.:: Forum :..
Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na Forum ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Transport - infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza - S 7 | Budowa zachodniej obwodnicy Radomia

rj - Pon Sty 07, 2008 11:24 pm
Temat postu: S 7 | Budowa zachodniej obwodnicy Radomia


Rozprawa administracyjna dotycząca obwodnicy Radomia

Dnia 19.11.2007r. w Urzędzie Miasta w Radomiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7. Spotkanie rozpoczęła Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następnie Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA przedstawił położenie planowanego przedsięwzięcia na tle przebiegu obecnej drogi krajowej nr 7, omówił prowadzone prace budowlane na odcinkach: obwodnica Grójca, Grójec – Białobrzegi i Białobrzegi - Jedlińsk oraz krótko scharakteryzował przebieg planowanej obwodnicy Radomia. Na zakończenie wypowiedzi przedstawił zamierzenia GDDKiA odnośnie uzyskiwania kolejnych decyzji: lokalizacyjnej – do końca 2008r. oraz pozwolenia na budowę w II połowie 2009r. Biuro projektowe „Transprojekt – Warszawa” Sp. z o.o. szczegółowo omówiło przebieg obwodnicy pod względem drogowym i środowiskowym, według 3 wariantów:
- wariant 0 – pozostawienie stanu istniejącego, bez wybudowania obwodnicy,
- wariant 1 (czerwony) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
- Jedlanka
- Kępiny
- Norty
- Gutów
- Gózdem
2) w gminie Zakrzew:
- Dąbrówka Podłężna
- Tarczów
- Mleczków
- Zatopolice
3) w gminie Wolanów:
- Wacławów
- Sławno
- Franciszków
- Młodocin Większy
4) w gminie Kowala:
- Młodocin Mniejszy
5) w gminie Orońsko:
- Krogulcza Mokra
- wariant IV (niebieski) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
- Jedlanka
- Kępiny
- Norty
- Gutów
- Podgózdek
- Kamińsk
2) w gminie Zakrzew
- Dąbrówka Nagórna
- Milejowie
- Bielicha
- Cerekiew
3) miasto Radom
- Kierzków
- Podkończycie
4) w gminie Wolanów
- Młodocin Większy
5) w gminie Kowala
- Zabierzów
- Młodocin Mniejszy
6) w gminie Orońsko
- Krogulcza Mokra.Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu I (czerwonego). Wariant ten został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.
Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, w której udział wzięli:
- p. J. Słupek z zapytaniem o przewidywane kompensacje w związku z przebiegiem obwodnicy przez Puszczę Kozienicką i Dolinę Radomki oraz z postulatem o zamianę na fragmencie zamiast przeprawy mostowej poprowadzenie trasy na estakadzie.
W odpowiedzi Dyrektor W. Dąbrowski zgodził się przeanalizować na etapie koncepcji i materiałów do decyzji lokalizacyjnej przejście drogi na estakadzie, natomiast wykluczył kompensację przyrodniczą z uwagi na to, iż z raportu o oddziaływaniu na środowisko taka potrzeba nie zachodzi.
- p. A. Dąbrowski pytał o skutki budowy odnośnie zniszczenia dróg lokalnych przez ciężki sprzęt, przecięcia pól rolników przez planowaną trasę.
Dyrektor W. Dąbrowski odpowiedział, że to nie ten etap inwestycji, nie omawiamy harmonogramu prac budowy. Wyjaśnił, że w specyfikacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót jest zapis, iż wykonawca ten musi zrobić inwentaryzację stanu istniejącego, za który później odpowiada.
- p. J. Skorupska (U.G. Zakrzew) zaniepokojona była, że inwestycja ta zniszczy drogi gminne, wystąpią trudności z dojazdem rolników do swoich pól.
Dyrektor W. Dąbrowski wskazał, że rolnicy do swoich pól będą dojeżdżać zaprojektowanymi a potem wybudowanymi drogami serwisowym a także przejazdami gospodarczymi, znajdującymi się pomiędzy węzłami.
- p. W. Walczak (Wójt Gminy Jedlińsk) wypowiedział się za potrzebą poprowadzenia fragmentu obwodnicy estakadą zamiast przeprawy mostowej.
- p. E. Solanko pytała dlaczego przyjęto do analizy warianty I i IV? Dlaczego Nadleśnictwo Radom opowiada się za wariantem I a nie wypowiada się za innymi wariantami? Dlaczego Zakład Energetyczny wybiera wariant I, bo wariant IV koliduje z linią energetyczną, która według pytanej będzie w przyszłości nieczynna?
Dyrektor W. Dąbrowski wyjaśnił, że w wyniku spotkań, gdzie dyskutowano na temat przebiegu omawianego przedsięwzięcia z parlamentarzystami i władzami gmin, do dalszej analizy wybrano wariant I i IV. Preferowanym wariantem przez GDDKiA jest wariant I, ponieważ jest najdalej odsunięty od miasta Radomia, by mogło się w przyszłości rozwijać.
Odnośnie pytań dotyczących Zakładu Energetycznego i Nadleśnictwa Radom, przeczytane zostały pisma tych firm kierowane do inwestora.
- p. S. Białkowski (Wójt Gminy Zakrzew) poparł wariant I przebiegu obwodnicy Radomia.
Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.

http://www.gddkia.gov.pl/...bde171eddfe3020

wieczor - Wto Sty 08, 2008 5:25 pm

Jaka będzie zachodnia obwodnica Radomia

Za kilka dni będzie wiadomo, który wariant przebiegu obwodnicy zachodniej miasta wybierze wojewoda mazowiecki i czy nad Radomką powstanie estakada. Przedstawiamy szczegóły dotyczące tej inwestycji

Orientacyjny plan budowy obwodnicy zachodniej RadomiaDroga będzie się składała z dwóch szerokich na siedem metrów jezdni rozdzielonych 12-metrowym pasem zieleni. Na każdej z nich zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Po obu stronach powstaną pasy awaryjne szerokie na 2,5 metra.

Rozpatrywane są dwa warianty trasy - jeden bliżej miasta, drugi dalej. W tym drugim wypadku droga biegłaby przez teren pięciu gmin - Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko, a jej długość wyniosłaby 24,86 km. Wariant bliższy miasta przewiduje, że droga przejdzie także przez gminę Radom i będzie nieco dłuższa - 25,44 km.

Obwodnica zaczynałaby się w Kępinach, prawie 14 kilometrów od Radomia, a ponownie łączyłaby się z "siódemką" w Młodocinie.

Po drodze w miejscach, gdzie krzyżowałaby się z drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 740, powstałyby bezkolizyjne węzły drogowe. W wariancie dalszym byłyby to węzły Mleczków (7,3 km od Radomia) i Sławno (oddalony o 6,5 km), projekt drugi przewiduje węzeł Milejowice (3,2 km od miasta) i Kierzków (2,9 km).

Powstanie także 12 lub 13 skrzyżowań dwupoziomowych, most nad Mleczną i jedna kładka pieszo-rowerowa (w wariancie bliżej miasta).

Plany drogowców przewidują także most nad Radomką. Przeciwko temu protestują radomscy ekolodzy. Podczas rozprawy dotyczącej uwarunkowań środowiskowych tej inwestycji zwracali uwagę, że dla środowiska byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zamiast mostu nad Radomką wybudować estakadę. Taki obiekt znacznie mniej naruszałby walory krajobrazowe doliny rzeki.

Według szacunków przestawionych właśnie podczas tej rozprawy koszt budowy drogi to ok. 500 mln zł (wariant dalszy nieco ponad 485 mln, wariant bliżej miasta - prawie 560 mln). Oznacza to, że za jeden kilometr trasy trzeba będzie zapłacić ok. 19-21 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

Moim zdaniem powinien zostać wybrany wariant dalszy od Radomia.

kartashov - Wto Sty 08, 2008 11:30 pm

ja popieram bliższy. Radom sie kurczy. po grzmota nam obwodnica tak oddalona?
Anonymous - Śro Sty 09, 2008 10:25 pm

kartashov napisał/a:
ja popieram bliższy. Radom sie kurczy. po grzmota nam obwodnica tak oddalona?


Tutaj przedstawiono wszystkie "za" i "przeciw" poszczególnych wariantów przebiegu obwodnicy: STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE BUDOWY OBWODNICY RADOMIA

MAPA WARIANTÓW PRZEBIEGU OBWODNICY

oraz PREZENTACJA PREZENTOWANA PODCZAS KONSULTACJI

rj - Śro Sty 09, 2008 10:30 pm

jacek słupek pisał ostatnio, że osoba redagujące streszczenie dyskusji wypaczyła sens jego niezwykle ważnej wypowiedzi. mysle, ze ten dokument mogl zostac zredagowany dosc stronniczo, tak, by postawic w nieco lepszym swietle dalsza lokalizacje obwodnicy.
wichajster - Pią Sty 18, 2008 3:25 pm

Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.

wieczor - Pią Sty 18, 2008 6:22 pm

wichajster napisał/a:
Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.


Wątpie, żebu udało im sie tego dokonać w niecałe 2 lata. Ja przewidują połowe 2010 roku.

Anonymous - Pią Sty 18, 2008 11:39 pm

wieczor napisał/a:
wichajster napisał/a:
Tymczasem w Grójcu...Cytat:
Grójec > Rusza budowa ekspresówki
Budowlańcy wytyczyli pas ziemi pod drugą nitkę drogi numer siedem na odcinku Białobrzegi-Grójec i porządkują teren. Muszą wyciąć cztery tysiące drzew.


Robotnicy wzięli się solidnie do pracy od dwóch miesięcy. Jadąc od Białobrzegów, porządkują kilkudziesięciometrowy pas po lewej stronie jezdni. Wycinają drzewa liściaste rosnące przy drodze oraz drzewka owocowe w sadach. Na niektórych odcinkach, w Widowie, już nawet rozpoczęło się plantowanie ziemi.
Budowa drugiej nitki „siódemki” między Białobrzegami a Grójcem ma się zakończyć do lipca 2009 roku.


Wątpie, żebu udało im sie tego dokonać w niecałe 2 lata. Ja przewidują połowe 2010 roku.


W specyfikacji przetargu, czas na wykonanie modernizacji tego odcinka został wyznaczony na 18 mięsięcy od podpisania umowy. Też mam obawy czy firma o której krążą niezbyt pozytywne opinie poradzi sobie z aż taką poważną inwestycją, jednak bądżmy dobrej myśli ponieważ na ten odcinek jako podwykonawca "wejdzie" Mostostal po zakończeniu prac na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk pod koniec maja 2008 r.

rj - Nie Sty 20, 2008 2:53 pm

którą ekspresowke oddano na przestrzeni ostatnich lat w Polsce w terminie ??
Anonymous - Wto Sty 22, 2008 9:06 pm

rj napisał/a:
którą ekspresowke oddano na przestrzeni ostatnich lat w Polsce w terminie ??


No łatwo na to pytanie odpowiedzi nie znajdziemy, ale uważam że dzięki doświadczeniu Mostostalu w tego typu inwestycjach jakiś wielkich opóźnień na tym odcinku nie będzie

rj - Nie Mar 16, 2008 5:28 pm

wiadomo coś czy będzie w końcu estakada na radomce w ciągu obwodnicy S7 ??
Anonymous - Pon Mar 17, 2008 6:12 am

Będzie most... :x
rj - Wto Mar 18, 2008 6:36 pm

kurde ... w Iłży się dało a u nas "kompromis" a'la kosztowniak :-(
KY - Pon Kwi 14, 2008 2:37 pm

Na stronie GDDKIA Warszawa pojawił się niedawno przetarg na wykonanie projektu obwodnicy Radomia:
http://www.gddkia.gov.pl/...a7bc56cff3e3ad# (na dole)

Wybrano wariant dalszy:

(Zdjęcie zapożyczone ze Skyscrapercity)

wieczor - Pon Kwi 14, 2008 2:43 pm

To, że wybiorą wariant dalszy wiadomo było nie od dzisiaj. Dzięki za wklejenie mapki.

Ja jestem za dlaszym wariantem, ale jak rozmawiałem m. in. z Pitagorem to nie był zachwycony. No niestety, wszystko ma swoje plusy i minusy.

Moim zdaniem dobrze się stało, bo teraz Radom zbyt nadmiarnie rozwijał się na północny i południowy zachód, teraz pojawi się szansa, że znacząco przysunie się do nowej obwodnicy i bilans się wyrówna. Poza tym mam nadzieję, ze przy nowych węzłach zostaną wytyczone działki pod większe zakłady przemysłowe.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group