zapewne będzie można je zsumować
rj - Sro Sty 05, 2011 6:08 pm

Dokładnie :)
Ta starsza miała ... wiemy jaką zawartość i nie było pewności, czy administratorzy portalu petycje.pl pozwolą ją zmodyfikować. Z drugiej strony starą treśc podpisało ileś tam osób i nie było gwarancji, cyz komuś z podpisanych spodoba się nowa treść po modyfikacji. Koniec z końcem wczoraj uruchomilismy o godz. 16 nową petycję z uzgodnioną wspólnie treścią. Na ten moment jest tam 559 podpisów plus na "starej" (której treśc została ostatecznie poprawiona do tego samego stanu co w nowej) 298. Promujemy tą nową, tyle tylko, że Echo ze znanych sobie powodów podlinkowało ... starą. Stąd tam teraz przyrasta jakkolwiek wolniej.

Suma sumarum - akcja się rozwija.
Pod poniższym linkiem jest wykaz doniesień medialnych na ten temat:
http://radomir.blox.pl/20...ii-o-droge.html
Mam nadzieję, że będa kolejne :)

norek - Czw Sty 06, 2011 1:32 pm

Przepadło,i ta petycja nic nie pomoże (chyba).Słabych mamy Urzędników w Radomiu którzy nie walczą o Tę Obwodnicę.Kielce mają już obwodnicę od kilkunastu lat,a prace przy budowie Drugiej nitki trwają.Tam mają chyba lepszych gospodarzy.Dokąd Radom będzie dostawał po dupie?!.
rj - Czw Sty 06, 2011 2:12 pm

Nic nie przepadło. To tylko Rządowi wydaje się, że powie "sprawa zamknięta" i tak się stanie. W zasadzie nie wydaje się - oni chcieliby żeby było tak prosto i mają nadzieję, że ci mniej zdeterminowani na takie dictum złożą broń. Ale nic z tego. Dla nas ta walka się dopiero zaczyna. Program budowy dróg jeszcze nie jest przyjęty. A jeśli nawet będzie - gdzie jets napisane, że nie można go zmieniać? Rząd non-stop nowelizuje różne dokumenty strategiczne.

Reasumując - nie załamuj rąk, nie patrz się na próby zastopowania naszej aktywności - walcz!

firebwoy - Czw Sty 06, 2011 8:23 pm

Temat jest na wykopie: http://www.wykop.pl/link/...-kielce-krakow/
mantra3 - Sob Sty 08, 2011 5:22 pm
Temat postu: S3 już ma dofinansowanie
a jednak kasa sie znalazła jak pisze GW politycy przywieźli dla Gorzowian informacje ze będzie kasa na ekspresówke S3, podobnie jak S7 i S17, jest w ścisłej czołówce inwestycji z najlepiej przygotowaną dokumentacją. Kasa sie znalazła na kolei 5 mld zostanie przesunięte i dzięki temu jak dobrze Radom zalobbuje to i będzie na S7

Źródło: Gazeta Wyborcza

kartashov - Wto Sty 11, 2011 1:59 pmCoraz więcej podpisów w sprawie S7

1100 podpisów udało się już zebrać w sprawie przywrócenia w rządowych planach budowy brakujących odcinków drogi ekspresowej S7 z Warszawy przez Radom i Kielce do Krakowa. Petycja została wypracowana przez środowiska radomskie, kieleckie i krakowskie skupione wokół portali zajmujących się problematyką inwestycji infrastrukturalnych.

Podpisy zbieramy drogą elektroniczną – mówi jeden z pomysłodawców akcji, Radomir Jasiński. - Staramy się docierać do internautów wszelkimi drogami - jesteśmy na Facebooku i Blipie. Petycja jednocześnie umieszczona jest na portalach Radomskie Inwestycje, Krakowskie Inwestycje i Kieleckie Inwestycje.
Pierwszych kilkaset podpisów pod petycją udało się zebrać w Radomiu. Inicjatorzy mają zamiar jest zebranie kilku tysięcy podpisów.
Poza petycją udało im się także zorganizować blokadę drogi i spotkanie delegacji w Ministerstwie Transportu. - Prawdopodobnie dzięki temu udało nam się się uzyskać, to że odcinek koło Skarżyska zostanie zbudowany zgodnie z pierwotnym planem – dodaje Jasiński. - My jednak walczymy o całość S7. Bo tylko cała trasa spełni swoją funkcję kręgosłupa komunikacyjnego regionu.
Pod petycją możesz podpisać się tu.

Źródło: Tygodnik Radomski

mantra3 - Wto Sty 11, 2011 2:25 pm
Temat postu: 7 jednak będzie ekspresowa (w Kielcach)?
I znowu Kielce przed Radomiem będą miały prawie przez całe swoje województwo ekspresówke a my nadal zero Skarżysko dostanie kawałek drogi do granicy z Mazowszem a co z Radomiem?
Wolfchen - Wto Sty 11, 2011 6:23 pm

I tak najgorszy odcinek (Jedlińsk - Grójec) jest jako S7 zrobiony. A to bardzo duży postęp.
solaris - Wto Sty 11, 2011 7:26 pm

W sumie kolega radzi cieszyć się tym co mamy. Dobre i to lecz by iść do przodu, nie wątpliwie jest potrzeba wyprowadzenia tranzytu z miasta przynajmneij na osi północ południe czyli Warszawa Kraków.
redoxygene - Wto Sty 11, 2011 11:15 pm
Temat postu: Re: 7 jednak będzie ekspresowa (w Kielcach)?
mantra3 napisał/a:
I znowu Kielce przed Radomiem będą miały prawie przez całe swoje województwo ekspresówke a my nadal zero Skarżysko dostanie kawałek drogi do granicy z Mazowszem a co z Radomiem?


Ojoj! No to będą miały, będą sobie ekspresowo jeździć ze Skarżyska do Chęcin (to swoją drogą pół województwa) - co z tego? Co to w ogóle za porównanie? Będą też mieli S74 tnącą miasto na pół - my też se taką grzmotnijmy! A co!

mantra3 - Sro Sty 12, 2011 12:43 am
Temat postu: do cara
carewiczu myślę że 99,9% radomskich kierowców chciałoby mieć takie problemy z ekspresówkami i obwodnicami jak mają Kielce, które omija się obwodnicą i w dodatku w przygotowaniu jest 2 ekspresówka s74
geronimo_poludnie - Sro Sty 12, 2011 8:09 am
Temat postu: Re: do cara
Kierowcy może by chcieli mieć takie problemy, mieszkańcy niekoniecznie.
mantra3 - Sro Sty 12, 2011 4:22 pm
Temat postu: kolejne przesunięcie budowy obw zachodniej III kw. 2011r
Na stronie www.drogi.waw.pl pojawiła się informacja o budowie zachodniej obwodnicy, przesunęli na lato dawniej pojawiało się że budowa ruszy w I kwartale a teraz pewnie na świętego nigdy Planowane lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: III kw. 2011r. - I kw. 2014r.www.drogi.waw.pl Natomiast co do odcinka Radom Skarżysko nadal jest I kwartał 2011 rozpoczęcie budowy Czyżby Grabarczyk czekał na maj i przesunięcie środków przez Unie zkolei na drogi?
rj - Sro Sty 12, 2011 4:34 pm

Oni generalnie grają na zwłokę w sytuacji, kiedy mają wybory parlamentarne na karku.

A przy okazji bannerek :)


rj - Czw Sty 13, 2011 5:43 pmO S7 w Kielcach. Z prezydentami i samorządowcami

Spotkanie koordynatorów obywatelskiej inicjatywy na rzecz S7 (pod nazwą "koalicja S7") odbędzie się w najbliższy wtorek, 18 stycznia, w sali konferencyjnej Targów Kielce. Potwierdzili w nim swój udział prezydenci Radomia i Kielc.

Pewny jest już udział w spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 9.00, prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka oraz Kielc - Wojciecha Lubawskiego. Zaproszenie otrzymał także szef krakowskiego magistratu Jacek Majchrowski - na potwierdzenie jego obwcności organizatorzy jeszcze czekają.

W programie przewidziano wystąpienie organizatorów, prezydentów wspomnianych miast oraz konferencję prasową. Do udziału w nim zaproszono także innych samorządowców z zainteresowanych województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Regionalnym koordynatorem akcji na województwo mazowieckie jest Radomir Jasiński. Warto dodać, że cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka dotyczącą przyspieszenia budowy drogi S7. Można je składać przez Internet
pod tym linkiem.

Źródło: Tygodnik Radomski

mantra3 - Nie Sty 16, 2011 2:01 am
Temat postu: Budowa S7 w Krakowie jeszcze w lipcu a w Radomiu?

Majchrowski: Bez mieszkańców Krakowa nie byłoby szansy na S7
Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom miasta i społecznym inicjatywom, które walczyły o S7 w Krakowie. Bez nich presja na ministra byłaby mniejsza - mówił wczoraj prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, komentując swoją wyprawę do Warszawy.
Majchrowski wraz z wojewodą Stanisławem Kracikiem i marszałkiem Markiem Sową przekonywali wczoraj ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka do budowy wschodniej obwodnicy Krakowa jeszcze w tym roku.
Grabarczyk obiecał, że pieniądze na S7 się znajdą. Mają pochodzić z oszczędności na innych przetargach. - Minister był bardzo dobrze przygotowany do rozmowy z nami - ocenia Majchrowski. - Znał wszystkie argumenty, które przemawiały na naszą korzyść. To ułatwiło rozmowę - dodaje. Według informacji przedstawionych przez Grabarczyka przeprowadzone już przetargi na inne inwestycje kończyły się na poziomie 60-70 proc. zakładanych w kosztorysach cen.

Z efektów wizyty małopolskich polityków u ministra jest zadowolony Sebastian Piekarek, twórca inicjatywy "S7 w Krakowie". - Cieszę się, że ten wyjazd doszedł do skutku. Wydaje się, że minister się ugiął - uważa Piekarek. - Obawiam się tylko, że może to być kolejne opóźnienie rozpoczęcia prac - dodaje.

Zgodnie z tym, co mówił prezydent Krakowa, rozpoczęcie prac przy S7 ma się zacząć w okolicach lipca. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na przełomie kwietnia i maja. - Doświadczenie uczy mnie, żeby wierzyć dopiero, gdy się zobaczy podpis, choć i to nie zawsze się sprawdza - ocenia Majchrowski. Podobnie myśli Sebastian Piekarek. - Uwierzę, jak zobaczę.
Źródło: Gazeta Krakowska
Tak więc Grabarczyk znalazł kasę na budowe w tym roku warszawskiej części wylotówki na Janki i na krakowską S7 a na radomską? Coś na razie nasi politycy za słabo u niego lobbują skoro Kraków wywalczył mimo że tam nie rządzi nikt z PO Może pora na zrobienie jakiejś blokady 7 na Warszawskiej w okolicach Pucharu Świata w skokach w Zakopanem gdy decydenci z Wawy będą przejeżdżać przez Radom do Zakopanego Co wy na to?

kartashov - Wto Sty 18, 2011 1:05 pmRadom razem z Kielcami walczą o "siódemkę"

- Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by droga S7 nie była szybko budowana – mówił dziś w Targach Kielce Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia. Wespół z włodarzem Kielc, Wojciechem Lubawskim podpisali oni petycję w sprawie budowy "siódemki”.

Zainteresowanie spotkaniem w sprawie drogi krajowej numer siedem przerosło oczekiwania organizatorów. Było tyle ludzi, że musieli dostawiać krzesła.

- Takie działanie jest bardzo potrzebne, budujemy w ten sposób społeczeństwo obywatelskie – dziękował organizatorom Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Spotkanie prezydentów Radomia i Kielc (zastępca prezydenta Krakowa nie dotarł) zainicjowały organizacje pozarządowe stowarzyszenia - Obiady Czwartkowe z Kielc, Kieleckie Inwestycje, Radomskie Inwestycje oraz Portal Radom i Region Radomski. To reakcja na rządowe plany przesunięcia w czasie budowy krajowej "siódemki” za względu na cięcia finansowe w Krajowym Funduszu Drogowym. Chodzi głównie o obwodnicę Radomia, odcinek od Skarżyska do granicy z Mazowszem, od Jędrzejowa do granicy z Małopolską oraz wschodnią obwodnicę Krakowa. Na spotkaniu w Targach Kielce pojawiło się wielu świętokrzyskich parlamentarzystów wszystkich opcji, przedstawiciele zarządu województwa oraz gospodarze gmin, przy których biegnie "siódemka”.

Skuteczna forma nacisku

- Droga numer siedem to jedna z najważniejszych dróg w naszym kraju. Od Warszawy aż po Kraków ta droga bezwzględnie musi być zrealizowana. Na przygotowania poniesiono już wielkie nakłady. Cieszę się, że jest to spotkanie, bo największą siłą jest siła społeczna, takie formy nacisku powinny być najmocniej wykorzystywane, bo są najskuteczniejsze - mówił prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak.

- Istniejąca "siódemka” od lat jest dla nas ciężarem. Przez brak jej rozbudowy byliśmy naznaczeni słabą gospodarką, bo ciężko było do nas dojechać. Nie wierzę w to, aby wszystkie poniesione dotąd wysiłki został zmarnowane. Mam nadzieję, że chuchamy tylko na zimne – podkreślał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Problem ekologów

Na spotkaniu głos zabrała także szefowa świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej, Marzena Okła – Drewnowicz, która otrzymała właśnie odpowiedź z ministerstwa infrastruktury w sprawie "siódemki”. – Odcinki od Skarżyska do granicy z Mazowszem oraz od Jędrzejowa do granicy z Małopolską na terenie województwa świętokrzyskiego w załączniku 1a rządowego projektu Programu Budowy Dróg i Autostrad znajdują się na liście zadań priorytetowych, których realizacja może być rozpoczęta do 2013 roku – relacjonowała posłanka pismo z resortu. Zaznaczyła, że jest istotny protest ekologów w stosunku do fragmentu trasy pod Skarżyskiem.

- Poważną kwestią jest wniosek u unieważnienie decyzji środowiskowej w sprawie czysto formalnej. Nawet, jeśli ministerstwo go oddali ekolodzy mogą oddać sprawę do sądu, co może przesunąć budowę drogi o trzy – cztery lata – mówiła Marzena Okła – Drewnowicz.

Źródło: Echo Dnia

rj - Wto Sty 18, 2011 5:08 pm

Dobra wiadomość. Info dot naszej inicjatywy "kupił" PAP :)
Teraz na lawinowo pokaże się to we wszystkich serwisach ogolnopolskich. I o to chodzi. Przestajemy być lokalną inicjatywą internautów - robi się z tego ogólnopolskie wydarzenie :)

mantra3 - Czw Sty 20, 2011 12:39 am
Temat postu: S3 i S17 dopisali do listy
Zobaczcie jak najlepiej wywrzeć presje na rząd S17 i S3 zostały dopisane do listy tegorocznych inwestycji pomimo ostrego sprzeciwu Bieńkowskiej Dodali do listy S3 i S17
Źródło: Szkło Kontaktowe

mantra3 - Czw Sty 20, 2011 12:45 am
Temat postu: Pieniądze z kolei pomogą w budowie?
Minister odpowiada prezydentowi Radomia
Do Urzędu Miejskiego dotarła odpowiedź Ministra Infrastruktury na pismo Prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka wyrażające stanowisko władz Radomia wobec projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 w ramach jego konsultacji społecznych.

Prezydent Andrzej Kosztowniak wyrażał zastrzeżenia do zapisów dyskutowanego projektu. Prezydent zaznaczył, że jest wyrazicielem nie tylko swoich poglądów, ale i wszystkich mieszkańców miasta Radomia zaniepokojonych ponownym marginalizowaniem ich potrzeb i szans rozwoju na najblizsze lata.

Drogi pominięte w przedmiotowym Programie są od dawna oczekiwane przez mieszkańców Radomia i całego subregionu radomskiego. Szlaki komunikacyjne, których pominięcie w Programie budzi nasz uzasadniony sprzeciw to:

1. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: zachodnia obwodnica Radomia),

2. Budowa drogi ekspresowej S7 (odcinek: Radom - granica województwa mazowieckiego),

3. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: Radom - Puławy),

4. Budowa drogi ekspresowej S12 (odcinek: obwodnica miasta Przysucha),

5. Budowa obwodnicy miasta Iłża w ciagu drogi krajowej nr 9.

Prezydent Andrzej Kosztowniak stwierdził, że wielce niepokojące dla Radomia jest kolejne odsunięcie na czas blizejnieokreslony realizacji wspomnianych odcinków dróg, które od dawna postrzegane są przez mieszkańców regionu jako ogromna szansa na nowe miejsca pracy, tym bardziej, że region charakteryzuje się wysokim strukturalnym bezrobociem.

W odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że "Inwestycje pn.: Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Radom (S-12, obwodnica) granica woj. mazowieckiego została ujęta w załączniku nr 1a w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zawierającym inwestycje priorytetowe, których realizacja moze zostać rozpoczęta do roku
2013. Ujęcie inwestycji w załączniku 1a potwierdza jej priorytetowy charakter i rolę jaka odgrywa w całej sieci drogowej.

Natomiast inwestycje pn. Budowa drogi S-12 odcinek Sulejów - Radom - Puławy oraz Budowa obwodnicy miasta Iłża w ciągu dk nr 9, zostały wpisane do załącznika nr 2 projektu Programu, zawierajacym inwestycje, których realizacja zostanie rozpoczęta po roku 2013. Ujęcie inwestycji w załączniku nr 2 potwierdza wage tego zadania dla calej sieci drogowej.

Niestety, zakres rzeczowy zawarty w projekcie Programu musial zostac dostosowany do aktualnych mozliwosci finansowych państwa i opiera sie na trzech dokumentach finansowych, które wyznaczyly mozliwe ramy dzialania Ministrowi Infrastruktury.

Wieloletnim Planie Finansowym Panstwa na lata 2011-2013,

Ustawie budżetowej na rok 2011, która w załączniku nr 11 wskazuje limity wydatków zarówno budżetu panstwa jak i Krajowego Funduszu Drogowego na zadanie drogowe.

Uchwale Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. w sprawie niektórych działań związanych z realizacja programu wieloletniego pod nazwą "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012".

W przypadku zmiany limitów określonych w ww. dokumentach odpowiedniej zmianie ulegnie tezżzakres rzeczowy Programu.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż resort infrastruktury podjal juz dzialania majace na celu powiększenie okreslonych przez powolane dokumenty limitów finansowych. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przesuniecie na projekty drogowe części alokacji kolejowej uwolnionej w związku z oszczędnościami przetargowymi. W tym samym pismie MI poprosil MMR o dokonanie weryfikacji calego POliS i ewentualne wskazanie dodatkowych srodków, które moglyby zostać przesuniete na projekty drogowe. Ostateczna decyzja w tej sprawie wymaga zgody Komisji Europejskiej".

Bardzo podobne pismo niedawno otrzymali także radni sejmiku województwa mazowieckiego. Pisaliśmy o tym tu: http://tygodnikradomski.pl/artykul/komentarze/3349 .
Żródło:Tygodnik Radomski

rj - Czw Sty 20, 2011 8:06 am

przypomnę Ci tylko, że budowa S17 leży również w naszym strategicznym interesie, więc w tym temacie to bym akurat nie płakał ...
mantra3 - Czw Sty 20, 2011 2:31 pm
Temat postu: Zabiorą z kolei Radom Wawa a dadzą na obwodnice?
Rząd zabiera kolejom. Będzie ratował drogi
Rząd zabierze pieniądze kolejom, żeby wybudować więcej tras ekspresowych. Modernizacja torów zostanie odłożona na później.
W lutym ministrowie zaczną przekonywać Komisję Europejską, że unijne dotacje na modernizację torów warto przesunąć na drogi
. A chodzi o niemałą kwotę – kolej może stracić nawet 4,7 mld złotych.

Według rządu PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury, nie radzą sobie z inwestycjami, co może doprowadzić do utraty unijnej kasy. W Ministerstwie Infrastruktury trwa gorączkowa analiza
harmonogramów inwestycji na kolei zaplanowanych do 2015 r. – Wykonaliśmy przegląd projektów przeznaczonych do współfinansowania z Unii. Wiemy już z całą pewnością, że realne wykorzystanie środków będzie niższe od zakładanego – przyznaje Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury. – Ostateczny kształt listy inwestycji zostanie określony na początku lutego – dodaje.

Według naszych informacji pewniakami do wycięcia są te modernizacje, których realizacja może się przeciągnąć na rok 2014. Wtedy zabraknie czasu na ich rozliczenie
, a to grozi przepadnięciem unijnej dotacji. Problem dotyczy modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Radomia, przebudowy fragmentu trasy z Warszawy do Poznania, remontów stacji
kolejowych wzdłuż trasy z Siedlec do Terespola oraz pierwszego etapu modernizacji linii z Warszawy do Białegostoku.

Rezygnacja z tych projektów oznacza, że rząd zaoszczędzi w sumie blisko 4,7 mld zł unijnych środków. Ale to nie wszystko – już w grudniu z listy projektów wyleciała modernizacja torów z Poznania do Szczecina. UE dawała na nią aż 3,5 mld złotych.

Żeby te pieniądze nie przepadły – łącznie chodzi o gigantyczną sumę ponad 7 mld zł – rząd chce zmiany inwestycyjnych priorytetów Unii i przesunięcia dotacji z kolei na drogi. Dyplomatyczna ofensywa ma zostać przeprowadzona podczas wyjazdowej sesji Komisji Europejskiej w Warszawie, która jest zaplanowana pod koniec lutego.

Jeżeli uda się przekonać unijnych urzędników, do programu budowy
dróg może wrócić 37-km trasa ekspresowa S3 z Gorzowa do Międzyrzecza oraz łącznie 191 km drogi S7 z Gdańska do Warszawy i dalej na południe. Rząd być może wybuduje również ponad 53 km trasy S17 ze stolicy do Lublina oraz wylotówkę z Warszawy w kierunku Krakowa
i Katowic.

Eksperci wskazują jednak, że odebranie środków na inwestycje kolejowe to przykład braku konsekwencji rządu. Według nich grudniowy bałagan na torach był spowodowany jej chronicznym niedofinansowaniem. – Kolej najpierw pozostawia się samą sobie, a potem wiesza na niej psy. Dopuszczenie do wycięcia inwestycji za kilka miliardów to porażka obecnego rządu – twierdzi Jakub Majewski, ekspert branży kolejowej.
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Coś za coś zabiorą na poprawe kolei Radom Wawa a dadzą na droge ja wolę droge a wy?

rj - Czw Sty 20, 2011 3:41 pm

Kolej. Bezwględnie kolej.
Droga do stolicy jest już zupełnie przyzwoita. Droga E77 na południe jest fatalna ale przeżyje. A linia nr8 jest w stanie agonalnym. Jeszcze parę lat ruch na nie zostanie wogóle zamknięty vide linia 25 z Trójmiasta Św. w kierunku Przemyśla. Dzięki tamu nie mamy już pociągów na podkarpacie i musimy się bujać przez Kraków. Czasem zupełnie na około bo jeszcze przez stolicę ...
Jedyną linią kolejową wychodzącą z Radomia a mającą przyzwoity stan jest magistrala nr26 mniej więcej do linii Wisły. Dzięki prowadzonym jeszcze od 2002r, małymi kroczkami, ale systematycznie pracom odtworzeniowym mamy na niej akceptowalne natenczas 120km/h.

mantra3 - Czw Sty 27, 2011 3:01 pm
Temat postu: Zablokujmy 7
Prezydent też chce blokować

- Sam stanę na tej trasie - zapowiada prezydent Andrzej Kosztowniak i nawołuje radomian do społecznego sprzeciwu. Uważa, że powinniśmy zaprotestować przeciwko zamiarom usunięcia przez ministra Grabarczyka z programu budowy dróg "ekspresówek" nr 7 i 12 oraz modernizacji trasy kolejowej z Radomia do Warszawy.


- Dziś po raz kolejny wysyłam protest na ręce premiera i jest on bardzo gorzki w swojej wymowie. Wypowiadam się w nim nie tylko jako prezydent, ale także jako radomianin - poinformował dziennikarzy zatroskany Andrzej Kosztowniak. Podkreślił, że sytuacja jest bardzo poważna. - Pozbawiono nas złudzeń dotyczących budowy obwodnicy zachodniej, dróg ekspresowych S7 i S12. Ta druga w opinii wielu osób jest najważniejszą trasą prowadzącą z zachodu na wschód Europy. Jej budowa jest tak samo długo odkładana jak modernizacja linii kolejowej nr 8 do Warszawy - przypomniał prezydent. Jego zdaniem, jeśli te inwestycje nie będą realizowane, pod znakiem zapytania stoi sensowność budowy lotniska, a także obwodnicy południowej. - Jaki inwestor przyjedzie do Radomia, jak nie będzie miał po czym? Kto będzie korzystał z lotniska, jeśli nie będzie na nie jak dojechać? - pytał retorycznie.

Andrzej Kosztowniak uważa, że wykreślenie budowy ekspresówek i linii kolejowej nr 8 spowoduje degradację Radomia. - W ciągu najbliższych lat staniemy się prowincjonalnym miastem, będzie maleć liczba mieszkańców, bo nie będą widzieć tu dla siebie żadnych perspektyw - przekonywał szef magistratu. Zapewniał, że będzie nawoływał do społecznego sprzeciwu przeciwko decyzjom ministra infrastruktury, poprosi o poparcie organizacje społeczne, przedsiębiorców, rektorów wyższych uczelni. - Lublin pokazał nam jak można walczyć - mówił Kosztowniak.

Magistrat chce, by radomianie zademonstrowali swą siłę 11 lutego, gdy uczniowie z Mazowsza rozpoczynają ferie, a wielu mieszkańców Warszawy jedzie "siódemką" do Zakopanego. Blokada miałaby stanąć tuż u granic miasta - we Wsoli i Młodocinie. - Sam na niej stanę - zadeklarował prezydent.

Na najbliższy poniedziałek przewodniczący Rady Miejskiej zwołał nadzwyczajną sesję poświęconą problemowi. Zostali na nią zaproszeni: minister Cezary Grabarczyk, szef PKP PLK, dyrektor generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Jako prezydent oczekuję od ministra infrastruktury uporządkowania systemu, który szwankuje, a od premiera, że zdyscyplinuje swego ministra - komentuje Kosztowniak.

Ministerstwo Infrastruktury opublikuje zweryfikowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-15 9 lutego br.

Bożena Dobrzyńska
Źródło:Mój Radom

Nareszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i zobaczył że na ten rząd jedynym batem są blokady i manifestacje jak Lublinianie pod kancelarią Tuska

rj - Czw Sty 27, 2011 3:27 pm

Koledzy z Kielc też chcą blokować. Powinniśmy zsynchronizowac wysiłki.
norek - Czw Sty 27, 2011 6:30 pm

Myślę że taka blokada w kilku miejscach jednocześnie powtarzana co kilka dni dała by jakiś skutek, bo jedna jest jakoś do obejścia.A jeszcze jak by to było w poniedziałek do południa i w piątek po południu-chaos totalny.No i politycy Nasi powinni się w tej sprawie połączyć a nie tylko jedna partia polityczna.U Nas można po blokować ronda na wylotach z Miasta,Skarżysko też ma możliwość blokady ale Kielce mają wszystkie przejścia bezkolizyjne na obwodnicy?Chyba że coś przegapiłem,ewentualnie przed samym wlotem na nową 7 od miejscowości Łączna.
PePe - Czw Sty 27, 2011 9:20 pm

O sprawie robi się głośno


Prezydent Radomia pisze list do premiera ws. inwestycji drogowych

27.01. Radom (PAP) - Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak skierował w czwartek list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym protestuje przeciwko planowanym przez rząd opóźnieniom w rozpoczęciu realizacji ważnych dla Radomia inwestycji drogowych i kolejowych.

Chodzi o budowę drogi S-7 na odcinku z Radomia do Skarżyska-Kamiennej i drogi S-12 na odcinku Sulejów - Radom - Puławy - Kurów. Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, inwestycje te rozpoczną się w później niż wcześniej zakładano.

Pod znakiem zapytania stoi też planowana na najbliższe lata modernizacja linii kolejowej z Radomia do Warszawy. O rozpoczęcie tej inwestycji radomianie zabiegają od lat. Codziennie do pracy w stolicy dojeżdża bowiem kilka tysięcy mieszkańców tego miasta. Po modernizacji torów dojazd do Warszawy skróciłby się o ponad godzinę.


Według Kosztowniaka decyzje rządu w sprawie cięć w inwestycjach drogowych są "rażąco dyskryminujące Radom i region radomski". Z tego powodu prezydent Radomia skierował w czwartek list otwarty do premiera, w którym domaga się m.in. "zweryfikowania negatywnych dla mieszkańców tej części Polski decyzji" oraz "przywrócenia oprotestowanych inwestycji do realizacji we właściwym, uprzednio uzgodnionym terminie".

Prezydent Radomia zachęcał też w czwartek radomian do "sprzeciwu społecznego" wobec działań rządu. Zaapelował do organizacji pozarządowych, władz wyższych uczelni, przedsiębiorców, by wysyłali listy protestacyjne do premiera.


Według Kosztowniaka, grupa mieszkańców Radomia jest nawet gotowa do podjęcia czynnego protestu, np. blokady drogi krajowej nr 7 w pierwszym dniu ferii zimowych na Mazowszu, kiedy wiele osób wyjeżdża w góry.

"Będziemy bardzo mocno protestować. Również biorę pod uwagę to, że sam stanę na trasie nr 7, tak jak wielu radomian, którzy mówią jasno, że wtedy dopiero ich głos zostanie usłyszany" - stwierdził Kosztowniak. Podkreślił, że bez rozwoju komunikacji nie ma mowy o przyciągnięciu do Radomia inwestorów i realizacji innych ważnych projektów, m.in. budowy lotniska.


"Jeśli w najbliższych latach te inwestycje nie zostaną zrealizowane, Radom - prawie 250-tysięczne miasto - stanie się prowincjonalnym miasteczkiem" - ocenił Kosztowniak. Zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Samorządowcy chcą na nią zaprosić m.in. ministra infrastruktury.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński, zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 budowa drogi ekspresowej nr 7 w okolicach Radomia i Szydłowca może zostać rozpoczęta do roku 2013, ale - jak zastrzegł - pod warunkiem zapewnienia dodatkowych środków finansowych. Budowa drogi S-12 - według rzecznika - rozpocznie się natomiast dopiero po roku 2013. (PAP)

ilp/ pad/ ura/

www.bankier.pl

KY - Czw Sty 27, 2011 9:40 pm

Skoro tylko takie argumenty przemawiają do naszej władzy, trzeba ich używać. Ma ktoś może stare opony na ognisko? ;-)
ddiieesseell - Czw Sty 27, 2011 9:44 pm

Opony to nieekologiczne... Chcesz zatruwać naszą miejską atmosferę....
BRONY na blokadę są potrzebne !!! :devil

rj - Czw Sty 27, 2011 9:47 pm

Tu nie chodzi o to by zmasakrować zwyklym ludziom koła i narobić szkód materialnych.
Chodzi o to by skutecznie sparaliżować ruch na 7-mce. I to się może udać.

PePe - Czw Sty 27, 2011 10:03 pm

Myślę, że Radom to idealne miejsce do zorganizowania takiego typu akcji, będzie odzew i to duży.
rj - Czw Sty 27, 2011 10:09 pm

Zablokowanie ronda warszawskiego blokuje od jednego strzału skrzyżowanie trzech dróg krajowych. Zblokować równocześnie rondo u zbiegu Kieleckiej i Maratońskiej i będzie cacy. Nikt przez to miasto nie przejedzie :)
Tak naprawdę wystarczy po parenaście osób na każdym z rond i muzyka gra. "Gra La-la" jak to mawia moja roczna córeczka :D

Sa chętni wśród userów FRI do wzięcia udziału w takiej akcji? Wstępny plan to 11 lutego.

PePe - Pią Sty 28, 2011 5:59 am

Ja jak najbardziej. Mam tradycje rodzinne w działaniu opozycyjnym, potrzeba kontynuacji :devil
jacoszek - Pią Sty 28, 2011 11:17 am

Jeśli będę tego dnia w Radomiu, to też chętnie się przyłącze. :)
geronimo_poludnie - Pią Sty 28, 2011 11:33 pm

Jak będę mógł to nawet specjalnie przyjade :)
norek - Sob Sty 29, 2011 8:46 am

Jak będzie sporo chętnych z FRI to ja też się piszę,może będę wracał z trasy i nagle moja ciężarówka dostanie awarii przed samym rondem :devil
PePe - Sob Sty 29, 2011 11:01 pm

http://www.youtube.com/watch?v=Z4kreB1wQHo
architekcik - Wto Lut 01, 2011 8:48 pm

Mamy sporo oszczędności na ostatnich przetargach . Na obwodnicy Augustowa to 350 ml zł a na jednym z odcinków s17 144 mln zł . Trzeba trzymać kciuki aby ceny były jak najniższe. Jeśli tak dalej pójdzie nie powinno być problemy z rozpoczęciem budowy w tym roku ;-)
rj - Czw Lut 03, 2011 2:29 pm

No i już wszystko jasne. Będzie blokada równocześnie w Radomiu i Kielcach 14 lutego o godzinie 11. Radny Jakub Kowalski obiecał zgłosić to formalnie do właściwych służb porządkowych. Wszystkich generalnie zachęcam do wzięcia udziału :)

Szczegóły powinny niebawem pojawić się na miejskim profilu FB i innych miejscach :)

kartashov - Pią Lut 04, 2011 6:06 am

Trwa walka o ekspresową "siódemkę". Kierowców czekają utrudnienia - będą blokady drogi

Koalicja S7, która działa na rzecz budowy odcinka drogi od Skarżyska-Kamiennej do Radomia nie zamierza się poddawać i zapowiada dalszą walkę o inwestycję. Arkadiusz Stawicki, który reprezentuje stowarzyszenie, informuje, że w poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się spotkanie mieszkańców z władzami województwa i parlamentarzystami.

Arkadiusz Stawicki dodaje, że będzie poszukiwany sposób, w jaki świętokrzyski odcinek S7 mógłby trafić do Programu Budowy Dróg Krajowych.

Kolejnym elementem walki będą zaplanowane na 14 lutego blokady drogi S7. Będzie ich kilka. Członkowie koalicji S7 zapowiadają, że wzdłuż drogi ustawione zostaną banery informujące o konieczności przeprowadzenia tej inwestycji.

Arkadiusz Stawicki dodaje, że do programu trafiły wróciły te inwestycje o które bardzo głośno walczono. W województwie świętokrzyskim ten głos był dość słaby. Członkowie koalicji mają nadzieję, że przed wyborami politycy zmienią zdanie i inwestycja ta zostanie przeprowadzona.

Źródło: Radio Kielce

norek - Sob Lut 05, 2011 8:15 am

Ale mieszkańcom Szydłowieckiego osiedla (parafianom z kościoła na Szydłówku)te blokady się nie podobają,bo oni blokowali przeciwko S7 i się cieszyli jak rząd odstawił tę inwestycję.
Miro - Sob Lut 05, 2011 1:36 pm"Warszawka" utkwi w korkach! Wielka blokada "siódemki" w Radomiu
/jp/Kiedy to nastąpi?

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu rząd przyjął Plan Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-15. Na podstawowej liście zabrakło modernizacji kilku odcinków drogi numer 7 w tym budowy zachodniej obwodnicy Radomia oraz odcinków trasy od Młodocina do Jędrzejowa i dalej w kierunku Krakowa.

"SIÓDEMKA” NA GŁÓWNĄ LISTĘ !!!

Siódemka znalazła się na liście rezerwowej planu. W ubiegłym tygodniu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zapewniał, że są szanse na rozpoczęcie modernizację siódemki jeszcze w tym roku. Warunkiem jest pojawienie się oszczędności z organizowanych właśnie przetargów.
- Nawet jeśli będą jakieś oszczędności to potrzebna będzie jeszcze wola polityczna, aby skierować wygospodarowane fundusze na budowę naszej trasy ekspresowej – powiedział Jakub Kowalski, radomski radny i dyrektor biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Zastrzegł, że to nie Prawo i Sprawiedliwość organizuje protest – partia popiera jedynie inicjatywę mieszkańców oraz stowarzyszeń, które pisały petycje w obronie siódemki. Dodał też, że organizatorzy wystąpią o uzyskanie wszelkich pozwoleń wymaganych podczas organizacji takiego protestu.

BLOKADA NA WARSZAWSKIEJ

Blokada siódemki rozpocznie się 14 grudnia, o godzinie 11 na przejściu dla pieszych na ulicy Warszawskiej w pobliżu ronda Warszawskiego. Co pewien czas będą przepuszczane samochody. Najprawdopodobniej w proteście wezmą udział radomscy parlamentarzyści i radni Prawa i Sprawiedliwości, niewykluczone, że również prezydent miasta Andrzej Kosztowniak.
Organizatorzy radomskiej blokady są w kontakcie ze stowarzyszeniami broniącymi "siódemki” w innych miastach leżących na trasie drogi numer 7. Najprawdopodobniej podobne blokady odbędą się – również 14 grudnia – w województwie świętokrzyskim i małopolskim.

Źródło: Echo Dnia

Wolfchen - Sob Lut 05, 2011 2:00 pm

Dobrze, że do Warszawy jadę 15 lutego, to nie utknę :faya
black00day - Sob Lut 05, 2011 2:05 pm

no no, do 14 grudnia to pewnie wszystko się już wyjaśni :razz:
ddiieesseell - Sob Lut 05, 2011 2:24 pm

Nasze kochane Echo jak zwykle niezawodne XD
PePe - Sob Lut 05, 2011 3:55 pm

I kolory tych aut jakieś takie nie teges :lol:
rj - Sro Lut 09, 2011 9:12 pm

Jędrzejów właczył się do akcji !!

Blokady 14 lutego będą zatem w (kolejno jadąc od północy):
- Radomiu
- Skarżysku
- Kielcach
- Jędrzejowie
- Krakowie

Wszyscy startują punktuwlnie o 11 :)

Dla mnie - BOMBA (!)

PePe - Nie Lut 13, 2011 6:13 pm

Będzie jakaś grupa od nas? Ja mam jutro i pojutrze najtrudniejszcze dni sesji w Lublinie, także odpadam:(
darek_radom - Nie Lut 13, 2011 6:20 pm

Ja będę. :faya
Jimoch - Nie Lut 13, 2011 6:40 pm

Niestety, ja pracuję do 16:00...
Psycho_Mantis - Pon Lut 14, 2011 9:09 am

TVN 24 już trąbiło na wizji o blokadach podczas poranka. Nasze lokalne media tym bardziej o tym napisały.
Info opublikowała PAP więc można się spodziewać, że pojawi się w wielu mediach :)

---------------------------------------------


05:29, 14.02.2011 /PAP
"Siódemką" dziś nie przejedziesz
PROTEST I BLOKADA DROGI


Uwaga kierowcy! Dzisiaj mocno utrudniony będzie przejazd drogą nr 7. Mieszkańcy Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Kielc i Jędrzejowa mają blokować trasę od godziny 11. Chcą w ten sposób nakłonić rząd do rozbudowy trasy, aby stała się drogą ekspresową.
Blokada ma się rozpocząć o 11.00 i trwać ok. dwóch godzin. Protestujący będą przechodzić po przejściach dla pieszych; co dziesięć minut mają przepuszczać samochody. Kierowcom będą rozdawali ulotki, informujące o celu akcji.


W Radomiu zostanie zablokowany wjazd do tego miasta od strony Warszawy, w pobliżu, tzw. ronda warszawskiego. W woj. świętokrzyskim planowane są blokady w Skarżysku-Kamiennej, w Wolicy k. Kielc i Łączynie k. Jędrzejowa. W małopolskim proteście zadeklarowało udział niewiele osób. Dlatego nie sprecyzowano, gdzie się odbędzie. Wstępnie zaplanowano go na przejściu dla pieszych w Węgrzcach lub w Michałowicach.

Opóźniona inwestycja

W akcję protestacyjną zaangażowała się Koalicja S7, którą tworzą organizacje pozarządowe z Kielc, Radomia i Krakowa. Z inicjatywy grupy prezydenci Radomia i Kielc podpisali w styczniu petycję do ministra infrastruktury, w której domagali się spełnienia przez rząd obietnic budowy drogi krajowej S7 na odcinku Radom-Kielce-Kraków.

Udział w blokadach zapowiedzieli: prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, samorządowcy i parlamentarzyści.

Zgodnie z przyjętym przez rząd Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 realizacja ponad 100 inwestycji jest przewidywana po 2013 r., a ok. 30 może, ale nie musi, zacząć się przed 2013 r. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewnił w grudniu 2011 r., że rząd nie rezygnuje z inwestycji, niektóre z nich przesuwa na inny termin, gdy będą pieniądze na ich realizację m.in. z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

źródło: TVN24.pl

----------------------------------------------------------2011-02-14
Uwaga! W poniedziałek blokada "siódemki"

Godzinna blokada ul. Warszawskiej, organizowana w proteście przeciwko odsunięciu w czasie modernizacji "siódemki", rozpocznie się 14 lutego o godz. 11. To będzie pierwszy dzień zimowych ferii

Kto jedzie w kierunku Warszawy, a nie chce stać w korku, powinien wybrać Chrobrego, Mieszka I i Aleksandrowicza, obok szpitala wojewódzkiego na Józefowie.

Blokadę, jak już informowaliśmy, organizują samorządowcy i parlamentarzyści PiS, przyłączą się do niej członkowie Kocham Radom i osoby skupione wokół portalu Radomskie Inwestycje. Akcja odbędzie się na przejściu dla pieszych zaraz za rondem NSZ ("warszawskim") w kierunku stolicy. Według zapowiedzi protestujący będą chodzić po przejściu przez 10 minut, później przez pięć minut przejazd będzie możliwy.

- Będziemy reagować na bieżąco na sytuację. Jeśli ruch będzie duży, to 10 minut będziemy chodzić, po czym nastąpi 10 minut przerwy. Nie chcemy nikomu utrudniać życia - mówi szef klubu radnych PiS Jakub Kowalski.

Czy na miejscu pojawi się prezydent Radomia? - Trudno powiedzieć, kto będzie i ile osób będzie. Jest to działanie społeczne. Ja nie prowadzę żadnej listy obecności. Informację o akcji rozsyłałem do wielu osób, inni dowiedzieli się o niej z internetu oraz portalu Facebook. Na pewno nas nie zabraknie, aby pokazać swój sprzeciw.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

----------------------------------------------------------


Dziś blokada "siódemki". Przyłączysz się?
14 lutego 2011, 8:07 Autor: Piotr KUTKOWSKI
O godzinie 11 rozpocznie akcja, podczas której będziemy się domagać od rządu drogowych inwestycji
- Będziemy blokować "siódemkę”, ale nie należy mówić o tym jako o politycznej akcji – twierdzi organizator poniedziałkowego protestu w Radomiu, Jakub Kowalski. Swój udział w akcji zapowiada Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia.
Pomysł na zorganizowanie blokady zrodził się po zapowiedzi ministerstwa infrastruktury o odłożeniu realizacji przebudowy trasy numer 7 na kilku odcinkach i stworzenia drogi ekspresowej.

Akcja ma się rozpocząć w poniedziałek o godzinie 11 w kilku miejscach. W Radomiu uczestnicy protestu mają przez godzinę blokować przejście na ulicy Warszawskiej przed rondem Narodowych Sił Zbrojnych. Podobne działania mają być podejmowane w Skarżysku Kamiennej, Wolicy koło Kielc i prawdopodobnie w Krakowie.

- To nie akcja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, a społeczna reakcja na działania a raczej zaniechania rządu – przekonuje Jakub Kowalski, działacz tej partii i organizator radomskiego protestu. – Mówienie przez wicewojewodę mazowieckiego Dariusza Piątka, że nie jest to dobra forma i właściwą byłyby rozmowy brzmi dziwnie, a w mówię to na podstawie własnych doświadczeń. Osobiście jako Jakub Kowalski wysłałem w tej sprawie trzy pisma do przedstawicieli rządu i nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Nie było też reakcji na inne wysyłane petycje – przekonuje organizatorzy protestu.

PRZYKŁAD Z LUBLINA

Jego zdaniem podobne działania prowadzone przez mieszkańców Lublina, a w których wzięli udział i parlamentarzyści i przedstawiciele samorządu, przyniosły rezultaty i nikt ich za to nie krytykował.
Kto w Radomiu weźmie udział w proteście – na to pytanie Jakub Kowalski nie potrafił dać jednoznacznej odpowiedzi: - Mamy sygnały od różnych ugrupowań, stowarzyszeń, prywatnych ludzi, ale kto pojawi się na przejściu tak naprawdę będziemy wiedzieli dopiero w poniedziałek o godzinie 11 – stwierdził.

Swój udział zapowiedział prezydent Andrzej Kosztowniak. "Listy, apele, rozmowy jak widać niewiele dają. Cały czas nie ma pozytywnych wieści w sprawie interesujących nas inwestycji” – napisał na swoim blogu.

POLICJANCI

Roman Jaśkiewicz, nowy szef radomskich policjantów pytany, jak jego podwładni zachowają się podczas protestu odparł, że reakcja będzie wtedy, jeśli dojdzie do naruszania prawa.

Ewentualnej interwencji policji nie boi się Jakub Kowalski: - Nasza akcja została oficjalnie zgłoszona, wszystko będzie się odbywało zgodnie z poszanowaniem prawa, a jeśli ktoś będzie naruszał prawo, sam poproszę o pomoc policję – zapowiedział.

źródło: echodnia.eu

Damian Maciąg - Pon Lut 14, 2011 4:27 pm

Akcja na fotografiach:


Psycho_Mantis - Pon Lut 14, 2011 6:39 pm

No, no, no. TVN24 przysłało swój śmigłowiec i kamery. Materiały wideo są też na Gazecie i Echu. Poniżej artykuł z tvn24.pl Czy ktoś może zdradzić wrażenia jeśli był i widział?

---------------------------------------Siódemka stanęła. "Nie róbmy polityki - budujmy drogi"
MIESZKAŃCY CHCĄ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ


W czterech miejscach na drodze z Warszawy do Krakowa blokowana była dziś krajowa 7. Mieszkańcy kilku miejscowości blokowali drogę w proteście przeciwko decyzjom Cezarego Grabarczyka o przeniesieniu na później modernizacji i budowy nowych odcinków drogi w Mazowieckiem i Świętokrzyskiem. - Życzeniem ministra infrastruktury jest to, żeby droga krajowa nr 7 na tych odcinkach także uzyskała parametry drogi ekspresowej - mówił szef resortu infrastruktury.

Skoordynowane protesty trwały w kilku miejscach na trasie nr 7: w Radomiu, w pobliżu tzw. ronda warszawskiego, oraz w województwie świętokrzyskim w Skarżysku-Kamiennej, Tokarni koło Kielc i Łączynie koło Jędrzejowa. W każdym z tych miejsc kilkadziesiąt osób przechodziło przez przejścia dla pieszych blokując ruch samochodów. Protest rozpoczął się o godz. 11 i trwał ponad godzinę. Z manifestacji zrezygnowano w Krakowie - tamtejsi koordynatorzy protestu postanowili go przełożyć na kwiecień.

Protest w poniedziałek był uciążliwy szczególnie dla mieszkańców Mazowsza. Tam i w kilku innych regionach kraju rozpoczęły się ferie szkolne. Droga krajowa nr 7 jest jedną z głównych tras prowadzącą z centrum Polski na południe.

Krawat Samoobrony

Wśród kilkudziesięciu osób, które blokowały przejazd przez Radom, byli radni i parlamentarzyści PiS oraz prezydent miasta i jego zastępcy. Protestowali przeciwko opóźnieniom w budowie trasy S7 i drogi S12 na odcinku Sulejów-Radom-Puławy. - Ci, którzy walczą o swoje, mogą coś wywalczyć. Ci, którzy nie walczą, są przez ten rząd ignorowani - mówił obecny w Radomiu poseł Marek Suski.

Z kolei prezydent miasta Andrzej Kosztowniak (PiS) mówił, że uczestniczy w blokadzie jako "mieszkaniec Radomia". W odpowiedzi przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Mateusz Tyczyński wręczył mu krawat w biało-czerwone pasy. Jak tłumaczył, blokowanie drogi przez polityków przypomina metody, które stosowała kilka lat temu Samoobrona.

"Nie kochamy Tuska"

Podczas blokad protestujący nosili transparenty z napisami "Nie kochamy Tuska", "Droga śmierci - 11 wypadków, 34 zabitych, 123 rannych" (w Łączynie), "Nie róbmy polityki - budujmy drogi", "Las wycięty - żądamy S7", "Chcemy obwodnicy, a nie obietnicy" czy "Kochamy Warszawę i Kraków". Oprócz tego skandowano m.in. "Żądamy rozbudowy siódemki" i "Chcemy E7".

W Tokarni protest zakończył się po około 30 minutach, ponieważ organizatorzy stwierdzili, że przyjazne reakcje kierowców wskazywały, iż osiągnęła ona swój cel. Z kolei jedna z uczestniczek protestu koło Skarżyska mówiła: - Kierowcy przyjmowali obecność około stu osób na jezdni z wyrozumiałością.

Minister chciałby, ale..

Protestujący domagali się spełnienia przez rząd obietnic budowy drogi krajowej S7 na odcinku Radom-Kielce-Kraków. Opracowany niedawno projekt "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" zawiera listę ponad 100 inwestycji, których realizacja jest przewidywana po 2013 r. oraz wykaz 30 inwestycji - mogą, ale nie muszą, zacząć się przed 2013 r. W tej drugiej grupie znalazła się m.in. droga ekspresowa nr 7 z Radomia do Skarżyska Kamiennej. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapewniał w grudniu, że rząd nie rezygnuje z tych inwestycji, tylko część z nich przesuwa na inny termin - gdy będą pieniądze na ich realizację m.in. z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

W poniedziałek w Podlaskiem podczas oddania do użytku obwodnicy Wasilkowa (Podlaskie) Grabarczyk mówił: - Życzeniem ministra infrastruktury jest to, żeby droga krajowa nr 7 na tych odcinkach, które jeszcze nie zostały przebudowane, także uzyskały parametry drogi ekspresowej. Robimy wszystko, aby tak się stało.

- Robimy wszystko, aby tak się stało. W tej chwili został podwyższony limit wydatków z 78 mld zł do 82,8 mld zł. Liczymy, że przy kolejnych rozstrzyganych przetargach będziemy uzyskiwali ceny korzystne i pojawią się dalsze oszczędności - dodał minister.

źródło: tvn24.pl

darek_radom - Pon Lut 14, 2011 6:55 pm

Dwa posty powyżej - nic dodać, nic ująć. Opis zgodny ze stanem faktycznym.

Na plus: przez "5 minut" głośno w mediach o Radomiu (TVN, TVP, Polsat, Radio ZET), dobra praca policji (kierowanie ruchem na rondzie, uspokajanie co bardziej krewkich kierowców, zabezpieczenie przejścia dla pieszych, prewencyjne "obserwowanie" okolicznych skrzyżowań - gotowość do działania).
Na minus: mała frekwencja - statystyki poprawiali licznie przybyli politycy i emeryci. Chamstwo niektórych kierowców (niestety głównie "miejscowych WR i okolicznych") - jazda pod prąd (!) od strony Warszawy w kierunku ul.Aleksandrowicza + przepychanie się poboczem w kierunku ronda (byle do przodu)...

ajt - Wto Lut 15, 2011 11:40 am

Byłem, zrobiłem parę fotek:
http://radom.ws/index.php...daSi%C3%B3demki
i potwierdzam, że frekwencja była słaba, w każdym razie poniżej moich oczekiwań. Kierowcy w zdecydowanej większości przyjmowali blokadę ze spokojem, choć znalazło się paru niecierpliwych, którzy wybrali objazd prawie jak tor na Koniówce. No i pojawiła się wszędobylska chyba delegacja z ulicy Czarnej ze swoim transparentem.

norek - Sro Lut 16, 2011 4:10 pm

Mówiłem Blokada odniosła by większy skutek w piątek po południu.Do południa większość osób jest w Pracy.
rj - Sro Lut 16, 2011 10:52 pm

Ale przecież pożądany efekt został osiągnięty. Czy na blokadzie pojawiłoby się 10 osób więcej ... czy nawet 20 ... nie zrobiłoby to różnicy. Udało się zablokować równocześnie DK7 w kilku punktach i przykuć uwagę ogólnopolskich mediów. O to chodziło. Koalicja S7 stawia sobie za cel realizowanie jednego grubszego iventu co miesiąc - do skutku. W styczniu było spotkanie w Kielcach. W lutym blokady z radomską w roli głównej (w kazdym razie medialnie). Na marzec też coś przyszykujemy. Na kwiecień blokadę planują chłopaki z Krakowa i na pewno ich wesprzemy. I tak do skutku. Rząd szybko dostrzeże, że nie opłaci ignorować silnego głosu w sprawie S7. Nawet jeśli będa kierowały nimi niskie pobudki pt. "musimy nie stracić głosów w jesiennych wyborach" a nie racje merytoryczne - nieważne. Cel osiągnąć musimy. Dośc pokornego czekania i naiwnego liczenia na rozsądek rządzących.
architekcik - Czw Lut 24, 2011 11:37 am

Przetarg na obwodnie Radomia się uchował :devil . Więc jest duża szansa ,że zaczną w tym roku. Reszta przetargów poszła do kasacji :evil:
Jimoch - Czw Lut 24, 2011 1:41 pm

To potwierdzona informacja?
architekcik - Czw Lut 24, 2011 2:09 pm

no raczej tak bo unieważnili niemal wszystkie przetargi, oprócz kilku w tym obwodnica Radomia :) . Wychodzi na to że właśnie te będa budowane z oszczędności na innych projektach
ddiieesseell - Czw Lut 24, 2011 2:18 pm
Temat postu: GDDKiA unieważniła kilkadziesiąt przetargów


GDDKiA unieważniła kilkadziesiąt przetargów
Marcin Sztandera, Kielce
24.02.2011 aktualizacja: 2011-02-23 21:20


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła kilkadziesiąt przetargów na budowę kilkuset kilometrów dróg

Informacje pojawiły się wczoraj na stronach internetowych poszczególnych oddziałów GDDKIA, często w rubryce "przetargi rozstrzygnięte". W Kielcach unieważniono przetarg na budowę dwóch odcinków ekspresowej siódemki: od Jędrzejowa do granicy województwa małopolskiego oraz od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa mazowieckiego. W uzasadnieniu można przeczytać, że to konsekwencja nowelizacji "Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015". Siódemka znalazła się w załączniku 1a tego programu, co znaczy, że może być budowana, jeśli GDDKiA zaoszczędzi na przetargach na inne drogi lub rząd zgodzi się na przekroczenie ustalonego limitu wydatków.

Załącznik 1a to 48 inwestycji z całego kraju, które mogą być zrealizowane do 2013 roku, ale nie zagwarantowano na nie finansowania. To co najmniej kilkaset kilometrów dróg, na które już ogłoszono przetargi.

W Poznaniu przed rozstrzygnięciem unieważniono przetarg na budowę 18-kilometrowego odcinka drogi S5 w okolicach Gniezna.

- W naszym przypadku chodzi o połączenie od Koszwał do Kazimierzowa. Rozsyłamy już zawiadomienia do firm, że przetarg, w którym uczestniczą, został unieważniony - mówi Piotr Michalski z gdańskiego oddziału GDDKIA.

Firmy starające się o budowę S7 już dostały zawiadomienia. - Jest nam przykro, bo startowaliśmy w obu przetargach w regionie świętokrzyskim - mówi Paweł Mazur, rzecznik firmy NDI Sopot, która w przetargu na budowę odcinka S7 koło Skarżyska przedstawiła najtańszą propozycję (233 mln zł).

- To bardzo zła wiadomość, bo po cichu liczyliśmy, że cięcia na S7 będą mniejsze i nasze protesty przyniosą jakiś efekt - mówi Jerzy Stradomski z koalicji S7, zrzeszającej organizacje pozarządowe, które lobbują na rzecz szybszej budowy tej drogi. W zeszłym tygodniu zorganizowały blokadę w Radomiu, Skarżysku, Tokarni koło Kielc i Łączynie.

Tego problemu nie ma w okolicach Lublina. Jeszcze kilka tygodni temu projekt "Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015" zakładał wycięcie czterech odcinków drogi S17 Warszawa - Hrebenne. Po protestach społecznych i lobbingu polityków, m.in. wykupieniu reklam w ogólnopolskich mediach, decyzję zmieniono i S17 wypadło z "załącznika 1a". - Jeden przetarg już kończymy, za chwilę rozstrzygamy następny - cieszy się Krzysztof Nalewajko z lubelskiego oddziału GDDKIA.

Firmy budowlane bardzo narzekają na decyzję GDDKIA. - To się odbije na mniejszych graczach, bez kapitału zagranicznego. Rynek się kurczy i widać, że środków zaczyna brakować również samorządom - mówi szef jednej z firm drogowych.

- Takich głosów będzie więcej ze strony podwykonawców. Oni nie mogą zadzwonić z prośbą o dodatkowe pieniądze do centrali, np. w Wiedniu, i nie prowadzą równolegle działalności w rożnych branżach, np. drogowej i kolejowej - ocenia Adrian Furgalski, z Zespołu Doradców Gospodarczych "TOR".

Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycje będą wznowione.

Źródło: Wyborcza.biz

_________________
Nie ma słowa o odcinku S7 w okolicach Radomia więc jest promyczek nadziei.

architekcik - Czw Lut 24, 2011 2:54 pm

Ostro tną plany dróg. Niestety też krajowej siódemki
Michał Tusk
2011-02-24, ostatnia aktualizacja 2011-02-23 20:50Drogowcy anulowali w środę kilka przetargów na nowe drogi ekspresowe - w tym na S7 z Gdańska do Warszawy.
O tym, że część obiecywanych wcześniej (najpierw na 2012, potem na 2014 rok) dróg nie powstanie w najbliższych latach wiemy od grudnia. Tuż przed świętami ministerstwo infrastruktury opublikowało projekt Programu Budowy Dróg na lata 2011-2015 - znacznie okrojony w stosunku do dotychczasowych założeń.

Bo już w październiku okazało się, że planowany limit wydatków Funduszu Drogowego zostanie ograniczony o 16 miliardów zł - do 78 miliardów. Powód: dług publiczny. - W całym kraju trzeba będzie anulować 45 już trwających przetargów - wyjaśniał w Warszawie minister infrastruktury Cezary Grabarczyk prezentując przekazany do konsultacji społecznych dokument. Pod 45 planowanymi do anulowania przetargami kryły się niektóre odcinki autostrady A18 oraz dróg ekspresowych S3, S11, S17 oraz kluczowych dla Trójmiasta i Pomorza dróg S5 i S7.
"Konsultacje społeczne" stały się w praktyce bezpardonową walką miast i regionów o pieniądze na "swoje" odcinki. Zwycięzcą okazał się Lublin, któremu udało się "dopisać" do programu obwodnicę miasta w ciągu drogi S17.

Teraz przyszła kolej na realizację "programu", czyli unieważnienie trwających już przetargów, na które nie ma funduszy (cięcia nie dotyczą budujących się dróg). W środę stało się tak z trzema kluczowymi dla Trójmiasta i Pomorza odcinkami ekspresówek S5 i S7 (choć tylko jeden z nich znajduje się na terenie naszego regionu). W przypadku drogi S5 chodzi o leżący w Wielkopolsce, ale niezwykle istotny dla jadących na południowy-zachód kraju, fragment Gniezno - Mielno.

Na drodze S7 anulowano z kolei przetargi na odcinki Nidzica-Napierki (miejscowość pod Mławą) oraz Koszwały-Elbląg (z wyłączeniem istniejącej już obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego). W przypadku tego ostatniego przetarg odbywał się w trybie "zaprojektuj i wybuduj", a więc realizacja rozpoczęłaby się najwcześniej na przełomie 2012 i 2013 roku. Teraz jest już praktycznie pewne, że nie ruszy przed 2014 rokiem. - Już wysłaliśmy do centrali prośbę o zgodę na ogłoszenie przetargu na sam projekt, by w przyszłości można było od razu ruszyć z budową - mówi Robert Marszałek, wicedyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pozostałe dwa odcinki były praktycznie przygotowane do budowy - one także doczekają się funduszy najwcześniej za trzy lata.

Od rządowego "tasaka" uchował się natomiast na razie odcinek S7 pomiędzy Miłomłynem a Olsztynkiem. Choć ten przetarg także miał być unieważniony, olsztyński oddział GDDKiA tego nie zrobi. - Nie mamy takich instrukcji z Warszawy - mówi nam Jarosław Kaczor, wicedyrektor dyrekcji z Olsztyna.

Dlaczego? Od kilku tygodni nieoficjalnie mówi się, że na ten fragment pieniądze mają znaleźć się z oszczędności uzbieranych przy innych przetargach, przede wszystkim na drodze S8. Drugim "szczęśliwcem" ma być odcinek S7 pod Radomiem.

Dzięki temu powstałby jeden długi fragment S7 zamiast kilku krótszych - sąsiadujące z odcinkiem Miłomłyn-Olsztynek odcinki Elbląg-Miłomłyn i Olsztynek-Nidzica są już od wielu miesięcy w budowie.

Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto

norek - Wto Mar 15, 2011 6:26 pm

No i po S 7.A takie miały być protesty, blokady.Część kasy mogli zabrać z Gierkówki ,tam są po dwa pasy i w miarę dobrze się jedzie,a od Szydłowca do Radomia jak się trafi na zawalidrogę to sznureczek ciągnie się i ciągnie.
architekcik - Sro Kwi 13, 2011 5:57 pm

Jest RDOŚ :mrgreen:
http://www.warszawa.rdos.....nia&Itemid=129

pinok - Pią Kwi 15, 2011 10:19 pm

To samo co post wyżej tylko działające ;)

http://tinyurl.com/6aemhhs

solaris - Sro Kwi 20, 2011 9:08 pm

Dróg w polsce jak nei bylo nigdy tak nei ma i nie bedize ludize mowie wam jak chcecie zaznac prawdziwego zycia jedzicie na zachod. Juz tlumacze dlaczego nic tu nie bd nigdy. Liberalizm i wolnosci obywatelksie prawa itp sa jzu tak daleko posuniete zenie mozna nikogo tknac bo zaraz trybunal larum darmozjadow z pisu nigdzi enei da si ebudowac bo kowalskiemu jednamu si enei podba tak drugiemu srak jeszcz trzeciemu ,, oj moze by inaczej bo tu ekolodzy bo ptaszek inaczej rozdysponowac dla beidnych dac a nei na drogi po co na drogi? przeciez jakies bydlaki dwa ptaki sa wazniejsze od dróg jakies decyzje chore biurokrcja urzednikow wiecej procedura towrzy prcedure i tylko papierami bezcelowymi zyja to si ebedzi epoglebiac neisetsty :/


ps przepraszam ale ponioslo mnie naprawde co oni robia z tymi drogami

KY - Sro Kwi 20, 2011 9:58 pm

Kolejny post o równie wysokiej zawartości merytorycznej i estetyce zostanie nagrodzony ostrzeżeniem... :mad:
czarusek - Sro Kwi 20, 2011 11:20 pm

solaris napisał/a:
Dróg w polsce jak nei bylo nigdy tak nei ma i nie bedize ludize mowie wam jak chcecie zaznac prawdziwego zycia jedzicie na zachod. Juz tlumacze dlaczego nic tu nie bd nigdy. Liberalizm i wolnosci obywatelksie prawa itp sa jzu tak daleko posuniete zenie mozna nikogo tknac bo zaraz trybunal larum darmozjadow z pisu nigdzi enei da si ebudowac bo kowalskiemu jednamu si enei podba tak drugiemu srak jeszcz trzeciemu ,, oj moze by inaczej bo tu ekolodzy bo ptaszek inaczej rozdysponowac dla beidnych dac a nei na drogi po co na drogi? przeciez jakies bydlaki dwa ptaki sa wazniejsze od dróg jakies decyzje chore biurokrcja urzednikow wiecej procedura towrzy prcedure i tylko papierami bezcelowymi zyja to si ebedzi epoglebiac neisetsty :/


ps przepraszam ale ponioslo mnie naprawde co oni robia z tymi drogami


Chcialbym przypomniec ze sporo przepisow, zwlaszcza ekologicznych narzuca nam wlasnie ten Twoj "zachod" (czytaj UE).

PS. musialem 3 razy przeczytac tego posta zeby cos z niego zrozumiec :D

Miro - Czw Kwi 21, 2011 4:22 pm

solaris napisał/a:
si enei podba tak drugiemu srak jeszcz trzeciemu ,, oj

Hłoopie nieee bieesz wiencej teego śfiiiństfa !!!!

solaris - Sob Maj 28, 2011 1:40 pm

Ostatnio słyszałem w dami ,że budowa ekspresowej obwodnicy radomia s7 ruszy dopiero najwcześniej pod koniec 2012. Są podobno jakieś cięcia budżetowe na drogi, ale nie jest to potwierdzone na 100 %
norek - Nie Maj 29, 2011 1:45 pm

Oooo!?
pinok - Wto Maj 31, 2011 10:46 pm

Skąd oni się biorą :P
redoxygene - Wto Maj 31, 2011 10:48 pm

Nie wiem, ale też mnie to ciekawi :P
mantra3 - Sro Cze 01, 2011 1:41 am
Temat postu: budowa 7
też oglądałem ten Teledziennik i mowa tam była że przetarg ruszy w tym roku ale na pewno nic nie było że budowa ruszy dopiero na koniec 2012 zresztą przeczytajcie sobie sami TV Dami Budowa obwodnicy
architekcik - Sro Cze 01, 2011 8:31 am

Przetarg na obwodnice Radomia cały czas jest w toku :) Więc nie trzeba go ogłaszac bo jest
http://www.gddkia.gov.pl/...on_description/
Lepiej mediów nie słuchajcie w sprawie dróg , bo bardzo często podają różne bzdury :)

Miro - Sro Lip 06, 2011 11:29 amObwodnica Radomia: jest zgoda na realizację inwestycji
cig
2011-07-06, ostatnia aktualizacja 2011-07-06 10:52


Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na realizację budowy obwodnicy zachodniej Radomia podpisał wojewoda mazowiecki. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności.
ZRID dotyczy odcinka ekspresowej obwodnicy Radomia o długości ponad 22 km w powiecie radomskim. Trasa będzie prowadzić przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów oraz Kowala. Projekt zakłada m.in. budowę trzech węzłów komunikacyjnych: "Radom Północ", "Radom Zachód" oraz "Wolanów".

- Teraz czekamy już tylko na oszczędności w rządowym programie drogowym i wierzę, że jeszcze w tym roku się one pojawią - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Jak informuje biuro prasowe wojewody mazowieckiego, przebieg drogi, jeszcze przed wydaniem decyzji środowiskowej, był konsultowany z mieszkańcami gmin, przez których teren przebiegać ma obwodnica. Ponadto, przed podpisaniem przez wojewodę ZRID-u, 21 grudnia 2010 r. w Zakrzewie w ramach konsultacji społecznych odbyła się rozprawa administracyjna.

Obwodnica Radomia będzie elementem prowadzonej rozbudowy drogi krajowej nr 7 z Gdańska do Rabki. Została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 z możliwością realizacji do 2013 r.

Źródło: Gazeta Wyborcza

staropolanin - Sro Lip 06, 2011 11:31 am

Uprzedziłeś mnie dosłownie o pół minuty :D
zoom - Sro Lip 06, 2011 12:56 pm

Gigantyczna inwestycja drogowa w Radomskiem, ważna dla Polski. Jaka?Jest zgoda na budowę zachodniej obwodnicy Radomia.


Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził projekt i pozwolił na budowę obwodnicy na terenie powiatu radomskiego.

Zachodnia obwodnica Radomia ma mieć długość ponad 22 kilometrów. Będzie drogą ekspresową i częścią krajowej "siódemki" z Gdańska do Rabki (i ma znacznie skrócić czas przejazdu przez nasz region).

Obwodnica będzie poprowadzona przez teren gmin Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów i Kowala. Zacznie się w okolicy Kepin w gminie Jedlińska, na główną trasę wyjedziemy w okolicy Młodocina.

Projekt zakłada budowę trzech węzłów komunikacyjnych: Radom Północ”, "Radom Zachód” oraz "Wolanów”.

Radomska obwodnica została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, z możliwością realizacji do 2013 roku.

- Teraz czekamy już tylko na oszczędności w rządowym programie drogowym i wierzę, że jeszcze w tym roku się one pojawią - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.


www.echodnia.eu

rj - Sro Lip 06, 2011 1:37 pm

Przymiotnik "gigantyczna" moim zdaniem sporo przesadzony. "Duża" - to i owszem. Gigantyczna to by była jak by inwestowano parę miliardów.
daeone - Sro Lip 06, 2011 1:51 pm

może gigantyczna jak na warunki radomskie bo musisz się zgodzić że to troszkę większa inwestycja w porównaniu do większości w Radomiu

poza tym Echo lubi ostatnio krzykliwe tytuły ;)

PiRo - Sro Lip 06, 2011 1:53 pm

Eh... znając życie pieniądze się nie znajdą. GW słusznie zauważyła, że teraz cały nakład będzie kierowany na dokończenie A1 i A2. S7 poczeka... Krew mnie zalewa, jak widzę nieudolność tego rządu.
rj - Sro Lip 06, 2011 1:59 pm

daeone napisał/a:
może gigantyczna jak na warunki radomskie bo musisz się zgodzić że to troszkę większa inwestycja w porównaniu do większości w Radomiu

poza tym Echo lubi ostatnio krzykliwe tytuły ;)


nie porównujmy inwestycji centralnych z tymi, które robimi siłami samorządu gminnego.
w zestawieniu z innymi inwestycjami centralnymi wcale nie jest gigantyczna.

mantra3 - Pią Sie 12, 2011 1:04 am
Temat postu: zaczyna się kiełbasa
zbliżają się wybory więc czas na kiełbase wyborczą na stronie Gdaki pojawił się nowy wpis odnośnie rozpoczęcia budowy zachodniej obwodnicy jeszcze w IV kwartale 2011
S7 Obwodnica Radomia
Obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.07.2011r.

Planowane lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: IV kw. 2011r. - III kw. 2014r.

Lokalizacja: powiat radomski (Gmina Jedlińsk, Gmina Zakrzew, Gmina Wolanów, Gmina Kowala), powiat szydłowiecki (Gmina Orońsko)

Długość: 25 km
Źródło: GDDKiA

rj - Pią Sie 12, 2011 8:57 am

Poseł Witkowski mówi, że inwestycja ta jest obiektem "gry" (cyt.: "(...) ale te inwestycje są w grze (...)" p. tutaj echo dnia 11.08.2011). Co to za gra? Gra na omamienie potencjalnych wyborców? Gra na wciśnięcie najlepszego kitu? Zobaczę buldożery na placu budowy to uwierzę.
gałson - Pią Sie 12, 2011 12:25 pm

A ja bym się nie zdziwił jakby to ruszyło. Mam wrażenie że Donald będzie chciał pokazać mieszkańcom Radomia jaki to on jest "dobry".
Poza tym przetarg cały czas jest w toku a w PBDK jest ta inwestycja do zrealizowania w najbliższych latach. A patrząc na ostatnio otwarte oferty na budowę S8 jest duża szansa na oszczędności niezbędne dla zachodniej S7.

daeone - Pią Sie 12, 2011 2:27 pm

ruszyć może przynajmiej do wyborów a jeśli PO jakimś cudem przegra (w co wierzę) skończą się pieniądze i nastąpi przerwa w budowie na czas nieokreślony :)
mantra3 - Sob Sie 13, 2011 3:58 am
Temat postu: Quiz obwodnicowy
w takim razie quiz która obwodnica powstanie 1 sza? zachodnia S7 czy południowa? Innymi słowy ta budowana przez PO (rządowa S7) czy miejska PIS u (południowa) Czeka nas pojedynek na drogi pomiędzy PO-PISem :devil
Mathevv - Sob Sie 13, 2011 10:02 am
Temat postu: Re: Quiz obwodnicowy
mantra3 napisał/a:
w takim razie quiz która obwodnica powstanie 1 sza? zachodnia S7 czy południowa? Innymi słowy ta budowana przez PO (rządowa S7) czy miejska PIS u (południowa) Czeka nas pojedynek na drogi pomiędzy PO-PISem :devil
Rozpatrując to w ten sposób ja stawiam, że pierwsza powstanie obwodnica południowa. ;)
norek - Sro Wrz 14, 2011 6:51 pm

W motorze wyczytałem że Unia zmniejszy Polsce Kasę na drogi,co ma zagrozić Rezerwowym inwestycją.Czyli nasza zachodnia obwodnica S7 jest w tarapatach.
solaris - Wto Wrz 20, 2011 9:23 pm
Temat postu: Nie ma się co łudzić
Jak potwierdzają informacje mojego przedmówcy i nie tylko, tej drogi nie ujrzymy jeszcze długo. Priorytety są gdzie indziej, niestety. Może jak wykonanych zostanie większość strategicznych esek w kraju to zacznie się budowa obwodnicy. Juz to widze, rok 2015,cała s7 od Grójca do Kielc oddana, a biedne zachodnie obejscie naszego miasta w budowie. Jak zwykle Radom na końcu ;/
mantra3 - Czw Wrz 29, 2011 4:14 pm
Temat postu: Bedzie kasa na s7?
Będzie kasa na S7 Radom zach obwodnica czy to kolejne obiecanki cacanki ?

Ruszają przetargi na modernizację trasy kolejowej do Warszawy

[...]Kolejna dobra nowina dotyczy szans na budowę obwodnicy zachodniej Radomia, która ma być częścią drogi ekspresowej S7 z Warszawy do Kielc. - Są oszczędności z przetargów m.in. drogi E8 i poważnie możemy mówić o tym, że będą pieniądze na tę obwodnicę - zapewniała Ewa kopacz.
Źródło:Mój Radom

architekcik - Czw Wrz 29, 2011 6:55 pm

Mi się wydaje ,że prędzej kolej do Wafki zrobią . Ostatnio obiło mi się o uszy,że unia nie zgadza się aby pieniądze z kolei przeznaczyc na drogi .
milenijny79 - Pią Wrz 30, 2011 9:03 pm

ciekawe czy pani Ewa po wyborach też będzie zapewniać...
gregor13 - Sob Paź 01, 2011 9:16 pm

Po wyborach będzie zapewniać, że się starała, ale wyszło jak zwykle, czyli "pilniejsze" inwestycje będą miały priorytet...
mantra3 - Pią Paź 14, 2011 1:37 am
Temat postu: Znowu zrobieni w balona
Minęły trzy dni od wyborów i wyborcze bajki posłanki Kopacz o tym że są pieniądze na budowę zachodniej obwodnicy w najbliższym czasie prysły niczym bańka mydlana 12 pażdziernika Gdaka na swojej stronie zadała kolejny cios naszemu miastu już nie 2012 ani 2013 zresztą przeczytajcie sami Jeszcze kilka dni przed wyborami na tej samej stronie pisało , że rozpoczęcie budowy nastąpi ... IV kwartał 2011... Cynizm urzędasów nie zna granic
Cytat:

S7 Obwodnica Radomia
Obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej

Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

Stan przygotowania i realizacji na dzień 10.10.2011r.

Planowane lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw. 2014r. - III kw. 2016r.

Lokalizacja: powiat radomski (Gmina Jedlińsk, Gmina Zakrzew, Gmina Wolanów, Gmina Kowala), powiat szydłowiecki (Gmina Orońsko)

Długość: 25 km


Źródło:GDDKiA

redoxygene - Pią Paź 14, 2011 2:09 am
Temat postu: Re: Znowu zrobieni w balona
Wszystkie tak zostały zaktualizowane. A kilka z nich będzie realizowanych.
czarusek - Pią Paź 14, 2011 9:55 am
Temat postu: Re: Znowu zrobieni w balona
mantra3 napisał/a:
Minęły trzy dni od wyborów i wyborcze bajki posłanki Kopacz o tym że są pieniądze na budowę zachodniej obwodnicy w najbliższym czasie prysły niczym bańka mydlana 12 pażdziernika Gdaka na swojej stronie zadała kolejny cios naszemu miastu już nie 2012 ani 2013 zresztą przeczytajcie sami Jeszcze kilka dni przed wyborami na tej samej stronie pisało , że rozpoczęcie budowy nastąpi ... IV kwartał 2011... Cynizm urzędasów nie zna granicPrzeciez to bylo do przewidzenia, pisalem wlasnie kilkanascie dni temu na tym forum, ze przed wyborami nalezy patrzec na obietnice politykow z przymruzeniem oka.

gałson - Pią Paź 14, 2011 10:42 am

A co ma Generalna do tego?Oni aktualizują listę w oparciu o dostępne pieniądze.
Na stronie GDDKiA można również przeczytać, że przetarg na obwodnice Radomia jest cały czas w toku. Będzie kasa to będzie rozstrzygnięcie przetargu.
A Pani Kopacz z tego co pamietam to mówiła, że są oszczędności z przetargów na S8 i że będzie się starała żeby te pieniądze trafiły na obwodnice Radomia. A czy to będzie koniec 2013 czy połowa 2014 to według mnie nie ma większego znaczenia.
Tak więc poczekajmy na decyzje personalne w "nowym" rządzie może dopiero Pani Kopacz zacznie działać. Spójrzcie ile inwestycji jest realizwanych w okręgu łódzkim skąd wywodzi się minister Grabarczyk..

mantra3 - Pią Paź 14, 2011 2:49 pm
Temat postu: ad vocem
Gałson napisał
Cytat:
A czy to będzie koniec 2013 czy połowa 2014 to według mnie nie ma większego znaczenia.

Otóż to ma ogromne znaczenie kiedy rozpocznie się budowa, bo tak opóźnionego w rozwoju miasta jak Radom próżno szukać, kolejne odwleczone lata to marazm i stagnacja, jeśli zaczną w 2014 a skończą koło 2017 to wielu ludzi albo stąd wyjedzie albo poumiera dlatego nie pisz że to nie ma znaczenia jesteśmy tak zacofani w rozwoju infrastruktury że liczy się każdy miesiąc a nie tylko rok Jak najszybsza budowa tego odcinka to szansa na powstanie wielu miejsc pracy przy trasie zarówno w motelach, marketach, stacjach paliw , przedsiębiorstwach itp Dlatego Kopacz powinna brać odpowiedzialność za tę obietnicę złożoną przed wyborami ( są pieniądze z innych przetargów i budowa powinna się już niedługo rozpocząć), ma ona ogromne znaczenie dla wielu bezrobotnych z tego miasta

gałson - Pią Paź 14, 2011 3:32 pm

Raczej obwodnica jest dla tych omijających Radom.
redoxygene - Pią Paź 14, 2011 3:34 pm
Temat postu: Re: ad vocem
mantra3 napisał/a:

Otóż to ma ogromne znaczenie kiedy rozpocznie się budowa


Dla Radomia gospodarczo ma to trzeciorzędne znaczenie.

mantra3 napisał/a:

bo tak opóźnionego w rozwoju miasta jak Radom próżno szukać, kolejne odwleczone lata to marazm i stagnacja


Z pewnością nie dla nas pod kątem gospodarczym. I zależy co brać pod uwagę pod kątem owego opóźnienia, bo w wielu sferach jesteśmy akurat w czołówce.

mantra3 napisał/a:

jeśli zaczną w 2014 a skończą koło 2017 to wielu ludzi albo stąd wyjedzie albo poumiera


Cóż za argument :lol:

mantra3 napisał/a:

dlatego nie pisz że to nie ma znaczenia jesteśmy tak zacofani w rozwoju infrastruktury że liczy się każdy miesiąc a nie tylko rok


W którym miejscu Radom jest zacofany w rozwoju infrastruktury (drogowej oczywiście, bo o niej rozmawiamy)???

mantra3 napisał/a:

Jak najszybsza budowa tego odcinka to szansa na powstanie wielu miejsc pracy przy trasie zarówno w motelach, marketach, stacjach paliw , przedsiębiorstwach itp


Wiele tego typu miejsc pracy to może mieć znaczenie gospodarcze dla jakiejś wsi, ewentualnie 5 tysięcznego miasta, ale nie dla Radomia. Ile tego typu miejsc powstanie przy obwodnicy? Ile będzie MOPów? I kto w nich niby będzie pracować i w jakim udziale - ludzie z Radomia, czy np. z Zakrzewa? Poza tym jak wyprowadzenie ruchu z mocno zabudowanego obszaru obecnego śladu DK7 wpłynie na istniejące stacje benzynowe, motele, motele, markety itp? Poza tym jakie markety przy trasie?

Obwodnica nie jest potrzebna Radomiowi, a przejeżdżającym przez miasto tranzytem. Dla nas to tylko (a może i aż) o wiele mniejszy ruch w mieście i większy komfort mieszkania. A gospodarczo w takim kontekście, to obwodnica może przynieść więcej szkody niż pożytku (właśnie zliczając drobne miejsca pracy).

mantra3 - Pią Paź 14, 2011 4:35 pm

20% bezrobocie jedno z największych w Polsce z dużych miast, zero obwodnic, rozpadająca sie niby obwodnica Al. Wojska Polskiego mam wymieniać dalej redoxygene? Tiry rozjeżdżają kielecką i warszawską, miasto zamiast budować nowe drogi musi płacić miliony za wymianę nawierzchni, i wiedz że ci ludzie z Zakrzewa i Jedlińska mogliby znaleść pracę w tych właśnie stacjach, zakładach koło ekspresówki i dzięki temu Radomianie mieliby mniejszą konkurencję na rynku pracy w swoim mieście jeśli chodzi o wolne etaty To jest wiele powiązań rynkowych które skłądają sie właśnie na tą drogę
milenijny79 - Pią Paź 14, 2011 7:30 pm
Temat postu: Re: ad vocem
redoxygene napisał/a:
mantra3 napisał/a:

Otóż to ma ogromne znaczenie kiedy rozpocznie się budowa


Dla Radomia gospodarczo ma to trzeciorzędne znaczenie.

.


nie zgodzę się z Tobą

architekcik - Pią Paź 14, 2011 10:19 pm

Jak dla mnie obwodnica nie równa się miejsca pracy chyba raczej ich ubytek . Dobre połączenie drogowe z innymi miastami = miejsca pracy . Ale to nie zmienia faktu ,że obwodnica jest potrzebna na wczoraj !
maximus - Sob Paź 15, 2011 2:19 am

Wg mnie ważne jest, czy i jaki będzie system komunikacji promocyjnej przy tej obwodnicy. Czy będą np. bilboardy, reklamy miejsc, firm, wydarzeń w Radomiu. I oczywiście co i w jaki sposób będzie tam komunikowane. To będą tysiące potencjalnych klientów, odwiedzających itp. Już teraz o tym powinno myśleć miasto. Gdyż takie komunikaty wg mnie będą bardziej skuteczne niż obecnie w mieście, gdzie kierowca musi uważać w korkach, i na każdym budynku jest po 6 reklam, plus znaki, plus tablice itp.

Przy okazji czy wiadomo jak ostateczne mają się nazywać zjazdy z tej obwodnicy? Czy będą Radom I itd. czy z tymi miejscowościami?

redoxygene - Sob Paź 15, 2011 3:30 am

mantra3 napisał/a:
20% bezrobocie jedno z największych w Polsce z dużych miast


A jak się do tego ma to, co napisałem w poprzednim poście? Jaki wpływ na to wielkie bezrobocie będzie miała obwodnica biegnąca przez wsie i kilka obiektów ją obsługujących na tychże wsiach w korelacji z wyprowadzeniem ruchu z miasta (oczywiście chodzi o spadek obrotów w obecnych przybytkach obsługujących tę trasę?). Tam jest zaprojektowany JEDEN MOP. Ile to miejsc pracy? I czy uważasz, że dwie stacje benzynowe i 2 knajpy np. w Wielogórze to cenny dla Radomia i radomian i niezmiernie ważny czynnik gospodarczy?

mantra3 napisał/a:

zero obwodnic, rozpadająca sie niby obwodnica Al. Wojska Polskiego mam wymieniać dalej redoxygene?


Owszem, wymieniaj dalej i odnieś to do innych miast. Nie dość, że posiadamy jeden z bardziej wydajnych w tym kraju układów drogowych i komunikacyjnych, przez co nasze średnie straty czasu w korkach są jednymi z najniższych w kraju, to dodatkowo posiadamy jeszcze niedokończony, ale układ dwóch typowych obwodnic - śródmiejską i miejską. Obwodnice zewnętrzne jeszcze tylko ten stan poprawią. Dla przykładu w sąsiednich Kielcach nie istnieją dwa układy obwodnic, a jeden, przy czym drugiego nikt nawet nie planuje. Cały tranzyt odbywa się tam praktycznie środkiem miasta i to się niewiele już zmieni. W naszym przypadku tranzyt w ogóle nie przejeżdża w okolicach śródmieścia, a niedługo zniknie z miasta w ogóle. I nie jest ważne to w jakim jest stanie Wojska Polskiego-Żółkiewskiego. Ważne jest to, że ona istnieje. Możemy omówić sytuację każdego z miast z osobna nawet jeśli masz ochotę.

mantra3 napisał/a:

Tiry rozjeżdżają kielecką i warszawską, miasto zamiast budować nowe drogi musi płacić miliony za wymianę nawierzchni,


Uhuhu, ale biedne miasto... Cóż za argument w ogóle. Ileż to miasto ładuje w Kielecką, Czarnieckiego i Warszawską, a czego to nie będzie musiało robić po wybudowaniu obwodnicy? Ile miasto poniosło własnych kosztów na remonty tych dróg w ostatnich np. 10 latach? W przypadku dróg krajowych główne koszty ich remontów nie są ponoszone przez miasto, a przez MI i GDDKiA. Po wybudowaniu obwodnicy miasto już się nie bardzo będzie mogło ubiegać o jakiekolwiek pieniądze na te drogi - bo będą to wyjątkowo nieważne inwestycje z punktu widzenia MI i GDDKiA, o ile w ogóle pozostaną w ich gestii.

mantra3 napisał/a:

i wiedz że ci ludzie z Zakrzewa i Jedlińska mogliby znaleść pracę w tych właśnie stacjach,


Znowu zapytam - ile tych miejsc pracy będzie w obrębie 1 MOPu? I uważasz, że tym samym stacje i knajpy przydrożne w Radomiu nie stracą na tym, że cały ruch ominie miasto? Przecież u nas wszystko wskazuje na to, że nawet jeden z McDonaldsów będzie się musiał zwinąć.

mantra3 napisał/a:

zakładach koło ekspresówki


Jakich zakładach i koło jakiej ekspresówki? O czym Ty mówisz? Zakłady to sobie mogą powstawać obecnie i żadna obwodnica nic w tym względzie nie zmieni. To może zmienić dopiero S12, ale nie o tym mowa.

mantra3 napisał/a:

i dzięki temu Radomianie mieliby mniejszą konkurencję na rynku pracy w swoim mieście jeśli chodzi o wolne etaty To jest wiele powiązań rynkowych które skłądają sie właśnie na tą drogę


I właśnie owe wiele powiązań wskazuje na to, że gospodarczo, to akurat obwodnica żadnego znaczącego wpływu na nic miała nie będzie.

milenijna51 napisał/a:

nie zgodzę się z Tobą


Tego typu wypowiedzi powinno się kasować z automatu. Co to w ogóle wnosi do dyskusji - to nie jest ankieta żadna, aby ktoś był "za" lub "przeciw". To jest forum, na którym się dyskutuje i dochodzi do jakichś wniosków, a nie głosuje za lub przeciw czyjejś wypowiedzi

architekcik napisał/a:
Jak dla mnie obwodnica nie równa się miejsca pracy chyba raczej ich ubytek . Dobre połączenie drogowe z innymi miastami = miejsca pracy . Ale to nie zmienia faktu ,że obwodnica jest potrzebna na wczoraj !


Oczywiście, że na wczoraj jest potrzebna i miejmy nadzieję, że jej realizacja zacznie się faktycznie w pierwszej kolejności, zwłaszcza, że Grabarczyka już nie będzie, a Kopacz stanie się de facto najważniejszą kobietą w tym kraju.

maximus napisał/a:
Czy będą np. bilboardy, reklamy miejsc, firm, wydarzeń w Radomiu. I oczywiście co i w jaki sposób będzie tam komunikowane. To będą tysiące potencjalnych klientów, odwiedzających itp. Już teraz o tym powinno myśleć miasto.


Kwestia promocji, to nie jest kwestia obwodnicy i kilka bilbordów tego nie zmieni. Poza tym, to o czym mówisz, to można sobie stawiać na obecnym odcinku ekspresówki i DK, a nie na samej obwodnicy, bo i jaki niby w tym sens?

maximus - Sob Paź 15, 2011 12:38 pm

redoxygene napisał/a:

Kwestia promocji, to nie jest kwestia obwodnicy i kilka bilbordów tego nie zmieni. Poza tym, to o czym mówisz, to można sobie stawiać na obecnym odcinku ekspresówki i DK, a nie na samej obwodnicy, bo i jaki niby w tym sens?


Właśnie mówię o tym, żeby ktoś nad tym zaczął myśleć i działać, bo na razie w mieście nie ma porządnych WITACZY ani innych. Każdy bilboard lub inna forma przy ruchliwej trasie daje szansę przekazania komunikatów za niewielkie pieniądze.
Np teraz ktoś jadąc Kielecką spojrzy w bok i zobaczy z dala Farę lub Katedrę, może wcześniej czy później skusi się na wizytę w mieście. Z obwodnicy zachodniej raczej to nie będzie widoczne. Podobnie ze Muzeum Wsi Radomskiej i innymi atrakcyjnymi miejscami w mieście.

To o czym piszę jest elementem promocji, a nie całą promocją, więc Twoje zdanie "Kwestia promocji, to nie jest kwestia obwodnicy " nie ma tutaj sensu, bo ja tak nie napisałem.

Post jest o obw. zachodniej i wielu konsekwencjach albo może lepiej skutkach jakie może przynieść. I jeśli dziś wg mnie ktoś nie zaplanuje tam dobrej komunikacji o mieście to rzeczywiście złych skutków gospodarczych może być więcej. A znając opieszałość administracji , to może być tak jak z DOMANIOWEM,gdzie przez wiele lat praktycznie nie wiele się zmieniło i atrakcja z niego marna.

redoxygene - Sob Paź 15, 2011 2:57 pm

Przeczytaj jeszcze raz co jest napisane w cytowanej mojej wypowiedzi...
maximus - Sob Paź 15, 2011 6:41 pm

Czytałem wcześniej i rzeczywiście Twój tekst jest bez sensu, bo ja piszę o obwodnicy a Ty, że może być to także gdzie indziej. Oczywiście, że może, więc możesz wyliczyć milion miejsc gdzie to może być, ale post jest akurat o obwodnicy.
redoxygene - Nie Paź 16, 2011 3:11 am

Otóż tak... Rozmowa toczy się w temacie obwodnicy i jej niezbędności dla rozwoju gospodarczego miasta. Ten fragment zanegowałem, bo obwodnica w żaden znaczący sposób nie wpłynie na rozwój gospodarczy, bo nie może, a nawet bardziej prawdopodobne, że bezpośrednio dzięki niej więcej ludzi straci pracę w Radomiu, niż skompensują to miejsca pracy w jednym MOPie na wsiach. Ty zaś piszesz o bilbordach, czymś zupełnie odrębnym, bo to temat promocji, zahaczając jednocześnie o temat "skuteczność przydrożnej reklamy wizualnej w promocji miast". Może jeszcze dojdziemy do tego, że każda gmina powinna stawiać swój bilbord przy drodze?
Dodatkowo, co z zasady jest nielogiczne, piszesz o tym, że ta kwestia dotyczy obwodnicy, gdzie dotyczy jej w najmniejszym stopniu, bo jeśli chcesz kogoś zachęcić do wjechania do miasta, to robisz to przed wjazdem, a nie za nim. To tak jak z knajpą - informujesz, że będzie za pół kilometra, a nie o tym, że przejechałeś ją pół kilometra wcześniej.

maximus - Nie Paź 16, 2011 5:41 pm

Daj spokój,
chodzi o spójny system komunikatów (przed, po, za , w nawigacjach itd). Na pewno błędem byłoby to co piszesz, że np. informacja ZAJRZYJ DO MUZEUM WSI RADOMSKIEJ powinna być przed pierwszym zjazdem z obwodnicy od strony Warszawy a potem już nie (czyli przy zjeździe najbardziej ułatwiającym dojazd do danego miejsca. Więcej przykładów nie ma co podawać, bo każde dziecko zrozumie o co chodzi.

Reklama dźwignią handlu. Dlatego w mojej opinii taki spójny system komunikatów (którego nawet teraz nie ma, bez obwodnicy) powinien być przemyślany i już teraz przygotowywany. Żeby były one gotowe w momencie otwarcia obwodnicy a nie 5 lat po. Powołam się podobnie na przykład marnowanego potencjału DOMANIOWA, gdzie będąc nawet w Przytyku, nie ma żadnej tabliczki kierującej nad zalew, nie mówiąc o jakimkolwiek przekazie promocyjnym ani też o tym, że takie informacje powinny być także na trasie S7.

Możesz mieć odmienne zdanie, że nie ma sensu takiego systemu komunikatów PRZY OBWODNICY (więc jak najbardziej związane z tematem) robić, to po prostu tak napisz i tyle i pozwól się innym wypowiedzieć na ten temat także, bo Twoja zdanie na ten temat będzie już znane.

redoxygene - Pon Paź 17, 2011 2:41 pm

Ekh... Mnie nie chodzi o to, że nie, bo nie, ja tylko zauważam, że piszesz o promocji, a nie o obwodnicy w temacie, który tu był dyskutowany. Dokładnie to samo mógłbyś wklejać w niezliczonych wątkach - o przebudowie dworca PKP, przebudowie każdej drogi krajowej na terenie miasta i poza nim, o restauracjach lokalnych (do których można dostarczać materiały promocyjne) itd. To dokładnie tak, jakby teraz zacząć kleić po różnych wątkach (dot. przebudowy każdej z ulic, dot. remontów elewacji kamienic, dot. bezpieczeństwa ruchu, przebudowy linii kolejowej, ekologii, dyskusji o budżecie, a nawet przestępczości) latarnie nowe - bo przecież to inne widmo, pokaże, że miasto jest nowoczesne, że dzięki temu oszczędzimy pieniądze itp. I wtedy też można pisać, że przecież dyskusja jest w temacie, bo na tej ulicy można od razu wymienić latarnie, bądź jest w temacie, bo to oszczędności budżetu...
Psycho_Mantis - Pon Paź 17, 2011 6:24 pm

maximus napisał/a:
Daj spokój,
chodzi o spójny system komunikatów (przed, po, za , w nawigacjach itd). Na pewno błędem byłoby to co piszesz, że np. informacja ZAJRZYJ DO MUZEUM WSI RADOMSKIEJ powinna być przed pierwszym zjazdem z obwodnicy od strony Warszawy a potem już nie (czyli przy zjeździe najbardziej ułatwiającym dojazd do danego miejsca. Więcej przykładów nie ma co podawać, bo każde dziecko zrozumie o co chodzi.

Reklama dźwignią handlu. Dlatego w mojej opinii taki spójny system komunikatów (którego nawet teraz nie ma, bez obwodnicy) powinien być przemyślany i już teraz przygotowywany. Żeby były one gotowe w momencie otwarcia obwodnicy a nie 5 lat po. Powołam się podobnie na przykład marnowanego potencjału DOMANIOWA, gdzie będąc nawet w Przytyku, nie ma żadnej tabliczki kierującej nad zalew, nie mówiąc o jakimkolwiek przekazie promocyjnym ani też o tym, że takie informacje powinny być także na trasie S7.

Możesz mieć odmienne zdanie, że nie ma sensu takiego systemu komunikatów PRZY OBWODNICY (więc jak najbardziej związane z tematem) robić, to po prostu tak napisz i tyle i pozwól się innym wypowiedzieć na ten temat także, bo Twoja zdanie na ten temat będzie już znane.


Czy możesz opuścić ten wątek jeśli chcesz dyskutować o witaczach. To naprawdę nie jest miejsce na taką dyskusję. I tak, zaproszenie do Muzeum Wsi Radomskiej wystarczy jedno - nie trzeba robić czterech przy każdym ze zjazdów.
AHA, NIE, węzły nie będą nazywać się Radom I, Radom II etc. Jest tak, że węzły nazywają się od wsi w której zostały wybudowane.
Aha, przykład z Przytykiem naprawdę kiepski :P Po pierwsze takowy znak jest - nawet dokładnie wiem kto się o niego postarał. Po drugie w Domaniowie reklamy nie trzeba bo z reklamą moce przerobowe zalewu i plaży by nie podołały. Tam są tłumy o ile tylko jest ładna pogoda :) Najpierw więc należałoby to rozbudować. Dodam, że od strony wschodniej na terenie dawnego pałacyku trwają prace remontowe i jego rozbudowa. Kompleks jest olbrzymi, zajmuje sporo terenu oraz ma dostęp do zalewu. Więc będzie tu niezły ośrodek wypoczynkowy :P

maximus - Wto Paź 18, 2011 10:35 pm

Pewnie że nie mam ochoty rozwijać już tego wątku. Cały post ostatnio poleciał w stronę wpływu gospodarczego tej obwodnicy, więc ja dopisałem co uważałem i nadal uważam za słuszne w tym kontekście

Co do Domaniowa, to wiesz jeśli najpierw tabliczki nie było przez kilka lat a potem ktoś się o nią musiał starać, to żal cokolwiek więcej o tym pisać . Mam sentyment do tego miejsca, bo miałem okazję pochodzić po tym zalewie zanim został napełniony wodą i wtedy myślałem, że będzie to koło zamachowe regionu, a wyszło (na razie) jak zwykle.

mantra3 - Czw Gru 29, 2011 1:15 am
Temat postu: ruszy budowa obwodnicy?
w programie "na temat" TV Dami z dn 28 XII 2011 redaktor Czaban pod sam koniec audycji powiedział że doszły do niego najnowsze wieści na temat budowy zachodniej obwodnicy i to bardzo dobre wieści że znalazły się pieniądze i budowa ruszy bardzo szybko (pewnie w 2012) co o tym sądzicie czyżby ruszyła budowa 2 óch obwodnic na raz?
rj - Sro Sty 25, 2012 9:09 pm

Z drogami zejdźmy na ziemię

Koniec marzeń o szybkiej budowie szerokich dróg, którymi będzie można jeździć po Polsce. Po Euro 2012 staną inwestycje, bo rząd drastycznie obciął fundusze. Dobre drogi będą dopiero za 20 lat

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest zgoda na rozpoczęcie zaledwie sześciu nowych inwestycji za miliard złotych. Lista jest krótka, więc podajemy ją w całości: budowa węzła i remont dwóch kilometrów poniemieckiej autostrady A6 (z przedwojennych płyt) koło Szczecina, obwodnice małych Stawisk, Szczuczyna i Bargłowa Kościelnego na Podlasiu na trasie na Litwę, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego na Warmii i Mazurach, oraz obwodnica Leżajska na Podkarpaciu.

Są szanse, że lista nieco się wydłuży za sprawą oszczędności, które udało się wygospodarować podczas ubiegłorocznych przetargów. Z tej puli są pieniądze na most Grota i kawałek drogi ekspresowej w stolicy (za bagatela znów ok. miliard złotych).

Jeśli oszczędności będzie więcej, drogowcy odmrożą wciąż czekające na zakończenie przetargi na inne trasy lub dorzucą kilka obwodnic. Mowa o fragmencie ekspresówki S7 koło Ostródy, brakującym odcinku zachodniej obwodnicy Poznania i wschodniej Krakowa oraz dwóch trasach wylotowych z Warszawy. No może jeszcze znajdzie się coś na obwodnicę Wąchocka i Radomia.

(...)

- To koniec drogowego eldorado. Tak dłubać przy drogach będziemy jeszcze do 2030 r. Dopiero wtedy powstanie porządna sieć autostrad i dróg ekspresowych - przewiduje ekspert transportowy Adrian Furgalski, z zespołu doradców gospodarczych TOR.

(...)

Źródło: e-Metro

mantra3 - Czw Sty 26, 2012 3:02 pm
Temat postu: prosto z ministerstwa
nie przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi do powyższego artykułu w którym wypowiada się ekspert Furgalski, wiele z jego "przepowiedni" się nie sprawdziło, o wiele ciekawszą wypowiedź na temat kasy na naszą ekspresową obwodnicę S7 znalazłem na skyscraper gdzie wypowiedział się ktoś kto rozmawiał z urzędnikami z ministerstwa:

Cytat:
Udało mi się doslownie przez chwilkę porozmawiać z urzędnikiem z MF. Oto co mi powiedział oprócz tego co było wcześniej:

- do końca tej perspektywy budżetowej uda się zrealizować jeszcze kilka obwodnic miast w ciągach DK(nie wiem których). Nie bez znaczenia będzie stopień ich przygotowania
- MF czeka na rozstrzygnięcie KE co do przeniesienia środków z kolei na drogi. Przewidywania są takie, że KE pójdzie na kompromis i nastąpi podział tych 1,2 €. Są trzy prawdopodobne scenariusze: 1) 50%/50%, 2) 60%kolej/40%drogi, 3) 40%kolej/60%drogi. Oczywiście są to wartości przyblizone, więc równie dobrze proporcje moga wyglądać np. 37/63.

W zalezności od tego ile zostanie być może uda się zbudować z tego coś większego. Oprócz tych, które wymieniałem wcześniej pierwsza w kolejce jest obwodnica Radomia...Proszę sobie jednak nic obiecywać, bo kluczowym słowem jest tu "być może"

- z powyższych względów jeszcze pare m-cy (2-4?) zawieszone przetargi nadal będą "wisieć". Możemy się pocieczyć póki co żółtym kolorem na forumowej mapce Nie miejmy jednak złudzeń - na wszystko na pewno nie starczy.

Źródło:Skyscraper

gałson - Wto Lut 07, 2012 12:56 pm

Raport "Gazety" o inwestycjach drogowych. Przetargi czekają na decyzję Nowaka

Fala mrozów wypędza z placów budowy dróg na mistrzostwa Euro 2012. Do zamrażarki trafiło także planowanie kolejnych dróg i pieniądze wydane na przetargi anulowane po ograniczeniu inwestycji drogowych przez rząd.

- Gdyby nie mistrzostwa piłkarskie Euro 2012, nie doczekalibyśmy się tylu nowych dróg - powtarza znajomy dziennikarz. Długo się z nim nie zgadzałem, ale teraz jego sceptycyzm zaczyna mi się udzielać.

Gdy niemal pięć lat temu Polska wraz z Ukrainą wygrały prawo do organizacji w czerwcu 2012 r. piłkarskich mistrzostw Europy, rząd PiS przygotował ambitny program budowy nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Był to jednocześnie pierwszy od czasu transformacji systemowej w 1989 r. tak konkretny program budowy dróg krajowych, z wykazem planowych inwestycji oraz harmonogramem i szacunkowymi kosztami każdego projektu. Zgodnie z tym programem do końca 2012 r. miało w Polsce powstać 1070 km nowych autostrad i sieć takich dróg miała liczyć ponad 1600 km. Do końca 2012 r. zaplanowano także budowę 2000 km nowych dróg ekspresowych i wydłużenie sieci takich dróg do 2400 km.


Rząd PO-PSL, który powstał po wyborach parlamentarnych jesienią 2007 r. przejął program drogowy swoich poprzedników, a własny program przedstawił dopiero w styczniu 2011 r. Zgodnie z tytułem ten pierwszy własny program drogowy rządu PO-PSL dotyczy inwestycji w latach 2011-15. Jednak konkretne plany zawarte w tym dokumencie kończą się w 2013 r. Do tego czasu w Polsce powinno być ok. 1500 km autostrad oraz ok. 1400 km dróg ekspresowych. Większością z nich kierowcy powinni zacząć jeździć do końca tego roku.

Przecinanie wstęg na autostradach

Przez najbliższe miesiące minister transportu Sławomir Nowak będzie mógł często gościć na ceremoniach otwierania nowych odcinków autostrad, których budowa była priorytetem jego poprzednika - ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

W połowie października 2011 r. na Pomorzu otwarto kolejny odcinek ponad 60 km płatnej autostrady A1 budowanej przez prywatnego koncesjonariusza, firmę Gdańsk Transport Company. Spółka ta eksploatuje już 152 km A1 od Gdańska do Torunia.

Sześć tygodni później otwarto 106 km autostrady A2 znad granicy z Niemcami do Nowego Tomyśla w Wielkopolsce, zbudowanych przez firmę Autostrada Wielkopolska - kolejną spółkę, która ma w Polsce koncesję na eksploatację płatnej autostrady.

A pod koniec grudnia na Śląsku otwarto jeszcze 8 km autostrady A1 między Zabrzem i Gliwicami.

Na czerwcowe mistrzostwa Euro 2012 kierowcy powinni jeszcze pojechać autostradą A1 z Torunia do Strykowa koło Łodzi oraz kolejnymi odcinkami A1 na Śląsku i do granicy z Czechami. Na piłkarskie mistrzostwa miała być też gotowa autostrada A2 ze Strykowa do Warszawy, a także autostrada A4 z Szarowa za Krakowem do granicy z Ukrainą.

Ale żadna z tych autostrad nie będzie w całości gotowa na mistrzostwa Euro. Czasem to wina poślizgów spowodowanych przez powodzie w 2010 r. i wyjątkowo deszczowe lato w zeszłym roku, a czasem opóźnień w przygotowaniu inwestycji drogowych lub przetargów, w których faworyzowano najtańsze oferty.

W połowie zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała kontrakty chińskiemu konsorcjum COVEC, które na Euro 2012 miało zbudować połowę autostrady A1 z Łodzi do Warszawy. Chińczycy wygrali przetargi, bo zaoferowali wykonanie zlecenia o połowę taniej niż w kosztorysie drogowej dyrekcji. Ale w zeszłym roku Chińczycy nagle przestali płacić rachunki polskim podwykonawcom, a potem za ukończenie inwestycji w terminie zażądali słonej dopłaty. GDDKiA nie zgodziła i po rozstaniu z Chińczykami w awaryjnym trybie wybrała nowych wykonawców, którzy według kontraktu mają ukończyć swoje odcinki A2 do października 2012 r. - niemal pół roku po Euro 2012. I nawet jeśli teraz wykonawcom uda się zapewnić „przejezdność” tą drogą na czas piłkarskich mistrzostw, to faktycznie budowa A2 z Łodzi do Warszawy zostanie zakończona jesienią tego roku.

To samo dotyczy około jednej trzeciej autostrady A1 na Kujawach, na której budowę konsorcjum z udziałem Irlandczyków ma zgodnie z kontraktem czas do jesieni tego roku.

Podobne problemy trapią autostradę A4 w Małopolsce. Przetarg na budowę odcinka tej drogi o długości 21 km z Brzeska do Wierzchosławic dzięki wyjątkowo niskiej cenie wygrało konsorcjum sopockiej firmy NDI. Ale przed rokiem NDI zaczęło oskarżać GDDKiA o przewlekłą zapłatę faktur, a drogowa dyrekcja zrewanżowała się zarzutami opóźnień inwestycji i wypowiedziała kontrakt. Nowy wykonawca ma ten odcinek A4 ukończyć do połowy 2013 r.

Kilka innych odcinków A4 zgodnie z umową powinno być ukończone późnym latem, już po Euro 2012. Także kilka miesięcy po piłkarskich mistrzostwach kierowcy mają pojechać autostradową obwodnicą A2 Mińska Mazowieckiego, a jesienią przyszłego roku - autostradą A1 koło Łodzi, ze Strykowa do Tuszyna.

Ekspresowy pakiet

Jeśli jakieś nieprzewidziane zdarzenie nie zakłóci tego harmonogramu, to do końca przyszłego roku powstanie trzy czwarte planowanych w Polsce autostrad. Tego typu szybkie trasy połączą np. Warszawę z Berlinem i Gdańskiem albo Kraków z Pragą i Wiedniem. Gorzej z szybkimi połączeniami między głównymi miastami w Polsce.

Do początku tego roku zgodnie z planem szykowanym jeszcze przez ministra Grabarczyka podpisano umowy na budowę kilku odcinków drogi ekspresowej S8 z Wrocławia pod Warszawę. Trasa ta powinna być gotowa do wiosny 2014 r. Ale kiedy całą trasę z Wrocławia do stolicy będzie można przejechać ekspresową ósemką - jeszcze nie wiadomo.

W zeszłym roku podpisano też kontrakt na przedłużenie ekspresowej trójki w Lubuskiem i dzięki temu ta trasa w przyszłym roku skrzyżuje się z autostradą A2 i będzie nią można przejechać z Zielonej Góry do Szczecina. Ale kiedy drogą ekspresową S3 będzie można przejechać z Wrocławia do Szczecina, nie wiadomo. Minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej udało się wywalczyć budowę części drogi ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy. Ale kiedy droga ta dojdzie do stolicy, nie wiadomo. Ciągle też nie wiemy, kiedy powstaną ekspresowe trasy na obładowanej tirami trasie do Białegostoku oraz do granicy Polski z Litwą, a także ekspresowe drogi między Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zagadką jest też termin wybudowania ok. 150 km autostrady A1 na ruchliwym odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Katowic.

W przyjętym przed rokiem przez rząd nowym programie budowy dróg krajowych zapisano, że zostanie on zaktualizowany w tym roku. A konkretnie kiedy Ministerstwo Transportu zamierza przedstawić taki zaktualizowany program? Dostaliśmy mało precyzyjną odpowiedź. Program "zostanie zaktualizowany, kiedy ostatecznie znane będą poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-20 oraz zostaną urealnione prognozy makroekonomiczne dla dwóch ostatnich lat realizacji programu". Innymi słowy - dopiero po ustaleniu, ile dotacji dostaniemy na drogi z przyszłego budżetu UE i gdy znane będą prognozy gospodarcze na lata 2014-15.

Szkopuł w tym, że brak dobrych dróg hamuje rozwój gospodarczy w Polsce.

Straty spowodowane niewydolnością systemu transportowego zmuszające kierowców do marnowania czasu w korkach wzrosły z 0,4 proc. PKB w 2000 r. do 0,9 proc. PKB w 2009 r. I dotyczy to tylko miast. "Inwestycje eliminujące tę niewydolność mogą przynieść kilkanaście miliardów złotych rocznie oszczędności" - napisano w "Strategii rozwoju transportu do 2020 r.", którą w czerwcu zeszłego roku rząd przekazał do konsultacji społecznych. Do tego dochodzą straty spowodowane przez wypadki drogowe, częściowo związane z zapóźnieniami w stanie polskich dróg. W 2010 r. Bank Światowy oceniał, że z powodu wypadków drogowych Polska traci co rok 10 mld dol., czyli ok. 2 proc. PKB. - To bardzo ostrożne szacunki - podkreślał Patricio Marquez z Banku Światowego.

Konsultacje nad „Strategią rozwoju transportu” zakończyły się pół roku temu. Co się dzieje z tym dokumentem? „Przewidywany termin zatwierdzenia pakietu dziewięciu strategii sektorowych rozwoju kraju, w tym »Strategii rozwoju transportu «, przez Radę Ministrów to pierwsza połowa 2012 r.” - poinformowało nas Ministerstwo Transportu, nie odpowiadając, dlaczego dotąd dokumentu nie zatwierdzono.

"Kraków nie lobbuje"?

Pod koniec 2010 r. Ministerstwo Finansów wyhamowało inwestycje drogowe, wprowadzając limit takich wydatków. Zgodnie z obowiązującym teraz programem rządowym do końca 2013 r. na budowę nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic można wydać 63,3 mld zł, a na przekroczenie tego limitu musi się zgodzić cały rząd.

Ta decyzja ministra finansów Jacka Rostowskiego doprowadziła w lutym zeszłego roku do unieważnienia przez GDDKiA 12 zaawansowanych przetargów na budowę dróg oraz trzech przetargów na nadzór nad inwestycją. Dodatkowo unieważniono jedną podpisaną już umowę na nadzór.

Przygotowanie tych inwestycji, głównie wykup gruntów, kosztowało ok. 288 mln zł - poinformowała nas GDDKiA. Prawie dwie trzecie tej kwoty pochłonęły wykupy gruntów pod drugą nitkę autostrady A18 za Wrocławiem w stronę granicy z Niemcami, jednej z dróg planowanych na Euro 2012. - Nie są to pieniądze stracone, zostaną wykorzystane w momencie rozpoczęcia budowy - zapewniła na rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken. Ale nie wiadomo, kiedy zostanie ukończona A18.

Na szybko można jednak podjąć decyzje w sprawie siedmiu przetargów, które ciągną się w większości od 2009 r. i nie zostały anulowane przez GDDKiA przed rokiem! To przetargi na trzy odcinki drogi ekspresowej S7 od Miłomłyna przez Ostródę do Olsztynka oraz na obwodnicę S7 Radomia. To także przetarg na końcowy odcinek 4 km zachodniej obwodnicy S11 Poznania, bez którego pozostała część tej drogi wybudowana kosztem ok. 1 mld zł urywa się w polu. To ponadto przetarg na dokończenie obwodnicy Krakowa, wymagający budowy ok. 4 km drogi. Poznańscy drogowcy głośno mówią o nadziejach na dokończenie swojej obwodnicy, ale o dokończeniu obwodnicy Krakowa zrobiło się cicho. - Kraków osiadł na laurach i przestał lobbować - powiedział nam ekspert drogowy, który ma dobre relacje wśród rządzących.

Drogowcy nie kryją, że los tych przetargów jest w rękach rządu. - Decyzje w sprawach tych przetargów zostaną podjęte przez Ministerstwo Transportu w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Dotychczas decyzje te nie są nam znane - przekazała nam rzeczniczka GDDKiA Urszula Nelken.

Jak już informowała "Gazeta", w ramach limitu z rządowego programu do wykorzystania do końca 2013 r. jest już 6 mld zł - dość na wszystkie ocalone przez GDDKiA przetargi.

Gazeta Wyborcza Biznes

Po tym artykule podpytałem trochę w pracy w zaprzyjaźnionym Departamencie czy to faktycznie chodzi o kwestie finansowania. I tu się zdziwiłem bo podobno nie do końca...otóż zgoda na prace przygotowawcze jest ale na wniosek o ZRID zgody raczej nie dadzą.

ps. Z góry sorry za brak logotypu ale nie które funkcje mam poblokowane.

lecho - Sro Lut 08, 2012 12:53 am

Za to funkcję naruszania praw autorskich przez kradzież całych artykułów ze źródła masz jak najbardziej odblokowaną... :)
mantra3 - Pią Lut 10, 2012 8:57 pm

skoro jest kasa to teraz potrzebna jest wola polityczna, i cała nadzieja w lobbingu ewy u sławka
mantra3 - Wto Mar 20, 2012 3:17 pm

Na obwodnice poczekamy jeszcze z 5 lat, z pisma z Ministerstwa Transportu oraz GW wynika że minister Nowak przeznaczył kasę na drogi warszawskie i obwodnice Wąchocka. Wąchock ważniejszy niż Radom, niezła kpina PO z Radomia, to sie nadaje do dowcipów o sołtysie z Wąchocka. PO raz kolejny Radom został zrobiony w konia, obiecywali w kampanii że teraz na pewno zacznie się budowa...

redoxygene: cytat usunięty - brak zgodności z regulaminem

Gazeta Wyborcza Radom

Pismo z MT

maximus - Sro Mar 21, 2012 9:18 pm

mantra3 napisał/a:
... niezła kpina PO z Radomia, to sie nadaje do dowcipów o sołtysie z Wąchocka. PO raz kolejny Radom został zrobiony w konia, obiecywali w kampanii że teraz na pewno zacznie się budowa...


W zasadzie nie tyle kpina z Radomia, co z ich wyborców z Radomia. Teraz na pewno nie zyskają więcej poparcia, zwłaszcza gdy działania Ministra (jeśli tak się stanie, bo może jednak nie ) rzeczywiście podważą to co mówiła poseł Kopacz ze spółką przed kampanią.
Podobna sytuacja jest z posłem Armandem, który obiecał to co obiecał i na razie ani widu ani słychu.
Czas , żeby ludzie wyciągali wnioski z kłamstw polityków , karząc ich conajmniej brakiem ponownego wyboru.

rj - Sro Mar 21, 2012 10:41 pm

maximus napisał/a:
Podobna sytuacja jest z posłem Armandem, który obiecał to co obiecał i na razie ani widu ani słychu.
Czas , żeby ludzie wyciągali wnioski z kłamstw polityków , karząc ich conajmniej brakiem ponownego wyboru.


Różnica tylko taka, że Armand nie rządzi a zatem nie ma mocy sprawczej. A tutaj ... no cóż ...

maximus - Czw Mar 22, 2012 9:00 pm

rj napisał/a:


Różnica tylko taka, że Armand nie rządzi a zatem nie ma mocy sprawczej. A tutaj ... no cóż ...


Tak, tylko jak obiecywał to nie mówił, że nie zrobi bo nie rządzi, tylko mówił, że na pewno będzie , więc czekamy. Poza tym kolejność powinna być taka, najpierw niech coś zrobi a potem niech startuje, to dotyczy nie tylko tego posła cz polityka.

Prywatnie bardzo bym chciał,żeby taki pomysł się zrealizował i będę pierwszym , który go pochwali wtedy ale na razie jest to stracony mandat dla regionu.

gałson - Czw Mar 22, 2012 9:21 pm

A może by tak oficjalnie pismo to Pani Marszałek?
milenijny79 - Pią Mar 23, 2012 8:26 pm

gałson napisał/a:
A może by tak oficjalnie pismo to Pani Marszałek?


Dobry pomysł :thr)

czarusek - Sob Mar 31, 2012 7:55 pm

maximus napisał/a:
Czas , żeby ludzie wyciągali wnioski z kłamstw polityków , karząc ich conajmniej brakiem ponownego wyboru.


Pobłażliwe życzenia ;)

norek - Pon Kwi 16, 2012 7:27 am

P.Kosztowniak po blokował rondo przez chwilę, dla wyciszenia sprawy i koniec. I co dalej?Trzeba było akcję powtarzać co tydzień.Lublin wywalczył S17.Też popieram pomysł interwencji u Pani Marszałek.Chociaż ona ma teraz na głowie wykupienie szpitala na Józefowie.A może znowu jakaś blokada albo zbiórka przed UM.A może wycieczka do Warszawy?
norek - Sob Maj 05, 2012 8:07 am

W Szydłowcu ma się odbyć spotkanie z mieszkańcami Orońska,Jastrzębi i Szydłowca w sprawie odszkodowań przy budowie S7. Ma być też przekazany Mieszkańcom harmonogram prac przy budowie tej drogi do granicy z woj.Świętokrzyskim.Może coś ktoś wie, czy są planowane jakieś prace przy tej drodze?
mantra3 - Sob Wrz 15, 2012 3:54 pm

Jest szansa na budowe obwodnicy w 2014 r
Cytat:
Ministerstwo Transportu dało priorytet S7: z Krakowa do Warszawy i Gdańska, dzięki czemu wznowione zostaną anulowane z powodu braku pieniędzy przetargi na obwodnicę Radomia, odcinek Olsztynek – Nidzica i obwodnicę Ostródy.

Źródło:forsal.pl

gawu7 - Sob Wrz 15, 2012 4:57 pm

Coś pozytywnego wreszcie
norek - Czw Lut 07, 2013 7:50 am

W Skarżysku Ekolodzy szykują blokadę, przeciw budowie Węzła Skarżysko Północ.
__Alien__ - Czw Lut 07, 2013 8:43 am

Z ciekawości, co im przeszkadza ta budowa? Ten protest ma jakieś uzasadnienie, czy po prostu tak dla zasady?
norek - Czw Lut 07, 2013 9:10 am

"Chcemy wstrzymania inwestycji, bo w obecnym kształcie jest zaplanowana na trasie głównego, trzykilometrowego korytarza przemieszczania się wilka i łosia dla tej części Europy oraz na jednym ze 110 w Polsce stanowisk cennych gatunków motyli zagrożonych wyginięciem" - wypowiedz jednego z ekologów. Chodzi im o węzeł Skarżysko Północ.

Więcej tutaj: http://regiomoto.pl/porta...swietokrzyskiem

firebwoy: zasady interpunkcji!

Wolfchen - Czw Lut 07, 2013 3:05 pm

Cóż, od tego jest Policja, żeby się takimi blokadami zajmowała. Tego typu sprawy się ustala podczas postępowania poprzedzającego inwestycję. :evil:
redoxygene - Czw Lut 07, 2013 4:08 pm

Wolfchen napisał/a:
Tego typu sprawy się ustala podczas postępowania poprzedzającego inwestycję. :evil:


I są ustalane od samego początku, łącznie z wyrokiem NSA sprzed paru dni, który przyznając rację Pracowni, skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Tyle, że na razie nie zmienia to nic w kwestii uchylenia obowiązujących dokumentów.

Wolfchen - Czw Lut 07, 2013 4:55 pm

Tak więc na obecną chwilę inwestycja jest jak najbardziej legalna i wszelkie blokady powinny być również zgodnie z prawem usuwane. A w przypadku odmowy dobrowolnego rozejścia się, można zastosować środki przymusu bezpośredniego - również zgodnie z prawem :faya
redoxygene - Czw Lut 07, 2013 5:04 pm

Nie ma żadnej budowy to raz, dwa - coś często nawiązujesz do rozumienia świata i społeczeństwa, oraz metod postępowania rodem z poprzedniej epoki.
Wolfchen - Czw Lut 07, 2013 7:02 pm

redoxygene napisał/a:
Nie ma żadnej budowy to raz
Ogólnie tocząca się inwestycja. Jak doskonale wiesz, prace w terenie to stosunkowo krótki epizod w całej procedurze inwestycyjnej.
redoxygene napisał/a:
coś często nawiązujesz do rozumienia świata i społeczeństwa, oraz metod postępowania rodem z poprzedniej epoki
O to byłbym spokojny, zważywszy na mój antykomunizm :devil

Ja opowiadam się za silnym państwem, w którym osoby naruszające prawo i trwające w swoim działaniu, pomimo oczywistej szkodliwości tegoż - są zmuszane do zaprzestania działań sprzecznych z prawem. A blokada nie jest zgodna z prawem, podobnie jak rozsypywanie zboża na tory, czy paraliżowaniu ruchu pociągów w godzinach szczytu.

Zgodne z prawem są natomiast działania przed WSA czy NSA - to jest właściwa droga, a nie blokady.

redoxygene - Pią Lut 08, 2013 12:24 am

Wolfchen napisał/a:
Ogólnie tocząca się inwestycja. Jak doskonale wiesz, prace w terenie to stosunkowo krótki epizod w całej procedurze inwestycyjnej.


Dlatego też właśnie piszę, że żadnej budowy nie ma, a Pracownia od samego początku skutecznie blokuje inwestycję.

Wolfchen napisał/a:
O to byłbym spokojny, zważywszy na mój antykomunizm :devil


Jedno z drugim wspólnego nie ma nic w tej płaszczyźnie, ja o mentalności piszę. Zamordyzm nie równa się komunizm, komunizm nie równa się ZSRR, a demokracja nie równa się Polska. Metody partii komunistycznych, które znamy, wynikały bezpośrednio z mentalności narodów, z których się ich władze wywodziły, a nie na odwrót. Jednoznacznie widzimy to po dzisiejszej sferze politycznej, prawnej i gospodarczej krajów byłego bloku.

Wolfchen napisał/a:

Ja opowiadam się za silnym państwem, w którym osoby naruszające prawo i trwające w swoim działaniu, pomimo oczywistej szkodliwości tegoż - są zmuszane do zaprzestania działań sprzecznych z prawem. A blokada nie jest zgodna z prawem, podobnie jak rozsypywanie zboża na tory, czy paraliżowaniu ruchu pociągów w godzinach szczytu.
Zgodne z prawem są natomiast działania przed WSA czy NSA - to jest właściwa droga, a nie blokady.


A co w przypadku, kiedy to państwo, lub jego instytucje działają bezprawnie? Lub stanowią wadliwe prawo, gdzie np. pomimo trwającego procesu nie wstrzymuje się wykonania decyzji? Gdzie np. zaraz może się okazać, że pozwolenie na budowę lotniska Lublin wydano bezprawnie i przy niekorzystnym orzeczeniu sądu, gotowe i czynne lotnisko trzeba będzie zamknąć? W tym wypadku może być podobnie, gdzie scenariusz może być taki sam, jak z Doliną Rospudy - pamiętasz, gdzie tam tkwiły problemy? Wiesz na czym polega demokracja i czym różni się od państwa zamordystycznego? Po co jest wolność zgromadzeń, strajki i inne tego typu rzeczy? Pewnie po to, żebyś wjeżdżał w nie armatkami wodnymi, bo jesteś antykomunistą :lol:

Wolfchen - Pią Lut 08, 2013 11:47 pm

redoxygene napisał/a:
Gdzie np. zaraz może się okazać, że pozwolenie na budowę lotniska Lublin wydano bezprawnie i przy niekorzystnym orzeczeniu sądu, gotowe i czynne lotnisko trzeba będzie zamknąć?
W sprawie PL Lublin, sprawa dotyczyła uchybień przy ustalaniu służebności terenu, nie grozi to zamknięciem PL. O innych sprawach przed WSA nie słyszałem.
redoxygene napisał/a:
Po co jest wolność zgromadzeń, strajki i inne tego typu rzeczy?
Wolność zgromadzeń nie jest przyzwoleniem do popełniania wykroczeń - a ZTCP, to blokowanie ruchu jest wykroczeniem. Odnośnie strajków - mi nie wolno strajkować i uważam, że pracownicy ZPC o znaczeniu strategicznym powinni mieć zakaz strajku (porty, kolej, szpitale, etc).
redoxygene napisał/a:
Pewnie po to, żebyś wjeżdżał w nie armatkami wodnymi
Wojsko nie ma uprawnień wobec cywili, więc pudło. :lol:
redoxygene - Sob Lut 09, 2013 1:17 pm

Wolfchen napisał/a:
W sprawie PL Lublin, sprawa dotyczyła uchybień przy ustalaniu służebności terenu, nie grozi to zamknięciem PL. O innych sprawach przed WSA nie słyszałem.


Co nie oznacza, że ich nie ma - napisałem wyraźnie o co biega.

Wolfchen napisał/a:
Wolność zgromadzeń nie jest przyzwoleniem do popełniania wykroczeń - a ZTCP, to blokowanie ruchu jest wykroczeniem. Odnośnie strajków - mi nie wolno strajkować i uważam, że pracownicy ZPC o znaczeniu strategicznym powinni mieć zakaz strajku (porty, kolej, szpitale, etc).


No to właśnie o mentalności piszę.

Wolfchen napisał/a:
Wojsko nie ma uprawnień wobec cywili, więc pudło. :lol:


A co ma do tego Twoja praca, skoro ja o mentalności i podejściu piszę.

Zbig - Nie Lut 10, 2013 2:35 pm

Witam,

może o tym już było - jeżeli tak, to przepraszam.

Interesuje mnie dojazd z obwodnicy do miasta (do Kieleckiej). Czy w przypadku odblokowania przetargu i rozpoczęcia robót na S7 miasto planuje cywilizowane połączenie z obwodnicą (przez cywilizowane rozumiem przynajmniej drogę bezkolizyjną 2x2)? Pamiętam tłumaczenia urzędników miejskich przy okazji budowy przedłużenia Maratońskiej jako drogi jednojezdniowej - jak zwiększy się ruch, to się dobuduje drugą nitkę.

Czy są w tym zakresie jakieś konkretne plany?

Pozdrawiam.

KY - Nie Lut 10, 2013 3:30 pm

Zbig napisał/a:

Czy są w tym zakresie jakieś konkretne plany?

Planów nie ma i dobrze. Nie ma wielkiego sensu zwiększać tam przepustowości, gdyż po wybudowaniu obwodnicy ruch na starej DK7 znacząco spadnie, a nawet teraz poza kilkoma wąskimi gardłami nie ma tam korków.

Psycho_Mantis - Nie Lut 10, 2013 3:36 pm

Zbig napisał/a:

Czy są w tym zakresie jakieś konkretne plany?

Ja szczerze mówiąc o takowych nie słyszałem. Być może pożądane jest aby to był wjazd porównywalny do tego od północy czyli 2x2 z rozdzielczym pasem (1x4 są za niebezpieczne), ale sorki - jest o wiele więcej rzeczy do załatwienia. Zauważ, że od dwóch węzłów na zachodzie wlot będzie drogą 1x2.

Zbig napisał/a:
jak zwiększy się ruch, to się dobuduje drugą nitkę.

No ale ruch się tu nie zwiększy tylko spadnie :)

Zbig napisał/a:
(przez cywilizowane rozumiem przynajmniej drogę bezkolizyjną 2x2)

Wybacz, nie czepiam się, ale jeśli to jest Twoja wersja "przynajmniej" to ponad to "przynajmniej" jest tylko albo droga ekspresowa, albo autostrada.
Nie rozumiem dlaczego ma być tu jakakolwiek bezkolizyjność. Jak wtedy skręcisz od Kielc w Hodowlaną? :P Normalne skrzyżowania z drogami podporządkowanymi (jak na Warszawskiej). Nie przesadzajmy, naprawdę :)

Wolfchen - Nie Lut 10, 2013 6:10 pm

Nawet teraz ani Kielecka ani NSZZ Solidarność nie wymaga rozbudowy do standardu 2x2, to co dopiero po zbudowaniu obwodnicy...

:arrow: Swoją drogą, to cywilizowany =/= 2x2... :thd

Psycho_Mantis - Nie Lut 10, 2013 6:59 pm

Wolfchen napisał/a:

:arrow: Swoją drogą, to cywilizowany =/= 2x2... :thd

Nie zauważyłeś, że to było PRZYNAJMNIEJ :) WIęc pewnie docelowo 2x3 :P
Ja bym tam na pewno nie wykluczał remontu w celu poprawy stanu nawierzchni + gdzieniegdzie poszerzenie dla lewoskrętów. No i coś trzeba zrobić w tym dołku jak mamy zwężenie z 2x2 do 1x2.

redoxygene - Nie Lut 10, 2013 7:49 pm

No tak naprawdę, to planują kilka połączeń w kierunkach wylotowych:
-OP 1*2
-Mieszka I 1*2
-przedłużenie NSZZ do Przytyckiej 1*2
-przedłużenie Wernera do Przytyckiej 1*2
ale poza OP i częściowo Mieszka I, na szczęście są to plany tylko w studium (bo zeżrą od cholery kasy i będą mało przydatne w świetle innych potrzeb).

Wolfchen - Nie Lut 10, 2013 9:09 pm

Psycho_Mantis napisał/a:
Ja bym tam na pewno nie wykluczał remontu w celu poprawy stanu nawierzchni + gdzieniegdzie poszerzenie dla lewoskrętów.
Takie działanie jest logiczne, a nawet wręcz potrzebne. Ale to też w dalszej perspektywie (jak będzie S7 znaczy się).
redoxygene napisał/a:
OP 1*2
To nawet już budują ;)
redoxygene napisał/a:
przedłużenie NSZZ do Przytyckiej 1*2
-przedłużenie Wernera do Przytyckiej 1*2
Jedno z tych dwóch może i by miało sens (w dalszej perspektywie), wylotówka na Przytyk niestety, ale jest przeciążona i zbyt wielkiej alternatywy to dla niej nie ma.
ddiieesseell - Sob Lut 23, 2013 12:30 pmNie tylko Raszyn odetchnie. Będzie obwodnica Marek

Wreszcie przestaniemy tkwić w megakorkach w Raszynie i Markach. Są szanse, że latem zacznie się budowa nowej wylotówki na Katowice i Kraków. [...]

Pozytywne wieści dla kierowców przekazali w piątek wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i Łukasz Lendner, nowy szef warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

[...]

Czas na obwodnice

Wojewoda Jacek Kozłowski przyznał, że wynegocjowane dla Polski pieniądze w budżecie UE na lata 2014-2020 pozwolą zaplanować budowę następnych dróg w rejonie Warszawy. Priorytetem mają być kolejne odcinki tras ekspresowych (głównie S7 w stronę Krakowa i Gdańska). Według Stanisława Dmuchowskiego, zastępcy szefa GDDKiA na Mazowszu, w pierwszej kolejności trzeba m.in. sfinalizować przygotowania do budowy obwodnicy Radomia. [...]

Źródło: Gazeta.pl Warszawa

PePe - Sro Mar 27, 2013 7:04 pm

Lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.

Załącznik
do uchwały Rady Ministrów
Nr /2013 z dnia 2013 r.

Załącznik nr 5

Lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej. Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, należy umożliwić GDDKiA uruchomienie postępowań przetargowych w 2013 r., co umożliwi rozpoczynanie robót w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE. Działanie takie oprócz pozytywnego efektu gospodarczego umożliwi szybszy napływ refundacji z budżetu UE.

W związku z powyższym w 2013 r. planowane jest rozpoczęcie postępowań przetargowych
dla następujących inwestycji:
S3 na odcinku Sulechów – Lubawka;
S5 na odcinkach:
Poznań – Wronczyn,
Radomicko – Kaczkowo,
Korzeńsko – Wrocław,
Gniezno –Mielno;
S7 na odcinkach:
Olsztynek – Miłomłyn,
Nidzica – Napierki,
Radom – Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia,
Chęciny – gr. woj. świętokrzyskiego,
Igołomska – Christo Botewa;
S8 na odcinkach:
Radziejowice – Paszków,
gr. woj. Mazowieckiego - Zambrów,
Wiśniewo – Jeżewo;
S17 na odcinku Zakręt – Kurów;
S19 na odcinkach:
obwodnica Lublina,
w. Sokołów Małopolski Północ – Stobierna,
w. Świlcza – w. Rzeszów Południe;
S51 Olsztyn – Olsztynek.

Na realizację ww. zadań w latach 2014-2020 konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 32,1 mld zł. Przewidywany rozkład wydatków w latach przedstawia poniższe estawienie (mld zł):
2014 - 4,7
2015 - 11,0
2016 - 11,5
2017 - 4,3
2018 - 0,7
razem - 32,1http://bip.transport.gov...._do_uchwaly.pdf

gałson - Wto Cze 04, 2013 3:38 pm

No i Coś się zaczyna dziać, załącznik 5 zatwierdzony. Info na GDDKiA.
Wolfchen - Sob Cze 08, 2013 11:29 pm

Doszły mnie słuchy, że unieważniono zawieszony przetarg na obwodnicę Radomia w ciągu S7. Czyżby jednak od nowa przetarg miał być ogłoszony?
norek - Czw Cze 13, 2013 8:06 pm

Wczoraj na obwodnicy Szydłowca,prowadzili jakieś odwierty,może to badanie gruntu pod nową drogę,która ma być w 6 metrowym wykopie?
maximus - Sob Lip 06, 2013 12:31 pm

Przetarg w sierpniu!
http://www.echodnia.eu/ap...T0206/130709168

firebwoy - Sro Lip 10, 2013 4:29 pmPrzetarg na obwodnicę zachodnią już w sierpniu!


Przetarg na budowę zachodniej obwodnicy Radomia i fragmentu drogi S7 do granicy województwa zostanie ogłoszony w sierpniu! Jest to możliwe dzięki ujęciu tego odcinka w załączniku nr 5, przyjętym 4 czerwca przez Radę Ministrów, jako zmiana do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.

Poseł Radosław Witkowski z Platformy Obywatelskiej informuje, że uzyskał od Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapewnienie, iż budowa drogi S7, w tym obwodnicy Radomia, jest priorytetem rządu.

Z kolei Mikołaj Karpiński, rzecznik ministerstwa dodaje, że przyjęcie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 umożliwiło ogłaszanie już w 2013 roku postępowań przetargowych i rozpoczynanie inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

- Radomska inwestycja będzie realizowana w ramach perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020. Po zakończeniu procedury pozyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych przetarg na budowę obwodnicy będzie można ogłosić już w sierpniu. Oznacza to, że wbrew katastroficznym wizjom polityków Prawa i Sprawiedliwości, projekt budowy zachodniej obwodnicy Radomia jest konsekwentnie realizowany - mówi poseł Radosław Witkowski.

Źródło: cozadzien.pl

mantra3 - Sro Lip 10, 2013 5:08 pm

bla bla bla jeden przetarg już był i przeleżał 4 lata ten nowy też może przeleżeć kilka PO obiecywała obwodnice na euro 2012 r dopóki nie wjedzie 1 sza koparka dopóty wszystkie te zapewnienia są guzik warte
Psycho_Mantis - Sro Lip 10, 2013 9:13 pm

mantra3 napisał/a:
bla bla bla jeden przetarg już był i przeleżał 4 lata ten nowy też może przeleżeć kilka PO obiecywała obwodnice na euro 2012 r dopóki nie wjedzie 1 sza koparka dopóty wszystkie te zapewnienia są guzik warte

Otwieram trzeci wątek i w trzecim wątku Twoje biadolenie. Jeżeli chcesz uprawiać polskie malkontenctwo wywalaj na forum Onetu.
Trzeb POMYŚLEĆ. Ogłoszono przetarg jednak ten jak i kilka innych w kraju zamrożono bo obcięto kasę w Wawie. Jak masz problemy z pamięcią pogrzeb w necie w 2009 i 2010.
Zapowiedzieli, że w sierpniu ogłoszą przetarg - zobaczymy. Wtedy razem z Tobą będę marudził, że się opierdzielają.

mantra3 - Sob Lip 13, 2013 11:16 pm

każde dziecko wie że to była decyzja polityczna rządu a nie jakieś bajki dla potłuczonych że zabrakło kasy To jakim cudem znalazła się kasa w 2011 roku na s17 która już prawie jest gotowa Święty Mikołaj przyniósł? Nie, wygrał wybory Żuk z PO i Tusk razem z Bieńkowską znaleźli kilka mld na tę inwestycje, doskonale to w Radomiu każdy pamięta dlatego nie wal nam tutaj ściemy
redoxygene - Nie Lip 14, 2013 12:18 am

mantra3 napisał/a:
każde dziecko wie że to była decyzja polityczna rządu a nie jakieś bajki dla potłuczonych że zabrakło kasy To jakim cudem znalazła się kasa w 2011 roku na s17 która już prawie jest gotowa Święty Mikołaj przyniósł? Nie, wygrał wybory Żuk z PO i Tusk razem z Bieńkowską znaleźli kilka mld na tę inwestycje, doskonale to w Radomiu każdy pamięta dlatego nie wal nam tutaj ściemy


Posłuchaj - jak już zostało powiedziane, wiele inwestycji zostało wstrzymanych, a przetargów unieważnionych. Każda decyzja podejmowana przez rząd jest polityczna - trudno, żeby było inaczej. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Jeśli masz zamiar swoje posty utrzymywać na takim poziomie merytorycznym, to czeka Cię oficjalne ostrzeżenie.

BB - Nie Lip 14, 2013 2:32 am

mantra3 napisał/a:
każde dziecko wie że to była decyzja polityczna rządu a nie jakieś bajki dla potłuczonych że zabrakło kasy To jakim cudem znalazła się kasa w 2011 roku na s17 która już prawie jest gotowa Święty Mikołaj przyniósł? Nie, wygrał wybory Żuk z PO i Tusk razem z Bieńkowską znaleźli kilka mld na tę inwestycje, doskonale to w Radomiu każdy pamięta dlatego nie wal nam tutaj ściemy


Tak samo nie został dokończony przetarg na S7 w Krakowie i na S7 w okolicach Ostródy. W dodatku obwodnica Radomia jest nawet bardziej potrzebna Warszawie, Krakowowi i Kielcom niż samym Radomianom. Ogólnie przemyśl, co piszesz, bo nie trzyma się to kupy.

Co do samego przetargu, wtedy tą sytuację można było przewidzieć. Tym razem musiałby się zdarzyć cud, aby budowa nie rozpoczęła się w przyszłym roku.
W sierpniu przetarg, II kwartał 2014 - rozpoczęcie budowy.
Zakończenie budowy w 2017 (o ile nie będzie problemów z wykonawcą, a niestety tych ostatnio dużo - bardzo dużo firm budujących A,S nie ma płynności finansowej, bankrutuje)

Wolfchen - Pią Sie 30, 2013 11:21 pmEkspresowa siódemka na południu Mazowsza będzie dłuższa. Przetarg ogłoszony

Przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 został dziś ogłoszony.

Ekspresowa obwodnica Radomia pomiędzy węzłami Radom Północ a Radom Południe będzie miała ok. 25 km długości.

Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe (przetarg ograniczony). Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie ocenie podlegać będzie doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin składania wniosków przewidziany został na 01.10.2013r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksimum 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty a kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca będzie mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

Budowa obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego. Dostęp do drogi będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak np. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA. Oddział Warszawa.


Jest przetarg: http://www.gddkia.gov.pl/...progow-unijnych

green - Sob Sie 31, 2013 5:34 am

No nareszcie.
:mlott

maximus - Sob Sie 31, 2013 9:54 am

Z sierpniowym terminiem ogłoszenia przetargu dotrzymali słowa, miejmy nadzieję, że z wykoonaniem też tak będzie. Zastanawiam się, czy nie powinno być węzła RADOM-WOLANÓW a nie tylko WOLANÓW, w końcu chodzi o węzły na obwodnicy Radomia.
Wolfchen - Sob Sie 31, 2013 2:29 pm

maximus napisał/a:
Zastanawiam się, czy nie powinno być węzła RADOM-WOLANÓW a nie tylko WOLANÓW, w końcu chodzi o węzły na obwodnicy Radomia.
Nazwa pokraczna moim zdanem - bo Wolanow jest kawałek od Radomia. Np. Węzeł na A2 nazywa się KONOTOPA, a nie WARSZAWA-KONOTOPA, a odległość od granicy miasta jest minimalna. To samo z węzłem OPACZ (na S2).
Villamos - Nie Wrz 01, 2013 11:18 am

Rozumiem, że Radom Północ to ten, który istnieje w okolicach Jedlińska. Radom Zachód i Południe gdzie będą usytuowane? Wolanów pewnie na skrzyżowaniu z 12-tką.
Wolfchen - Nie Wrz 01, 2013 2:06 pm

Villamos napisał/a:
Radom Zachód
Droga na Tomaszów Mazowiecki
Villamos napisał/a:
Południe
Połączenie z obecną DK7
Villamos napisał/a:
Wolanów pewnie na skrzyżowaniu z 12-tką.
Tak.
BB - Nie Wrz 01, 2013 7:41 pm

Pięknie.
Tylko jeśli się nic nie zmieniło to Radom-Zachód ma być na skrzyżowaniu z drogą, która jeszcze nie istnieje - nowym przebiegiem DW 740.
Coś wiadomo o planach budowy tej drogi?

Wolfchen - Nie Wrz 01, 2013 10:28 pm

BB napisał/a:
Tylko jeśli się nic nie zmieniło to Radom-Zachód ma być na skrzyżowaniu z drogą, która jeszcze nie istnieje - nowym przebiegiem DW 740.
Tak, zgadza się.
BB napisał/a:
Coś wiadomo o planach budowy tej drogi?
A czy w ramach budowy obwodnicy nie ma przypadkiem uwzględnionego łącznika do DW740?
Psycho_Mantis - Pon Wrz 02, 2013 9:09 am

Wolfchen napisał/a:
A czy w ramach budowy obwodnicy nie ma przypadkiem uwzględnionego łącznika do DW740?

Na wizualizacji nie ma. Ekspresówka po prostu przecina stary przebieg 740.

BB - Pon Wrz 02, 2013 1:22 pm

Wolfchen napisał/a:
A czy w ramach budowy obwodnicy nie ma przypadkiem uwzględnionego łącznika do DW740?

No właśnie, nie wiecie, czy gdzieś można znaleźć dokładniejsze dane o tym przetargu, gdzie mogłaby się znaleźć ta informacja?

PsychoMantis napisał/a:
Na wizualizacji nie ma. Ekspresówka po prostu przecina stary przebieg 740.

Tak. Ale chodzi zapewne o fragment nowego przebiegu do skrzyżowania z obecną DW740.Oby powstał chociaż ten fragment na czerwono, a najlepiej cały nowy przebieg.

Wolfchen - Pon Wrz 02, 2013 2:16 pm

BB napisał/a:
No właśnie, nie wiecie, czy gdzieś można znaleźć dokładniejsze dane o tym przetargu, gdzie mogłaby się znaleźć ta informacja?
Przetarg ograniczony, więc dokumentację dostaną oferenci zakwalifikowani do postępowania. Ale z drugiej strony - napisz do GDDKiA, powołując się na dostęp do informacji publicznej, zapytaj o to ;)
BB napisał/a:
Oby powstał chociaż ten fragment na czerwono, a najlepiej cały nowy przebieg.
Ja bym powiedział, że ważniejszy jest fragment zielony.


:arrow: Zawsze zostanie wariant połączenia serwisówką, w końcu jakieś będą musiały powstać i tak.

maximus - Czw Gru 19, 2013 9:10 pm

Tylko częściowo w temacie ale tutaj jest lista inwestycji wojewódzkich, jest m.in. DW 740 Radom-POtworów nowym śladem :
http://www.cozadzien.pl/w...gion/20032.html

Psycho_Mantis - Czw Gru 19, 2013 9:49 pm

maximus napisał/a:
Tylko częściowo w temacie ale tutaj jest lista inwestycji wojewódzkich, jest m.in. DW 740 Radom-POtworów nowym śladem :
http://www.cozadzien.pl/w...gion/20032.html

Za 4,5 mln to raczej dużo nie zostanie zrobione :)

Łącznie nasz region dostał 186 mln, z czego 150 w drogi z czego 100 mln w drogę z Grójca do Nowego Miasta.
Ciekawe jak Siedlce, czy Płock.

Wolfchen - Pią Gru 20, 2013 12:07 am

Psycho_Mantis napisał/a:
Łącznie nasz region dostał 186 mln, z czego 150 w drogi z czego 100 mln w drogę z Grójca do Nowego Miasta.
Patrząc na stan tej drogi - nie dziwię się.
maximus - Pon Sty 13, 2014 10:11 pm

http://www.cozadzien.pl/w...adom/20269.html

:)

Wolfchen - Pon Sty 13, 2014 11:07 pm

Po wielu latach pięknych obietnic, wolałbym jedna zobaczyć prace w terenie. Szczególnie, że większość obietnic i deklaracji była bez pokrycia, a im bliżej wyborów, tym piękniejsze obe były.
mmariusz92 - Sro Maj 07, 2014 10:18 am

Czy wiadomo coś na temat stanu budowy tej drogi? Czy przetarg jest aktualny, rozstrzygnięty?
jur.ek - Sro Maj 07, 2014 1:13 pm

jeszcze przetarg trwa, no...co najwyżej trwa sprawdzanie oferentów, ale stawiałbym raczej na to pierwsze
BB - Pią Maj 23, 2014 3:00 am

Przetarg ciągle w I etapie. Wybrani oferenci dopiero otrzymają zaproszenia do udziału w przetargu, czyli złożenia ofert cenowych... Jeszcze poczekamy parę miesięcy na podpisanie umowy
Wolfchen - Sob Maj 24, 2014 1:32 pm

Na podpisanie umowy, to z rok jeszcze poczekamy... :razz:

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group